Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí oslavil 20. výročí

| zdroj: Vodárenská akciová společnost0

Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí oslavil 20. výročí

Akce, která se uskutečnila 13. září, se účastnila více jak stovka významných osobností z řad odborníků ve vodárenství, představitelů ministerstev, úřadů, současných a bývalých komunálních politiků, ale také dalších lidí, kteří se Svazem spolupracovali a spolupracují na řadě významných projektů.

V rámci konferenční části shrnul prokurista společnosti Ing. Josef Gut klíčové okamžiky organizace včetně významných rozsáhlých projektů nazvaných Ochrana povodí řeky Dyje I. a II., díky nimž se podařilo zajistit odvádění a čištění odpadních vod z řady lokalit v Jihomoravském kraji i v Kraji Vysočina.

Mezi řečníky vystoupil také náměstek pro řízení sekce fondů EU Ministerstva životního prostředí Ing. Jan Kříž, který zdůraznil význam projektů zajišťující ochranu povodí řeky Dyje, ale taktéž představil možnosti připravovaných dotačních projektů v oblasti vodárenství a boje se suchem.

O tom, jak se vyvíjí klimatické změny v tuzemsku a jaké mohou mít dopady, v průběhu semináře hovořil profesor Michal V. Marek – ředitel Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky v Brně. Tyto vědecké poznatky se staly podnětem k přípravě dalšího z projektů, kterého je Svaz VKMO s.r.o. zakládajícím členem, projektu SUWAC, jenž má řešit dopady klimatických změn do zásobování obyvatel pitnou vodou.

Svaz VKMO s. r. o. je taktéž jediným akcionářem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., která provozuje vodovody a kanalizace pro více jak 700 obcí. Její strategické záměry přiblížil předseda představenstva Ing. Jindřich Král a generální ředitel společnosti Ing. Lubomír Gloc.

Slavnostní atmosféru dokreslilo nezapomenutelné vystoupení brněnského kontrabasového orchestru pod vedením profesora Jelínka.

Foto: Vodárenská akciová společnost

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ