Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Starostové jsou pracanti a srdcaři a není třeba na ně chodit s bičem

| autor: SMO ČR - TZ0

Starostové jsou pracanti a srdcaři a není třeba na ně chodit s bičem

Máme za sebou první polovinu roku 2019, ve které došlo ve Svazu měst a obcí ČR k dalšímu velmi pozitivnímu vývoji ve vnímání Svazu jako ochránce práv místních municipalit i k řadě změn v jeho samotném vedení.

Rok 2019 jsme zahájili Právní konferencí, na které se naši představitelé samospráv mohli setkat s erudovanými odborníky z právního oboru a probrat s nimi nejeden právní problém, který jim třeba v práci ztrpčuje život. Opět jsme si připomněli, jak důležitou roli hraje naše právní poradna pro členy. Tato služba šetří našim členům jak nervy, tak i finanční prostředky vynakládané na právní zastoupení svých úřadů či přímo jich samých, jako zastupitelů měst či obcí.

Na jaře letošního roku jsme tradičně vyjeli do všech třinácti krajů republiky a pro naše členy či zájemce o členství uspořádali krajská setkání, na kterých se potkávají komunální politici se zástupci krajských úřadů, ministry, poslanci i senátory a diskutují nad tématy, která jsou pro ten či onen kraj aktuální a která na svých úřadech jednotlivě řeší.

Z těchto setkání vzešla pro nás řada poznatků, které nás posunou zas o kousek dál. Svazové akce tak budou mít pro města a obce větší užitek z konkrétních legislativních či praktických rad, příkladů z praxe či dopadů a důsledků jednotlivých zákonných opatření na fungování samospráv. Nejlépe je poučit se z chyb, které mohly udělat například sousední obce při nejrůznějších obecních aktivitách, nebo naopak využít jejich dobrých zkušeností. Starostové si o nich nejlépe popovídají mezi sebou. I k této diskuzi bude příště dán prostor.

Bezesporu vrcholem celého roku 2019 byl volební XVII. sněm Svazu měst a obcí ČR konaný koncem května v Ostravě. Zde jsme si potvrdili vážnost a respekt naší organizace, kterých se těší jak u politiků napříč celým politickým spektrem, tak u naší členské základny.

Ano, stali jsme se bezesporu jedním z nejdůležitějších a oceňovaných partnerů jak pro vládu ČR, tak i pro ostatní představitele státní a veřejné správy. Výsledky naší odborné práce či našeho vlivu můžeme vidět na všech stranách legislativního procesu. Na základě naší intervence se nám například podařilo přimět Ministerstvo práce a sociálních věcí zabývat se otázkou navázání výplaty dávky na bydlení na institut trvalého bydliště.

Novela zákona o místních poplatcích, kterou Svaz intenzivně vyjednával, umožní obcím stanovit poplatek z pobytu až do částky 50 Kč, přičemž jeho minimální hranice není určena a je tak na samosprávách, jakou výši poplatku stanoví.  Přijetí změny zákona o místních poplatcích Svaz přivítal, neboť díky tomu dojde ke zvýšení příjmů do rozpočtů obcí a ty tak budou moci samy korigovat výši poplatku z pobytu tak, aby měly více peněz na údržbu a opravu své obce, která, pokud bude krásně udržovaná a vzhledná, stane se žádaným bydlištěm i vyhledávaným turistickým cílem.

V rámci "protikorupčního“ balíčku vedeme diskuse s poslanci a senátory, abychom vysvětlili, že se obce nebrání kontrolám. Změnu však nelze provést, aniž by byla provedena revize celého kontrolního systému.  Aby kontroly obce, pokud možno příliš nezatěžovaly a co do obsahu se nepřekrývaly a diametrálně se nelišily kontrolní závěry. Obce jsou nejlépe hospodařícími subjekty a těší se důvěře veřejnosti, což se předkladatelé některých „protikorupčních“ návrhů snaží zpochybňovat. Na základě konkrétních argumentů se snažíme přesvědčit poslance, že starostové jsou poctiví a pracovití lidé, na které není potřeba chodit s "bičem“.

Dlouhodobě se stavíme proti zpoplatnění některých silnic I. třídy bez diskuse s místními samosprávami. Aktuálně vyjednáváme s Ministerstvem dopravy minimalizaci negativních dopadů v případě, že k dalšímu zpoplatnění dojde, protože dopady na samosprávu mohou být v řadě míst naprosto zásadní a mohou vyvolat i druhotné investice a snížení komfortu bydlení na alternativních trasách.

V rámci odpadového hospodářství vyjednáváme, aby nová legislativa neúměrně nezatěžovala obce. V oblasti přestupků se snažíme prosadit změny, které ulehčí obcím ve správním řízení a nebudou generovat další zátěž.

Jsem rád, že jsme mohli v našich řadách přivítat novou výkonnou ředitelku Radku Vladykovou, bývalou starostku Jesenice u Prahy, která již při svém starostování byla platnou členkou Legislativní komise Svazu. Rozšířila naše řady a posílila ženský prvek ve vedení Svazu. Není členkou žádné politické strany nebo hnutí, nemá tudíž bariéry vyjednávat s poslanci a senátory napříč celým politickým spektrem, stejně tak jednat s úředníky z ministerstev nebo dalších orgánů státní správy. Při jednání s těmito představiteli vnáší do komunikace i dialogu prvky racionality, odbornosti a řeší nastolené otázky pragmaticky, samozřejmě s ženskou empatií, pouze v zájmu měst a obcí.

Zprávu o činnosti uplynulého půlroku 2019 bych chtěl zakončit informací, která opět mluví o naší schopnosti prosazovat práva našich členů, ať už zastupují vesničky o pár číslech nebo velká statutární města. Během posledních šesti měsíců se naše široká rodina představující více než 8 milionů občanů naší republiky rozrostla o dalších 50 tisíc lidí z 31 nových obcí a měst. A to už je nějaký závazek. Závazek, který nás nutí dělat svoji práci ještě lépe, přistupovat k oprávněným požadavkům našich členů s ještě větší zodpovědností a s ještě větší razancí hájit jejich zájmy.

Jsme tady pro vás. Už 30 let.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS