Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Svaz měst a obcí ČR vítá kroky Poslanecké sněmovny ve věci dofinancování sociálních služeb

| autor: SMO ČR - TZ0

Svaz měst a obcí ČR vítá kroky Poslanecké sněmovny ve věci dofinancování sociálních služeb

„Rád bych poděkoval všem poslankyním a poslancům, kteří hlasovali ve prospěch Usnesení, které bylo ve čtvrtek 30. května 2019 Poslaneckou sněmovnou přijato,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Svaz měst a obcí ČR zastupuje města a obce všech velikostních kategorií, a proto máme mezi svými členy města, která jsou nejen poskytovateli sociálních služeb, ale i těmi, kdo vykonávají sociální práci a sociálně-právní ochranu dětí. Na nedostatečné financování v celém sociálním sektoru neustále upozorňujeme, poslední dobou bohužel bez úspěchu, a proto nás intervence Poslanecké sněmovny velmi potěšila a chceme za ní poděkovat. Usnesení Poslanecké sněmovny totiž neobsahuje pouze řešení problematiky financování sociálních služeb, ale ukládá vládě se věnovat celému komplexu problémů, který se v sociální agendě nachází a stále není řešen.“

Ministerstvo práce a sociálních věcí má v termínu do 25. června 2019 předložit výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách a po jeho projednání ve výboru uspořádat kulatý stůl k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v České republice v dalších letech, mezi jehož účastníky bude patřit i Svaz měst a obcí ČR.

 „Zástupci Svazu vždy byli členy významných pracovních skupin zřizovaných rezorty vlády, neboť jsme díky velkému počtu členů a dlouhodobému působení v legislativním procesu schopni předvídat dopady zamýšlených změn v území a být nápomocni v tomto procesu. Svaz opakovaně nabízel Ministerstvu práce a sociálních věcí svou pomoc při přípravách jak novely zákona o sociálních službách, tak slaďování sociálně zdravotního pomezí, bohužel však v tomto volebním období naše nabídky MPSV zatím nevyužilo,“ řekla členka Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka obce Kunín Dagmar Novosadová a dodala: „Kromě novely zákona o sociálních službách, na kterou netrpělivě čekáme jsme také více jak rok usilovali o změnu úhradové vyhlášky, která nebyla od roku 2014 valorizována a jejíž navýšení by mohlo přinést změny především ve stravování a v ubytovacích službách. Jsme rádi, že i tato změna byla vládě Poslaneckou sněmovnou vládě uložena, a dokonce dojde i na zvýšení hodinové sazby za úkony v terénních ambulantních službách, které jsou pro péči mimo pobytové služby stěžejní.“

I přes komplexnost Usnesení, které se věnuje také sociální práci a vyzývá např. i Ministerstvo zdravotnictví k valorizaci plateb domácí zdravotní péče a mobilní specializované paliativní péče, stále mezi nejzásadnější body patří závazek pro ministryni práce a sociálních věcí, aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. června informovala o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje a aby vláda v termínu do 30. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 milionů Kč. „Jedním z bodů Priorit Svazu měst a obcí ČR je prosazování víceletého financování, které představuje předpoklad pro stabilní výkon sociální práce i sociálních služeb. Sociální systém je v tuto chvíli na pokraji svého zhroucení. Jediné, co může situaci zachránit jsou systémové změny, které budou komplexní a koncepční, neboť každoroční dofinancování je řešením akutního nedostatku finančních prostředků, ale neřeší podstatu problému, ve kterém se momentálně sociální systém nachází. V konečném důsledku totiž současný stav odnáší především klienti a pracovníci v sociálnu, a tak by to rozhodně nemělo být,“ dodává František Lukl.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema