Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

SOVAK ČR vítá schválení úvěru pro MZe na financování vodohospodářských staveb

| zdroj: SOVAK ČR0

SOVAK ČR vítá schválení úvěru pro MZe na financování vodohospodářských staveb
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Bude tak možné i nadále poskytovat adresné dotační prostředky do výstavby a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a pomocí podpory rozšiřování páteřní infrastruktury řešit i narůstající problémy dopadů sucha do lokální dostupnosti pitné vody.

Posilování malých lokálních zdrojů (např. prohlubování studen) je totiž řešením jen velmi krátkodobým. Není možné zapomenout ani na nutnost podpory vzniku nových akumulací povrchových vod a ochranu vodárenských nádrží stávajících, bez kterých by i pro kapacitní páteřní systémy nebyl dostatek zdrojové surové vody.

Pozornost musí být věnována řešení problému trendu zakoncentrování znečištění v povrchových vodách, které je dané snižováním průtoku v povrchových tocích a vede k nutnosti intenzifikace procesu úpravy pitné vody i podpoře zavádění chytrých technologií pro efektivní hospodaření s vodou. 

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ