Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Revitalizace Rokytky vrací krajině bývalou funkčnost

| autor: Hana Tomášková0

Týká se to zejména měst, kde žije většina obyvatel ČR. Nestandardní změny počasí nás v posledních letech upozorňují, že musíme přehodnotit celkovou péči o krajinu. Příkladem dobré praxe je revitalizace části říčky Rokytky v rezidenční čtvrti Suomi Hloubětín v Praze 9.

Na počátku byla černá skládka

Naším hlavním cílem bylo vytvořit ze zanedbaného území podél Rokytky příjemné místo k životu. Ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy klademe důraz na přirozenou obnovu mikrolokality, aby sloužila pro relaxaci místních obyvatel. Vznikne nová zpevněná cesta s přímou návazností na břeh Rokytky, aby řeka i okolní území byly spojeny v jeden funkční celek," říká Marek Lokaj, technický ředitel společnosti YIT Stavo. Firma YIT revitalizaci provádí.

Na svazích a břehu Rokytky se nacházela velká černá skládka. Tu bylo potřeba kompletně vyčistit. Z místa vyvezli 30 tun směsného odpadu a 74 tun bioodpadu. Bylo nutno zlikvidovat stovky kubíků sutě. Celkem vytěžili 410 tun zeminy. Na vytvoření zpevňujících zdí bylo použito 300 tun kamene.

Meandry a nivy, příznivější biotop pro floru a faunu

V úzké součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy změnila YIT tok Rokytky, aby byla říčka schopna lépe zadržovat dešťovou vodu. Dno Rokytky bylo pročištěno, vznikla řada niv a meandrů, které tok zpomalily. Uložením lomového kamene se naopak na některých místech říčka zrychlila. Meandry budou osety vodními rostlinami.

Revitalizací Rokytky chceme zvýšit biodiverzitu mikrolokality. Proto vše konzultujeme nejen se zástupci města, ale také s odborníky na krajinný ráz a se zahradními architekty. Od odborníků jsme nejprve nechali posoudit stav vegetace: převážná většina ze stromů a keřů byly invazivní druhy, případně poškozené či špatně rostlé stromy. Ty - především ve svazích - jsme museli vykácet. Podle návrhu odborníků vysadíme zhruba 20-30 nových stromů, které dále doplníme keři. I nové traviny a rostliny jsme navrhovali ve spolupráci se zahradními architekty," uvádí Marek Lokaj.

Vytvořením zálivů získal tok Rokytky přirozenější charakter. Vytěžená zemina byla použita na ohumusování nově upravených svahů. Pokácené suché stromy pak byly začleněny do koryta Rokytky, aby vytvořily lokální biotop pro ryby, kachny, hmyz i ptactvo.

Komplexní systém odvodu dešťových vod

„Měkká infrastruktura" je důmyslný systém akumulací, vsaků, retencí a odpařovacích ploch, který efektivně využívá srážkovou vodu a zabraňuje, aby bez užitku stékala do kanalizace. Zadržená voda slouží mj. k zavlažování celého areálu o ploše téměř 30 000 m2a tím k podpoře růstu místní vegetace. „Systém šetrného hospodaření se srážkovými vodami, který uplatňujeme v našem přilehlém projektu Suomi Hloubětín formou koryt, průlehů, vsakovacích a retenčních nádrží, jsme chtěli rozšířit i na samotnou Rokytku. To bylo naším dalším cílem," uzavírá Marek Lokaj.

Zdroj: CrestCom

Foto: CrestCom

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ