Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Stavba kanalizace odhalila pravěké poklady

| autor: Středočeský kraj0

Stavba kanalizace odhalila pravěké poklady

V březnu letošního roku byli pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p.o., přivoláni k běžnému archeologickému dohledu při stavbě nového řadu kanalizace na katastru obce Řepov.

Již po první návštěvě bylo jasné, že jen občasný dohled na výkopy stačit nebude. S investorem celé akce, kterým byly Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., byl tedy dohodnut nejvhodnější postup prací, tak, aby je dokumentace archeologických situací nezdržela a aby zároveň bylo získáno co nejvíce informací o pozůstatcích osídlení, které by jinak byly stavbou nenávratně zničeny.

Na veškeré výkopové práce dohlíželi archeologové Ústavu archeologické památkové péče středních Čech až do začátku tohoto května. I když na lokalitě s tak bohatou minulostí, sahající až do neolitických počátků osídlení středočeské kotliny, odborníci  archeologické nálezy předpokládali, přesto je celkový počet odkrytých objektů mile překvapil.

Stavební práce narušily celkem 162 objektů z různých období pravěku. Archeologický výzkum probíhal formou dokumentace narušených objektů na řezech výkopu. Pouze v jediném případě archeologové objekt dokopávali, pravděpodobně se jim tak podařilo prozkoumat část příkopu hrazeného areálu, jehož velikost zatím není známa.

Všechny objekty byly sídelního charakteru, jednalo se převážně o zásobní jámy, zahloubené chaty či kůlové jamky. Z většiny objektů se podařilo získat fragmenty keramiky, kostí, mazanice, štípané i broušené industrie. Unikátním nálezem je zlomek vývrtku kamenné broušené sekery.

Přibližně kilometrovým výkopem pro kanalizaci se podařilo objevit pozůstatky sídlišť z období neolitu, doby bronzové, doby železné a doby římské. Na téměř celé ploše byla taktéž zjištěna jedna či dokonce dvě kulturní vrstvy, které potvrzují intenzivnost osídlení v této lokalitě.

V současné době se v těchto místech připravuje výstavba nové cyklostezky. Plánované zásahy do terénu tak budou archeologové z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p.o., nadále sledovat a doufají, že jim přinesou další poznatky o osídlení této významné lokality.

Foto: zdroj Středočeský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS