Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Spolek SOVAK ČR má nového ředitele

| zdroj: SOVAK ČR0

Spolek SOVAK ČR má nového ředitele

Ing. Oldřich Vlasák odstoupil na vlastní žádost, odchází do důchodu. Funkci ředitele vykonával 5 let a významně napomohl ke zvýšení prestiže spolku. Byly rozvíjeny mezinárodní vztahy i zintenzivněny vazby na odborné subjekty,  jako jsou například Svaz měst a obcí ČR či Hospodářská komora ČR.

Ing. Oldřich Vlasák se zasadil za zřízení pracovní skupiny Vodárenství při Hospodářské komoře ČR poté, co se SOVAK ČR stal jejím členem. Došlo také k zefektivnění činnosti kanceláře přemístěním do reprezentativnějších nových prostor na Křižovnickém náměstí. 

Ing. Vilém Žák má za sebou více jak čtvrt století trvající kariéru v  environmentální oblasti. Za zmínku stojí dlouhodobá působnost v dozorčí radě vodárenské společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s., působení v roli náměstka na Středočeském kraji či působení v poradní funkci na Ministerstvu životního prostředí nebo ve funkci statutárního náměstka na Ministerstvu zemědělství.  

Před příchodem do SOVAK ČR působil řadu let v expertní roli pro společnost Deloitte. Ing. Žák si vytyčil cíle dále zkvalitňovat služby pro jednotlivé členy SOVAK ČR v oblasti poskytování expertní a edukativní činnosti. Za důležité považuje v daleko větší míře ukazovat objektivní stav českého vodárenství a jeho skutečný význam pro celou společnost v kontextu klimatického vývoje a při neustále se zvyšujících požadavcích na kvalitu vyráběné pitné vody i kvalitu vody čištěné. 

Chce se zasazovat o prosazování oprávněných zájmů členské základny zefektivněním práce SOVAK ČR, což ale zároveň znamená také zvýšit i kvalitativní požadavky na vlastníky a provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací s cílem poskytovat lepší služby pro konečné zákazníky za férové a transparentní ceny.


SOVAK ČR k 30. 3. 2020 sdružuje a hájí zájmy 112 řádných členů a  125  členů přidružených, zajišťujících služby v oblasti výroby a dodávek pitné vody a čištění odpadních vod a souvisejících činností. Členové SOVAK ČR zásobují pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí.

Foto: zdroj SOVAK ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert