Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Smart cities

| autor: Hana Tomášková0

Smart cities

Smart Cities (SC)

Ve stručnosti Smart Cities sdružují technologie, vládu a společnost, aby umožnily splnění cílů chytrých měst. Primárním cílem Smart Cities je nalézt koncept, který bude schopný městům zajistit trvale udržitelný model rozvoje, vynikající kvalitu života, bezpečnost a maximální efektivitu využití energie.

Ministerstvo pro místní rozvoj se v oblasti Smart Cities zaměřuje nejen na města, ale i na venkov a regiony,“ upozorňuje Ivana Križanová z MMR, „Každý tento subjekt má svá specifika. Ale společným cílem Smart Cities je zvyšování kvality života.“

Smart Cities se dělí do šesti základních kategorií:

Chytrá ekonomika – veřejné výdaje na výzkum a vývoj, výdaje na vzdělávání, HDP na hlavu obyvatele, míra nezaměstnanosti

Chytrá mobilita – místní dostupnost, (mezi)národní dostupnost, dostupnost ICT infrastruktury, počet kilometrů cyklostezek, možnost sdílení kol, eliminovat smrtelné úrazy a emise uhlíku

Chytré životní prostředí – omezení produkce emisí CO2, efektivita využití elektrické energie, efektivita využívání vody, plocha zastoupená zelenými plochami (parky), snížení intenzity emisí skleníkových plynů z energetické spotřeby, rozrůstání a udržitelnosti města, podíl recyklovaného odpadu

Chytří lidé – účast na celoživotním vzdělávání, přihlášky vynálezů na obyvatele, procento obyvatel s vysokoškolským vzděláním

Chytré bydlení – podíl plochy pro rekreační sporty a volný čas, počet veřejných knihoven, celková výše úvěrů, návštěvy muzeí, divadel a kin

Chytrá správa a řízení města – počet univerzit a výzkumných center ve městě, on-line dostupnost informací, procento domácností s přístupem k internetu, kriminalita

Mezi další témata, která se Smart Cities souvisejí patří např. Green Cities, Stavebnictví 4.0, BIM, virtuální realita, Smart technologie, Smart Grids, Smart Energy, Internet of things (internet věcí), ICT

Výhody Smart Cities

Cílem Smart Cities je zvyšování kvality života a zefektivnění správy věcí veřejných. Koncept by měl přinášet lidem také úspory na spotřebách energie, rychlejší a bezpečnější dopravu, více přírody ve městech, chytré řešení infrastrastruktury, rychlou komunikaci s úřady apod. Důraz se klade na životní prostředí a udržitelnost, tak abychom vytvořili kvalitní prostor pro život budoucím generacím.

SC zahrnuje také řešení problematických témat ve městě. Naším cílem je vytvořit kampaň k představení konceptu Smart City. Chceme k tomu využít příklady dobré praxe. Vysvětlit, co to znamená a prezentovat projekty, které byly úspešné i ty, které nebyly. A vysvětlit proč," říká Ivana Križanová o aktivitách MMR.


Úskalí Smart Cities

Ve skutečnosti je propojitelnost dat velmi obtížná. Není problém data získat, ale analyzovat je a vytvořit z nich něco hodnotného. Aby neposkytovala pouze částečný užitek," hodnotí jedno z možných úskalí SC Miro HachlinecCEO společnosti BeiT. Jako další možná úskalí SC vidí nízkou interoperabilitu zařízení, komplexnost řešení a množství dat, jejich sdílení a propojení, nepřipravenost procesů, investiční náklady, nedostatek technologických dovedností uživatele či zastaralou technickou infrastrukturu. Problematická je také obtížná měřitelnost přidané hodnoty SC," upozorňuje Miro Hachlinec, „Nedokážeme změřit hodnotu změny chování člověka před a po zavedení SC."

Uplatnění Smart Cities

Koncept Smart Cities najde největší uplatnění v oblasti dopravy, energetiky a zavádění moderních informačních a komunikačních technologií (ICT). Nezanedbatelný význam však má i pro odpadové hospodářství, vodohospodářství, e-government a krizové řízení. 

Koncept SC je postupný proces nikoliv stav. Je to cesta k udržitelnému rozvoji měst, obcí a regionů.

Zdroj: MMR, Konference Smart Cities od A do Z

Foto: Hana Tomášková

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert