Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rudenská luční prameniště se stanou přírodní památkou

| zdroj: Karlovarský kraj0

Rudenská luční prameniště se stanou přírodní památkou
Předmětem ochrany jsou mechová slatiniště, přechodová rašeliniště, vlhké acidofilní luční biotopy a na ně navazující ochranářsky významné druhy. Ze vzácných rostlin zde můžeme spatřit vstavač nachový, prstnatec májový či například prhu arniku.

„Luční prameniště leží při severním okraji venkovské zástavby v katastrálním území Rudné a jedná se o dílčí část Evropsky významné lokality. Představuje zhruba její jednu dvacetinu, přičemž je rozděleno do tří segmentů o celkové výměře 23,15 hektarů. Cílem nařízení je zachování a zvýšení perspektivy dochovaných stanovišť a nastavení trvalého optimálního managementu území,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a energetiky Karel Jakobec.
Kromě samotné ochrany ekosystémů a vzácných organismů splňuje ochrana tohoto území další cíl, a to ochranu pramenišť, jako významných forem povrchové vody. Rudenská luční prameniště se nacházejí na jedněch z mála zemědělských ploch, které nebyly v minulosti dotčeny plošnými melioracemi a lze tak v nich a jejich okolí sledovat přirozený vývoj lučních ekosystémů daného typu.
Ochranné pásmo přírodní památky Rudenská luční prameniště se nezřizuje, území je dostatečně zajištěno ochranou Evropsky významné lokality a hospodařením na zemědělské půdě v udržitelném ekologickém režimu. V terénu bude hranice přírodní památky vyznačena v souladu s vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR hraničními sloupky, pruhy na hraničních stromech a tabulemi s malým státním znakem.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards