Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rozklikávací rozpočet i mapa dotací dostaly novou podobu

| autor: Zlínský kraj0

Rozklikávací rozpočet i mapa dotací dostaly novou podobu

„Mapu dotací i rozklikávací rozpočet jsme před dvěma lety spustili proto, abychom občanům dali možnost podívat se, jaké peníze a kam od nás putují, a tím přispěli k větší otevřenosti úřadu vůči veřejnosti," řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek s tím, že inovované verze aplikací jsou oproti těm dosavadním interaktivnější, přehlednější a celkově uživatelsky příjemnější.

Mapa dotací umožňuje dohledat každou korunu, kterou kraj poslal městům, obcím, zájmovým spolkům, podnikajícím fyzickým osobám i dalším subjektům. Do mapy nejsou zahrnuty prostředky, které kraj posílá svým příspěvkovým organizacím a obchodním společnostem, stejně jako peníze z EU a státního rozpočtu, jež jsou účelově označeny. Zdrojem dat je vnitřní ekonomický systém kraje. Aktualizace probíhá jednou denně, nejnovější zobrazitelné údaje jsou tedy vždy z předchozího dne.

Rozklikávací rozpočet ukazuje v přehledné grafické i tabulkové podobě podrobné rozpočtové hospodaření kraje v jednotlivých letech. Je zde možno zobrazit výdaje a příjmy kraje podle jejich druhu a odvětví, a to včetně meziročního srovnání. Údaje jsou aktualizovány v termínech odpovídajících předávání finančního výkazu do Centrálního systému účetních informací státu (ve správě Ministerstva financí).

Autory obou aplikací i jejich inovovaných verzí jsou pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení podpory řízení Kanceláře ředitele.

Víte, že:

  • V roce 2018 činily příjmy Zlínského kraje 12,306 miliard korun a výdaje 12,080 miliard?
  • Kapitálové (investiční) výdaje Zlínského kraje dosáhly v roce 2018 celkem 1,551 miliardy, což bylo o 619 milionů více než v roce 2017?
  • Zlínský kraj poskytl v roce 2018 ze svého rozpočtu dotace v celkové výši 210,968 milionu korun, což bylo o 46 milionů více než v roce 2017?
  • Více než polovina rozpočtových výdajů Zlínského kraje v roce 2018 směřovala do oblasti vzdělávání a školských služeb? (Kraj je zřizovatelem celkem 99 škol a školských zařízení).
  • Na bezpečnost silničního provozu vynaložil Zlínský kraj v roce 2018 celkově 3,579 milionu korun, tedy čtyřikrát více než v roce 2015?
  • Činnost muzeí a galerií podpořil v roce 2018 Zlínský kraj částkou 152 milionů korun?
  • Na ochranu ovzduší a klimatu putovalo z rozpočtu Zlínského kraje v letech 2016–2018 celkem 278 milionů 

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ