Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Revitalizace návesních rybníků

| autor: Kamila Urbášková/ Fair Care s.r.o.0

Jednou z možností je využít podpory z Operačního programu životní prostředí, záleží,jakou funkci chce obec svému vodnímu prvku prioritně přiradit. Výzva č. 144 se zaměřuje na zajištění povodňové ochrany intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami. Vodní prvek v tomto případě musí být neprůtočný, sloužící jako retenční nebo akumulační nádrž. Výzva je otevřená do 11. ledna 2021.

Další otevřená výzvou vhodnou pro revitalizaci návesních rybníků je výzva č. 115 v rámci Operačního programu životního prostředí. Výzva je zaměřená na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Jak již název napovídá jedná se o vodní prvky, které jsou součástí sídelní zelně. Projekty předkládané do této výzvy by měli být zaměřené na rozvoj rozmanitosti živých organizmů v okolí vodního prvku (biodiverzitu) a její podporu. Ke způsobilým výdajům projektu můžeme zařadit výsadbu a ošetření dřevin (jako rozvojové péče), přeměna nepropustných ploch a pěšin, terénní úpravy, výsadba trvalkových záhonů a odbahnění rybníku. Při vytváření projektu je nutné myslet i na další věci, jako např.  správné rozvržení travního porostu, který musí být bohatý na nektarodárné a pilodárné rostliny travinomilných společenství. Termín předkládání projektů do této výzvy končí 31. srpna 2020. Podpora je poskytována až do výše 85 % způsobilých výdajů.

V případě, že obec nemá dostatek vlastních finančních prostředků na úhradu potřebné spoluúčasti příjemce z uvedeného Operačního programu životní prostředí nemusí se svého záměru ještě vzdát. V tomto směru často nabízejí krajské samosprávy pomocnou ruku a formou svých dotací pomohou obcím získat potřebné finanční prostředky.

Z jiných dotačních programů lze využít i národní dotace Ministerstva zemědělství, které pravidelně nabízí podporu retence vody v krajině, kam spadají rybníky a vodní nádrže. Výzvy jsou vyhlašovány každoročně v srpnu až v září. Z důvodu velkého zájmu žadatelů, je nutné jednat rychle a projekt nejlépe připravit již v předstihu. Program má často specifické podmínky pro výběrové řízení a zásadní podmínkou je i míra plánovaného odbahnění rybníku nebo vodní nádrže.

Autor textu, zdroj foto: Kamila Urbášková/ Fair Care s.r.o.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ