Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Sčítání napoví, kolik zbývá vyměnit kotlů a kde postavit čističku

| zdroj: ČSÚ0

cov22.JPG
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Otázka ochrany životního prostředí nabývá společně s postupujícími klimatickými změnami na významu. Aby však odpovědné osoby mohly dělat fundovaná rozhodnutí, je třeba nejdříve zmapovat současnou situaci. Na řadu tak přichází sčítání lidu.

Význam statistických dat

„Data ze sčítání, ale i dalších statistických šetření tvoří důležitý podklad pro rozhodování na celostátní i regionální úrovni. Také informace o způsobu vytápění nebo dojížďce hrají při snaze o čistší ovzduší a zdravější přírodu důležitou roli,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Mezi organizace, které data ze sčítání pravidelně využívají, patří i česká informační agentura životního prostředí CENIA, která zpracovává podklady pro rozhodování v oblasti životního prostředí. „Data ze sčítání najdou užitek jak napřímo při tvorbě mimořádných publikací, například Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky z roku 2019, tak i nepřímo, kdy vstupují do různých modelů dalších organizací resortu Ministerstva životního prostředí a CENIA výsledné údaje využívá ve svých výstupech. Roli hrají i tam, kde nejsou dostupná každoročně publikovaná data,“ vysvětluje Miroslav Havránek, ředitel CENIA.

Vytápění a výměna kotlů

Část sčítacího formuláře, která se věnuje domácnosti, se proto mimo jiné ptá i na způsob vytápění. Na základě dat ze sčítání může stát dimenzovat dotační programy k redukci emisí tak, aby na finanční příspěvky dosáhl potřebný počet občanů a firem. Příkladem mohou být mimořádně populární „kotlíkové dotace“ z let 2014 až 2020. Ministerstvo životního prostředí nyní připravuje další dotační program, aby do září 2022 došlo k výměně všech nevyhovujících kotlů, kterých v republice zbývá ještě asi 300 000.

Odpadní vody

Konkrétní přínos sčítání pak můžeme pozorovat například v otázce nakládání s odpadními vodami. Zákon ukládá obcím nebo jejich částem povinnost vybudovat čističku odpadních vod, pokud na daném území žije více než 2 000 obyvatel. S tím, jak se počty obyvatel proměňují, některé obce se rozšiřují, zatímco jiné se postupně vylidňují, přináší sčítání přesný údaj o počtu obyvatel, kteří na daném území skutečně žijí. Čistička tak může vzniknout právě tam, kde je skutečně potřeba.

Letošní sčítání

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK