Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Stavba kanalizace odhalila pravěké poklady

| autor: Středočeský kraj0

Stavba kanalizace odhalila pravěké poklady

V březnu letošního roku byli pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p.o., přivoláni k běžnému archeologickému dohledu při stavbě nového řadu kanalizace na katastru obce Řepov.

Již po první návštěvě bylo jasné, že jen občasný dohled na výkopy stačit nebude. S investorem celé akce, kterým byly Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., byl tedy dohodnut nejvhodnější postup prací, tak, aby je dokumentace archeologických situací nezdržela a aby zároveň bylo získáno co nejvíce informací o pozůstatcích osídlení, které by jinak byly stavbou nenávratně zničeny.

Na veškeré výkopové práce dohlíželi archeologové Ústavu archeologické památkové péče středních Čech až do začátku tohoto května. I když na lokalitě s tak bohatou minulostí, sahající až do neolitických počátků osídlení středočeské kotliny, odborníci  archeologické nálezy předpokládali, přesto je celkový počet odkrytých objektů mile překvapil.

Stavební práce narušily celkem 162 objektů z různých období pravěku. Archeologický výzkum probíhal formou dokumentace narušených objektů na řezech výkopu. Pouze v jediném případě archeologové objekt dokopávali, pravděpodobně se jim tak podařilo prozkoumat část příkopu hrazeného areálu, jehož velikost zatím není známa.

Všechny objekty byly sídelního charakteru, jednalo se převážně o zásobní jámy, zahloubené chaty či kůlové jamky. Z většiny objektů se podařilo získat fragmenty keramiky, kostí, mazanice, štípané i broušené industrie. Unikátním nálezem je zlomek vývrtku kamenné broušené sekery.

Přibližně kilometrovým výkopem pro kanalizaci se podařilo objevit pozůstatky sídlišť z období neolitu, doby bronzové, doby železné a doby římské. Na téměř celé ploše byla taktéž zjištěna jedna či dokonce dvě kulturní vrstvy, které potvrzují intenzivnost osídlení v této lokalitě.

V současné době se v těchto místech připravuje výstavba nové cyklostezky. Plánované zásahy do terénu tak budou archeologové z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, p.o., nadále sledovat a doufají, že jim přinesou další poznatky o osídlení této významné lokality.

Foto: zdroj Středočeský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ