Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Revitalizace návesních rybníků

| autor: Kamila Urbášková/ Fair Care s.r.o.0

Revitalizace návesních rybníků

Jednou z možností je využít podpory z Operačního programu životní prostředí, záleží,jakou funkci chce obec svému vodnímu prvku prioritně přiradit. Výzva č. 144 se zaměřuje na zajištění povodňové ochrany intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami. Vodní prvek v tomto případě musí být neprůtočný, sloužící jako retenční nebo akumulační nádrž. Výzva je otevřená do 11. ledna 2021.

Další otevřená výzvou vhodnou pro revitalizaci návesních rybníků je výzva č. 115 v rámci Operačního programu životního prostředí. Výzva je zaměřená na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Jak již název napovídá jedná se o vodní prvky, které jsou součástí sídelní zelně. Projekty předkládané do této výzvy by měli být zaměřené na rozvoj rozmanitosti živých organizmů v okolí vodního prvku (biodiverzitu) a její podporu. Ke způsobilým výdajům projektu můžeme zařadit výsadbu a ošetření dřevin (jako rozvojové péče), přeměna nepropustných ploch a pěšin, terénní úpravy, výsadba trvalkových záhonů a odbahnění rybníku. Při vytváření projektu je nutné myslet i na další věci, jako např.  správné rozvržení travního porostu, který musí být bohatý na nektarodárné a pilodárné rostliny travinomilných společenství. Termín předkládání projektů do této výzvy končí 31. srpna 2020. Podpora je poskytována až do výše 85 % způsobilých výdajů.

V případě, že obec nemá dostatek vlastních finančních prostředků na úhradu potřebné spoluúčasti příjemce z uvedeného Operačního programu životní prostředí nemusí se svého záměru ještě vzdát. V tomto směru často nabízejí krajské samosprávy pomocnou ruku a formou svých dotací pomohou obcím získat potřebné finanční prostředky.

Z jiných dotačních programů lze využít i národní dotace Ministerstva zemědělství, které pravidelně nabízí podporu retence vody v krajině, kam spadají rybníky a vodní nádrže. Výzvy jsou vyhlašovány každoročně v srpnu až v září. Z důvodu velkého zájmu žadatelů, je nutné jednat rychle a projekt nejlépe připravit již v předstihu. Program má často specifické podmínky pro výběrové řízení a zásadní podmínkou je i míra plánovaného odbahnění rybníku nebo vodní nádrže.

Autor textu, zdroj foto: Kamila Urbášková/ Fair Care s.r.o.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS