Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Starostové jsou pracanti a srdcaři a není třeba na ně chodit s bičem

| autor: SMO ČR - TZ0

Starostové jsou pracanti a srdcaři a není třeba na ně chodit s bičem

Máme za sebou první polovinu roku 2019, ve které došlo ve Svazu měst a obcí ČR k dalšímu velmi pozitivnímu vývoji ve vnímání Svazu jako ochránce práv místních municipalit i k řadě změn v jeho samotném vedení.

Rok 2019 jsme zahájili Právní konferencí, na které se naši představitelé samospráv mohli setkat s erudovanými odborníky z právního oboru a probrat s nimi nejeden právní problém, který jim třeba v práci ztrpčuje život. Opět jsme si připomněli, jak důležitou roli hraje naše právní poradna pro členy. Tato služba šetří našim členům jak nervy, tak i finanční prostředky vynakládané na právní zastoupení svých úřadů či přímo jich samých, jako zastupitelů měst či obcí.

Na jaře letošního roku jsme tradičně vyjeli do všech třinácti krajů republiky a pro naše členy či zájemce o členství uspořádali krajská setkání, na kterých se potkávají komunální politici se zástupci krajských úřadů, ministry, poslanci i senátory a diskutují nad tématy, která jsou pro ten či onen kraj aktuální a která na svých úřadech jednotlivě řeší.

Z těchto setkání vzešla pro nás řada poznatků, které nás posunou zas o kousek dál. Svazové akce tak budou mít pro města a obce větší užitek z konkrétních legislativních či praktických rad, příkladů z praxe či dopadů a důsledků jednotlivých zákonných opatření na fungování samospráv. Nejlépe je poučit se z chyb, které mohly udělat například sousední obce při nejrůznějších obecních aktivitách, nebo naopak využít jejich dobrých zkušeností. Starostové si o nich nejlépe popovídají mezi sebou. I k této diskuzi bude příště dán prostor.

Bezesporu vrcholem celého roku 2019 byl volební XVII. sněm Svazu měst a obcí ČR konaný koncem května v Ostravě. Zde jsme si potvrdili vážnost a respekt naší organizace, kterých se těší jak u politiků napříč celým politickým spektrem, tak u naší členské základny.

Ano, stali jsme se bezesporu jedním z nejdůležitějších a oceňovaných partnerů jak pro vládu ČR, tak i pro ostatní představitele státní a veřejné správy. Výsledky naší odborné práce či našeho vlivu můžeme vidět na všech stranách legislativního procesu. Na základě naší intervence se nám například podařilo přimět Ministerstvo práce a sociálních věcí zabývat se otázkou navázání výplaty dávky na bydlení na institut trvalého bydliště.

Novela zákona o místních poplatcích, kterou Svaz intenzivně vyjednával, umožní obcím stanovit poplatek z pobytu až do částky 50 Kč, přičemž jeho minimální hranice není určena a je tak na samosprávách, jakou výši poplatku stanoví.  Přijetí změny zákona o místních poplatcích Svaz přivítal, neboť díky tomu dojde ke zvýšení příjmů do rozpočtů obcí a ty tak budou moci samy korigovat výši poplatku z pobytu tak, aby měly více peněz na údržbu a opravu své obce, která, pokud bude krásně udržovaná a vzhledná, stane se žádaným bydlištěm i vyhledávaným turistickým cílem.

V rámci "protikorupčního“ balíčku vedeme diskuse s poslanci a senátory, abychom vysvětlili, že se obce nebrání kontrolám. Změnu však nelze provést, aniž by byla provedena revize celého kontrolního systému.  Aby kontroly obce, pokud možno příliš nezatěžovaly a co do obsahu se nepřekrývaly a diametrálně se nelišily kontrolní závěry. Obce jsou nejlépe hospodařícími subjekty a těší se důvěře veřejnosti, což se předkladatelé některých „protikorupčních“ návrhů snaží zpochybňovat. Na základě konkrétních argumentů se snažíme přesvědčit poslance, že starostové jsou poctiví a pracovití lidé, na které není potřeba chodit s "bičem“.

Dlouhodobě se stavíme proti zpoplatnění některých silnic I. třídy bez diskuse s místními samosprávami. Aktuálně vyjednáváme s Ministerstvem dopravy minimalizaci negativních dopadů v případě, že k dalšímu zpoplatnění dojde, protože dopady na samosprávu mohou být v řadě míst naprosto zásadní a mohou vyvolat i druhotné investice a snížení komfortu bydlení na alternativních trasách.

V rámci odpadového hospodářství vyjednáváme, aby nová legislativa neúměrně nezatěžovala obce. V oblasti přestupků se snažíme prosadit změny, které ulehčí obcím ve správním řízení a nebudou generovat další zátěž.

Jsem rád, že jsme mohli v našich řadách přivítat novou výkonnou ředitelku Radku Vladykovou, bývalou starostku Jesenice u Prahy, která již při svém starostování byla platnou členkou Legislativní komise Svazu. Rozšířila naše řady a posílila ženský prvek ve vedení Svazu. Není členkou žádné politické strany nebo hnutí, nemá tudíž bariéry vyjednávat s poslanci a senátory napříč celým politickým spektrem, stejně tak jednat s úředníky z ministerstev nebo dalších orgánů státní správy. Při jednání s těmito představiteli vnáší do komunikace i dialogu prvky racionality, odbornosti a řeší nastolené otázky pragmaticky, samozřejmě s ženskou empatií, pouze v zájmu měst a obcí.

Zprávu o činnosti uplynulého půlroku 2019 bych chtěl zakončit informací, která opět mluví o naší schopnosti prosazovat práva našich členů, ať už zastupují vesničky o pár číslech nebo velká statutární města. Během posledních šesti měsíců se naše široká rodina představující více než 8 milionů občanů naší republiky rozrostla o dalších 50 tisíc lidí z 31 nových obcí a měst. A to už je nějaký závazek. Závazek, který nás nutí dělat svoji práci ještě lépe, přistupovat k oprávněným požadavkům našich členů s ještě větší zodpovědností a s ještě větší razancí hájit jejich zájmy.

Jsme tady pro vás. Už 30 let.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ