Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Stát, Karlovarský kraj a město Cheb se dohodly na rozvoji strategického podnikatelského parku

| zdroj: MPO0

240506-memorandum-cheb
zdroj: kr-karlovarsky.cz

Cílem memoranda o spolupráci, které uzavřela agentura CzechInvest, společnost SIRS, Karlovarský kraj a město Cheb, je připravit plochu průmyslové zóny Cheb II pro strategickou investici. To zvýší konkurenceschopnost regionu v soutěži o rozdílové investory. Cílem je rozvoj odvětví s vysokou přidanou hodnotou a pomoc regionu s adaptací na probíhající transformaci. V tomto směru lze navázat na probíhající jednání o rozvoji infrastruktury pro vývoj autonomní mobility v Karlovarském kraji.

Memorandum o přípravě plochy na strategický podnikatelský park uzavřely město Cheb, Karlovarský kraj, agentura CzechInvest a Státní investiční a rozvojová společnost a.s. (SIRS). MPO jako jediný akcionář SIRS a zřizovatel agentury CzechInvest bude prostřednictvím těchto organizací rozvoj parku a navazující výběr vhodného investora koordinovat.

„Transformace světové ekonomiky představuje velkou výzvu v podobě rozvoje nových odvětví s vysokou přidanou hodnotou, jako nabízejí například čipy, elektromobilita či umělá inteligence a další. Základem toho, abychom v ní obstáli, je výroba moderních technologií, která vyžaduje dostatečně rozlehlé plochy, co nejlépe připravené pro jejich rozvoj,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Příprava vhodných lokalit je úkolem pro naší nově založenouStátní investiční a rozvojovou společnost, která si přípravu strategického podnikatelského parku u Chebu vezme na starosti jako svůj pilotní projekt. Cílem memoranda je společný přístup mezi městem, krajem i státem k rozvoji parku, kdy všichni míří za jedním cílem.“

Základem rozvoje strategického parku bude spolupráce mezi městem Cheb, Karlovarským krajem a státní akciovou společností SIRS. Ta zajistí přípravu plochy z hlediska dopravního napojení, majetkového scelení nebo například technické infrastruktury. Dále bude příprava zahrnovat analýzu kapacit občanské vybavenosti města, potřeb regionu a jeho silných stránek a možných příležitostí pro budoucí navazující rozvoj. Základem přípravy bude spolupráce s městem a krajem při stanovení pravidel pro jeho využívání – vhodná typologie investora nebo kolik zaměstnanců by zde mělo pracovat.

Chebská lokalita má výrazný rozvojový potenciál díky svému vhodnému umístění, dobrému dopravnímu napojení, téměř jednotným majetkoprávním vztahům a také niveletě terénu. V rámci plochy parku o rozloze 140 hektarů může vzniknout až 110 hektarů využitelných přímo pro průmysl.

„Podpis memoranda je první, možná malý, ale pro město Cheb i Karlovarský kraj významný krok. Vytváří předpoklady pro to, aby se území, kterému říkáme Průmyslový park II, stalo skutečným strategickým podnikatelským parkem. Tento průmyslový park chceme využít především smysluplně. Proto sem chceme přilákat takové investory, kteří zajistí ekonomický rozvoj nejen města, ale celého regionu, vytvoří pracovní příležitosti pro vzdělané a kvalifikované pracovníky. A vše bude i díky tomuto memorandu možné za přímé státní podpory s cílem dosažení podnikatelských investic s vysokou přidanou hodnotou,“ uvádí starosta města Cheb Jan Vrba.

Jedním z odvětví, které by se mohlo v budoucím podnikatelském parku rozvíjet, je chytrá mobilita. V tomto směru lze navázat na probíhající jednání o rozvoji infrastruktury pro výzkum autonomní mobility v Karlovarském kraji.

„Pro Karlovarský kraj je existence největšího testovacího centra společnosti BMW na světě velkým přínosem. Na území regionu vzniklo centrum pro testování autonomních vozů, které je ve střední Evropě unikátní. Vážím si vztahů, jež se nám se společností BMW podařilo navázat a my budeme i nadále podporovat další rozvoj vývojového centra, protože i jeho přítomnost dává kraji určitou jedinečnost a je neodmyslitelně spojeno také s rozšířením nabídky pracovních míst a přílivem mozků do regionu. Budeme rádi také do budoucna podporovat investory s inovačním potenciálem a pracovními místy s vysokou přidanou hodnotou,“ vysvětluje hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Právě s aktivitami směřujícími k rozvoji technologické infrastruktury vhodné pro vývoj autonomní mobility by mohl budoucí strategický park pomoci. Profitovat z toho bude celý Karlovarský kraj. „Ve spolupráci s vládou, s německými partnery a společností T-Mobile usilujeme o to, aby se celý náš kraj postupně stal evropským centrem pro vývoj autonomní mobility. Rozvoji strategického podnikatelského parku u Chebu i dalších průmyslových zón v kraji, by tato infrastruktura měla výrazně pomoci,“ popisuje poslanec za Karlovarský kraj Jan Kuchař.

SIRS v následujících měsících zpracuje studii proveditelnosti realizace parku. V rámci studie bude detailně posouzena maximální možná kapacita infrastruktury v lokalitě s ohledem na aktuální poptávku strategických investorů. Cílem je vytvořit udržitelný koncept, který bude následně ve spolupráci s městem a krajem rozvíjen tak, aby se co nejvíce zkrátila doba realizace ze strany konkrétního investora.

Koncept podnikatelských parků, které bude připravovat SIRS, je maximálně udržitelný. Počítá se s odpovědným nakládáním s vodou, minimalizací individuální automobilové dopravy a s využitím obnovitelných zdrojů energie. Důraz bude kladen i na otevřenou komunikaci s místními občany. Součástí činnosti SIRS bude i zadání vyhodnocení potenciálního dopadu park na zaměstnanecký trh, mobilitu obyvatel, kapacity bydlení a občanské vybavenosti. Cílem je co nejvíce maximalizovat pozitivní synergie s přípravou takového projektu, který může přinést další navazující investice do infrastruktury města i kraje.

„Půjde o zcela novou praxi přípravy strategických podnikatelských parků u nás. Základem je udržitelnost a spolupráce s městem a krajem. Jsme přesvědčeni, že pouze dodržování těchto principů umožní hladký průběh přípravy nových průmyslových ploch tak, aby přinesla pozitiva pro všechny – město, kraj i celou českou ekonomiku. Základní příprava plochy výrazně zvýší šance na lokalizaci vhodné investora z moderního odvětví,“ představuje David Petr, člen představenstva a ředitel úseku development ze SIRS.

Následně bude mít agentura CzechInvest za úkol přivést vhodného investora či investory v návaznosti na proces přípravy parku a odsouhlasené parametry. „Agentura CzechInvest bude aktivně propagovat průmyslové zóny investorům na celé řadě akcí jako jsou veletrhy, investiční semináře, kontakty se zahraničními komorami či tzv. incomingové mise. Jednou z důležitých událostí bude například veletrh ExpoReal v Mnichově počátkem října. Jedná se o jeden z největších nemovitostních veletrhů v Evropě, který přitahuje významné evropské i globální investory", uvedl Jan Michal, generální ředitel CzechInvest.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ