Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rudenská luční prameniště se stanou přírodní památkou

| zdroj: Karlovarský kraj0

Rudenská luční prameniště se stanou přírodní památkou
Předmětem ochrany jsou mechová slatiniště, přechodová rašeliniště, vlhké acidofilní luční biotopy a na ně navazující ochranářsky významné druhy. Ze vzácných rostlin zde můžeme spatřit vstavač nachový, prstnatec májový či například prhu arniku.

„Luční prameniště leží při severním okraji venkovské zástavby v katastrálním území Rudné a jedná se o dílčí část Evropsky významné lokality. Představuje zhruba její jednu dvacetinu, přičemž je rozděleno do tří segmentů o celkové výměře 23,15 hektarů. Cílem nařízení je zachování a zvýšení perspektivy dochovaných stanovišť a nastavení trvalého optimálního managementu území,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.
Kromě samotné ochrany ekosystémů a vzácných organismů splňuje ochrana tohoto území další cíl, a to ochranu pramenišť, jako významných forem povrchové vody. Rudenská luční prameniště se nacházejí na jedněch z mála zemědělských ploch, které nebyly v minulosti dotčeny plošnými melioracemi a lze tak v nich a jejich okolí sledovat přirozený vývoj lučních ekosystémů daného typu.
Ochranné pásmo přírodní památky Rudenská luční prameniště se nezřizuje, území je dostatečně zajištěno ochranou Evropsky významné lokality a hospodařením na zemědělské půdě v udržitelném ekologickém režimu. V terénu bude hranice přírodní památky vyznačena v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR hraničními sloupky, pruhy na hraničních stromech a tabulemi s malým státním znakem.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ