Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Smart City Prachatice má smart koše na tříděný odpad

| autor: Hana Tomášková0

Vedle Prahy, Brna, Pardubic, Karlových Varů či Písku se i Prachatice řadí do seznamu „chytrých měst“ Smart Cities využívající moderní a inteligentní technologie, které zvyšují životní úroveň obyvatel a šetří životní  prostředí.

Smart koše ohlásí zaplnění, zefektivňuje se tak proces plánování svozu odpadů

V Prachaticích mají speciální koše od března 2018. Jedná se o 10 ks sad inteligentních košů Bigbelly, které jsou umístěny v historickém centru města. Sadu tvoří 1x papír bez lisu a 1x plast s lisováním.

Uvnitř koše na plast je lis, jehož provoz zajišťují baterie dobíjené fotovoltaickými články využívajícími solární energii. Vhozený odpad je stlačen, takže snižuje svůj objem, čímž se získá více prostoru pro další odpad. Smart koše jsou propojené přes internet s dispečinkem. Zabudované senzory v koších poskytují přesné informace o naplnění jednotlivých nádob, což umožňuje efektivní logistiku svozů, které jsou plánovány podle skutečných potřeb.

Občané přijali koše na tříděný odpad velmi dobře,“ říká Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí města Prachatice, „Také ze strany turistů zaznamenáváme kladné ohlasy. Zpočátku jsme se potýkali s problematickými reakcemi ze strany odborné veřejnosti, zejména památkářů. Ale i to myslím již odeznělo.“

Koše jsou zcela uzavřené, odpadky nezapáchají a z košů nevypadávají. Přínosem jsou čisté ulice a především třídění uličního opadu na prvním stupni shromažďování. Projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí.

Koše nejsou určeny na odpad z domácností

Koše jsou určeny na "pouliční" odpad, nikoliv na odpad z domácností. K tomu účelu máme individuální nádobový sběr a pytlový sběr plastů,“ upozorňuje Marie Peřinková. Domácnosti třídí odpad klasicky do sběrných kontejnerů.

K tomuto účelu má město připravenu sadu tašek na třídění odpadů pro každou prachatickou domácnost. Jedná se o sadu tří tašek, modrou, zelenou a žlutou, na sběr papíru, skla a plastů. Tašky svou velikostí plnohodnotně nahrazují odpadkové koše, jsou omyvatelné a jejich nosnost je 10 kg. Občané je mohou získat proti podpisu na Městském úřadě Prachatice.

Co do smart košů patří a co ne?

Do koše na PLAST patří: PET lahve, nápojové kartony – od džusů, mléka apod., kelímky a krabičky od potravin, plastové obaly – sáčky, folie.

Do koše na PAPÍR patří: noviny a časopisy, papírové obaly, drobné papírové krabice (složené)

Co do košů nepatří? Tříděný odpad z domácností a směsný odpad. Na tříděný odpad z domácností je ve městě dostatečný počet barevných kontejnerů. Směsný odpad paří do popelnic a běžných odpadkových košů.

Díky košům neskončilo 77 154 l odpadu ve směsném komunálním odpadu (SKO)

Prachatice jsou podle mého, sice ne příliš nestranného, názoru jedním z nejčistších měst,“ domnívá se Marie Peřinková, Uklízí se tu opravdu hodně. Nemáme přesná čísla o objemu a hmotnosti směsného komunálního odpadu v odpadkových koších na SKO, protože se neprovádí jeho samostatné vážení. Obsah košů je svezen a vysypán do velkého kontejneru a při jeho naplnění odvezen na skládku.“

V těchto koších na SKO však neskončilo 77 154 l odpadu (papír i plast), což je objem vysypaných inteligentních košů v roce 2018. V říjnu bylo provedeno kontrolní šetření obsahu košů a bylo zjištěno, že z 90 % obsahují správnou komoditu.

Snižování celkové produkce SKO

Nicméně jsme poměrně úspěšní ve snižování celkové produkce SKO, neboť již druhý rok máme produkci SKO v celém městě pod 150 kg na 1 občana,“ říká Marie Peřinková a na závěr dodává: „A od letošního roku jsme na území celého města (kromě panelového sídliště) zrušili týdenní svoz SKO a vozíme jen jednou za dva týdny. Toto opatření spolu s posílením sítě sběrných míst na tříděný odpad má přispět k dalšímu snížení produkce SKO.“

O inspirativním nakládání s odpady v Prachaticích se dozvíte v dalším článku.

Zdroj: MVDr. Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí Městský úřad Prachatice

Foto: zdroj Městský úřad PrachaticeKomentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ