Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Stanovisko komise pro životní prostředí AV ČR k usnesení vlády k projektu Dunaj-Odra-Labe

| zdroj: AV ČR0

aktuality.jpg
zdroj: Wikimedia Commons

Komise pro životní prostředí Akademie věd vyjádřila svůj zásadní nesouhlas s výstavbou vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) již ve svém Stanovisku ze dne 26. 2. 2014.

Konstatovala v něm, že výstavba D-O-L v současnosti nemá odborně validní ekonomické, sociální, ani ekologické opodstatnění, protože nákladní říční doprava byla, je a bude i v budoucnu nekonkurenceschopnou v porovnání s jinými dopravními způsoby.

Ani po zpracování studie proveditelnosti (SP), kterou si Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat firmami zainteresovanými na pokračování projektu D-O-L (tudíž firmami ve střetu zájmů), se na tomto konstatování nic nezměnilo.

Zpracovatelé studie proveditelnosti D-O-L neaplikovali metody netržního hodnocení přírody (BVM a CWVM) k prokázání kladných ekologických dopadů D-O-L, které byly ještě před dokončením SP nadneseně prezentovány Ing. P. Formanem v časopise Vodní cesty č. 4, 2018), objektivním, vědecky dostatečně validním způsobem. Především nadsadili vstupní parametry ekonomické analýzy přínosů projektu D-O-L v souhrnu asi dvěstěkrát výše, než činí reálně očekávatelné výstupy (nebo přínosy) odhadované také na základě údajů z provozovaného transevropského kanálu Dunaj-Mohan-Rýn (D-M-R). Takto extrémně nadsazené vstupní parametry znamenají, že reálně na 100 korun výdajů (za celé období) připadá méně než koruna efektů (včetně klimatických efektů a efektů u dopravců), a to je zcela bezprecedentní ztrátovost projektu D-O-L.

Po loňském rozhodnutí vlády ČR o společenské prospěšnosti pokračování projektu ve větvi Dunaj-Odra (D-O) byly tyto zásadní výhrady zaslány vedením AV ČR v říjnu 2019 na vládu ČR. Vláda tyto zásadní výhrady, prokazující očekávatelnou hlubokou společenskou ztrátovost D-O-L i D-O nejenže nevzala v úvahu, ale svým usnesením č. 968 ze dne 5. 10. 2020 rozhodla „zahájit přípravu Oderské větve v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR/Polsko – (Koźle) jako první části propojení Odra – Dunaj“. Vláda ČR rozhodla dál utrácet peníze daňových poplatníků na přípravu projektu, který by podle objektivních pohledů ekonomických, ekologických i sociálních svojí realizací pravděpodobně způsobil vážné ekologické, národohospodářské a společenské škody (aniž by se kdokoli z vlády zeptal, odkud se na tento úsek velkorysého kanálu na horním toku Odry bude brát voda). Vláda tak rozhodla také navzdory zjištěním NKÚ, že na studie ve věci D-O-L byla již utracena téměř jedna miliarda Kč a další vykládání prostředků je nežádoucí.

Je třeba znovu zdůraznit, že je v souladu s mnohými vládními strategickými materiály jako je Národní plán obnovy nutné posilovat odolnost a připravenost české krajiny na klimatickou změnu. Také je třeba zohlednit fakt, že hodnota každodenního objemu ekosystémových služeb, který bude tímto masivním zásahem do krajiny poškozen, bude s jejich vrůstající nedostatkovostí postupně narůstat, zatímco hodnota vytvořené infrastruktury bude s jejím postupným opotřebováváním klesat (bude nutná údržba a reinvestice).

Komise pro životní prostředí AVČR na základě všech již předložených argumentů proto naléhavě doporučuje usnesení vlády č. 968 ze dne 5. října 2020 zrušit, ukončit blokaci území, a neposkytovat již žádné další veřejné prostředky na podporu tohoto mnohostranně škodlivého projektu D-O-L.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT