Reklama

8. 4. 2019  |  Aktuality  |  Autor: Jana Červinková/ oEnergetice

S plynárenskou infrastrukturou se v EU počítá i v nízko-uhlíkovém systému

Na začátku dubna proběhlo neformální jednání ministrů energetiky EU v Rumunsku, na kterém byla podepsána deklarace o maximalizaci potenciálu využívání plynárenské infrastruktury v budoucnu. Proti deklaraci se vyslovili Zelení, kteří upozorňují na používání vágních termínů a využívání existující infrastruktury jako záminky pro další podporu fosilního paliva. Informoval o tom portál Euractiv.

Plyn má v EU politickou podporu

Během neformálního jednání ministrů energetiky členských států EU 1. a 2. dubna v Bukurešti byla podepsána politická deklarace, která obsahuje záměr politiků analyzovat potenciál využití existující plynárenskou infrastrukturu v budoucnu k přepravě nejen zemního plynu, ale také vodíku, biometanu a syntetického metanu.

Kromě dalšího také proto, aby se existující infrastruktura či právě budované a plánované projekty nestaly pouze uvízlými investicemi. V této souvislosti chtějí také připravit odhady možných podílů vodíku a obnovitelných plynů, které by v mixu byly reálné. Deklarace je čistě politickým prohlášením a nejedná se o právně závazný dokument.

Již 1. dubna byla tato deklarace podepsána zástupci plynového sektoru. Podle nich je tato deklarace uznáním, že plyn bude mít svou roli v budoucím nízko-uhlíkovém energetickém systému.

Zelení jsou proti užívání vágních termínů

Proti této deklaraci ostře vystoupili Zelení, kteří tvrdí, že je v přímém rozporu se závazky Evropy v boji proti změně klimatu. Podle nich je snaha a podpora dekarbonizace plynárenského sektoru pouze výmluvou v užívání fosilního paliva. Vyzývají Evropskou komisi, aby přestala používat termíny jako „zelený plyn“, nebo „dekarbonizovaný plyn“, protože jsou příliš vágní.

„Takzvané „téměř bez-uhlíkové plyny“, nebo „udržitelné plyny“ nejsou přesně definované a jsou často využívané jako záminka pro pokračování financování plynárenské infrastruktury, která bude udržovat emise uhlíku,“ uvedl Florent Marcellesi, člen Zelených v Evropském parlamentu. 

Udržování emisí uhlíku (tzv. carbon lock-in) je způsobováno právě argumentem „nutnosti“ využívat plynárenskou infrastrukturu a vyhnout se uvízlým investicím. Tedy kupříkladu i částečným využíváním zemního plynu, který emise produkuje. Podle Zelených by podpora EU měla být omezena pouze na obnovitelné, účinné a udržitelné formy plynu, které by ale měly být pouze doplňkem k elektřině.

Stále jsou zde velké nejistoty

Komise nyní připravuje nový legislativní balíček, který má podporovat výrobu nízko-uhlíkových plynů, jako jsou biometan a vodík. Podle zástupců Komise bude dekarbonizace plynu „jedním z hlavních hnacích mechanismů energetické politiky“ po květnových volbách.

Zelení ovšem poukazují na to, že Komise v minulosti několikrát nadhodnotila očekávanou poptávku po zemním plynu a podobně i podíly obnovitelných plynů v budoucnu. Podle Zelených je potenciál obnovitelných plynů velkou neznámou a nelze počítat s tím, že velké objemy těchto plynů budou k dispozici v té míře, aby pokryly současnou poptávku po zemním plynu.

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI