Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Sledujte kvalitu vody ve studni, vyhnete se zdravotním komplikacím

| zdroj: SmVaK0

Laboratoře (1)
zdroj: SmVak

Letošní zima přinesla několik rychlých a vydatných sněhových nadílek, stejně jako velmi rychlých oteplení, kdy sněhová pokrývka rychle zmizela a voda odtekla, případně se vsákla. Po tání je s příchodem jara nutné zkontrolovat kvalitu vody ve studni.

Je nezbytné odborně prověřit, zda nepředstavuje zdravotní riziko, jehož důsledky mohou velice nepříjemně pocítit především děti, senioři a lidé s oslabenou imunitou. Nepodceňujme tuto situaci! Buďme odpovědní ke zdraví svých blízkých i sebe samotných!

Tání stejně jako například prudké deště a následné povodně vedou k přítoku zvýšeného množství vody do lokálních vodních zdrojů. Proto je s koncem zimy a po tání sněhových zásob nezbytná péče o studny a kvalitu vody v nich. Právě v jarních měsících je každoročně patrný zvýšený zájem o laboratorní analýzy vody. Ty se doporučuje provádět alespoň jednou ročně, při změně klimatických podmínek se jedná o velmi vhodnou dobu pro provedení laboratorního rozboru.
Při posuzování kvality vody ve studni a její ne/vhodnosti pro konzumaci není odpovědné spoléhat pouze na vlastní smysly. Ty nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.

Více než 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. Otočíme kohoutkem a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté většině případů ve velmi dobré kvalitě. A to 365 dnů v roce, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně. Tento komfort, který chápeme jako samozřejmost, v řadě zemí světa vůbec samozřejmý není. Česká republika stále žije přes opakované upozorňování na zhoršující se situaci během suchých period ve valné většině svých oblastí ve vodním blahobytu.
Zbývajících 10 % obyvatel naší země je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené. Všichni tito lidé by měli odpovědně přistupovat k tomu, aby pravidelně sledovali, jakou vodu z těchto zdrojů pijí, a zda má odpovídající kvalitu s ohledem na lidské zdraví.
„Procesu kontroly začíná vyzvednutím speciálních vzorkovnic v laboratoři. Sterilní vzorkovnice jsou základním pravidlem pro zajištění objektivity výsledků, neměly by se podceňovat ani podmínky převozu vzorku a jeho uchovávání. Správný výběr parametrů vzorku závisí na mnoha okolnostech. K základně chemickému rozboru je možné přidat speciální anorganický rozbor na těžké kovy, dále například na nepolární extrahovatelné látky nebo specifické organické látky. Je velmi vhodné posuzovat konkrétní lokalitu a vodní zdroj na základě okolních podmínek,“ říká vedoucí provozních laboratoří Vodotech Lucie Chlebková.

Při prvním rozboru zdroje se doporučuje analyzovat více ukazatelů tak, aby bylo možné dosáhnout uceleného přehledu o jeho kvalitě. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat tak účinnost přijatého technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.

Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje vedoucí laboratoří Vodotech Pavla Veselá.

Očekávanou novinkou v nadcházejících měsících je prezentace analyzovaných parametrů na internetových stránkách SmVaK Ostrava. K dispozici budou aktuální výsledky v jednotlivých lokalitách ve vodovodní síti přímo z domácnosti spotřebitele, kde akreditovaný pracovník vzorek odebral. Odběrová místa budou pravidelně obměňována a bude možné s těmito daty pracovat v mapové aplikaci.

Co má vliv na kvalitu vody ve studni?

Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické podloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je možné využít kvalitní filtry

Veškeré další informace lze najít na webu www.vodotech.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert