Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příspěvky na odstranění škod způsobených povodní nebo záplavou

| zdroj: Kraj Vysočina0

Příspěvky na odstranění škod způsobených povodní nebo záplavou
Výbor SFDI na svém zasedání dne 29. června 2020 schválil „Pravidla pro poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020 obcím k financování odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020“ (dále jen „Pravidla), na základě kterých je možné financovat odstranění škod způsobených povodní a záplavou na dopravní infrastruktuře v červnu nebo červenci v roce 2020 až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů schválené akce. Celkem je k dispozici 250 milionů Kč.
Předmětem financování jsou opravy nebo rekonstrukce cyklistických stezek, chodníků (nacházející se u silnice I., II. nebo III. třídy), přechodů pro chodce vč. jeho nasvětlení nebo světelného signalizačního zařízení, nástupišť autobusových zastávek, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky nebo rekonstrukce nebo opravy lávek, mostů, podchodů nebo nadchodů v místě křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. 

Žádosti mohou předkládat obce či jejich organizační složky ve velmi zjednodušené elektronické formě – pouze vyplněný průvodní list žádosti a fotodokumentace povodní či záplavou poškozené dopravní infrastruktury v termínu do 31. srpna 2020.

Podrobné informace naleznete zde: https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/povodne-2020/

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM