Reklama

5. 6. 2020  |  Aktuality  |  Zdroj: ČIŽP

Stavební společnost nelegálně upravovala terén výkopovou zeminou

Stavební firma TM Stav, spol. s r. o. se sídlem v Jasenici nakládala s odpady v rozporu se zákonem o odpadech. Od října 2018 do července 2019 provedla nepovolenou terénní úpravu 5 140 m3 odpadní výkopové zeminy na pozemcích v k. ú. Jablůnka, které však nebyly schváleným zařízením podle zákona o odpadech ani podle stavebního zákona.

Za porušení zákona inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně firmě uložili pokutu 150 tisíc korun. Inspektoři provedli v únoru 2019 šetření na uvedených pozemcích a zahájili kontrolu společnosti TM Stav, spol. s r.o. 

„Na místě zjistili rozsáhlou terénní úpravu, která vznikla navážkou výkopové zeminy s příměsí stavebních, demoličních odpadů. Jednalo se například o kusy cihel, dlaždic a pórobetonových tvárnic, části betonových panelů, kusy železných trubek a dutých železných tyčí, plastových rour a fólií, dlažební kostky, kusy dřeva i zbytky rostlinného materiálu. Navážka vytvořila několik teras dosahující místy až deseti metrů,“ řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Obviněný porušil jednu ze základních povinností, kterou zákon o odpadech a stavební zákonvyžadují po každém, kdo nakládá s odpady, a to nakládat s nimi pouze v zařízeních (na místech), která jsou k tomu určena. Pouze schválená zařízení splňují veškeré legislativní požadavky a mohou garantovat, že je s odpady nakládáno v souladu se zákonem a není při něm ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno životní prostředí.

Firma se proti uložené sankci 150 tisíc korun neodvolala a ta nabyla 22. ledna 2020 právní moci.

 

Foto: zdroj ČIŽP

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI