Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Světový den vody

| zdroj: SOVAK ČR0

Světový den vody

Letošní tradiční setkání vodohospodářů v Kongresovém centru Praha, které organizuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., (SVH) ve spolupráci se SOVAK ČR, bylo vzhledem k aktuální situaci epidemie zrušeno, ale mělo by se uskutečnit v náhradním termínu 21. září 2020.

Tehdy budou také oceněni vítězové soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019 (s výsledky soutěže se bude možné seznámit v č. 5/2020 časopisu Sovak). Pro více informací sledujte webové stránky SVH a SOVAK ČR.

Logo Světového dne vody

RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva SVH a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy v tiskové zprávě dodává: „Proto neustále považuji za velmi aktuální a potřebné si tento den připomínat, abychom si znovu uvědomili, jak ohromnou a stále mnohdy nedoceněnou devízu máme v tom, že nám z vodovodních kohoutků stále teče nezávadná pitná voda. Není to zcela automatické, jak vidíme z posledních let, kdy mnohé obce začaly mít problémy se zásobováním vodou, a proto vodárenské společnosti dováží vodu do vodojemů.

Musíme být obezřetní a zajistit si na našem území maximálně vhodné podmínky pro zajištění dostatečného množství vodních zdrojů, a to i s ohledem na budoucí generace. Tato zdravotní krize, která je globálních rozměrů, by nám měla zanechat i poučení, že zajištění přístupu k nezávadné vodě je mimo jiné i klíčovým faktorem účinného boje s nakažlivými chorobami, a že si voda zasluhuje naši neustálou péči a postavení na úrovni nejvyššího veřejného zájmu.“ 

Stejně tak SOVAK ČR se domnívá, že nastalá situace prověřuje schopnosti vodárenských společností a zvýraznila i některé procesy, které v České republice probíhají již několil let.

„Ukazuje se, že krizový stav má za následek i takové dopady jako je rozsáhlý rozvoj elektronizace služeb, či prokázání významu fungování vodárenských firem zajišťujících bezproblémové kontinuální dodávky nezávadné a kvalitní vody i čištění vod odpadních. Na významu nabývají počítačové provozní aplikace vodárenských společností, které zejména v dnešní situaci dokáží podpořit fungování ve vztahu k zákazníkům, jako jsou SMS info, či portály ohledně vyjadřování se k sítím,“ podotknul Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR.

I vodárenské společnosti musely osvětové akce ke Světovému dnu vody pro veřejnost ve vodárenských provozech zrušit. Myšlenku Voda a změna klimatu připomněly v tiskové zprávě například Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK Ostrava).

Konstatuje se zde, že „je zřejmé, že citlivější jsou na klimatickou změnu lokality závislé na lokálních zdrojích podzemní nebo povrchové vody. To byl také důvod, proč SmVaK Ostrava investovaly v uplynulých letech víc než 50 milionů korun, aby připojily na centrální distribuční systém například více než 12 tisíc obyvatel ve významné části nejvýchodnější oblasti naší země – Jablunkovsku.

Situaci lokálních zdrojů společnost monitoruje i v ostatních částech regionu a připravuje koncepční řešení, kde by bylo možné tyto lokality připojit na páteřní systém tak, aby to bylo technicky proveditelné a dávalo ekonomický smysl. Období prudkých dešťů má dopad i na fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod.

Právě z tohoto důvodu v řadě provozů společnost v uplynulých letech vybudovala dešťové zdrže (například Nový Jičín), aby bylo možné zachytit prvotní nápor vody přitékající do čistíren, a přesměrovat je do čistírenského procesu po skončení deště.“

Dalším příspěvkem k boji s klimatickými změnami je sedm malých vodních elektráren. „V provozech největších čistíren odpadních vod nám zajišťují výrobu části tepla a elektřiny, které zde spotřebujeme, kogenerační jednotky,“ doplnil Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel SmVaK Ostrava.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ