Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Reakce MŽP: Ministerstvo životního prostředí odmítá kritiku NKÚ k boji se suchem

| zdroj: MŽP ČR0

Reakce MŽP: Ministerstvo životního prostředí odmítá kritiku NKÚ k boji se suchem

„Ministerstvo životního prostředí plní všechny strategické dokumenty v oblasti boje se suchem a realizuje tisíce konkrétních opatření z nich vyplývajících. Od roku 2014 jsme investovali do více než 14 tisíc projektů zaměřených na sucho téměř 11 mld. korun.

Založili jsme také Národní koalici boje proti suchu, kde všechny naše stávající i navrhované programy konzultujeme se špičkovými experty z akademické sféry i z praxe. Proto opravdu nechápu některá formalistická doporučení „od stolu“ úředníků z NKÚ, kteří zjevně nerozumí základním principům fungování krajiny a boje se suchem,“ reaguje na závěr Nejvyššího kontrolního úřadu ministr životního prostředí Richard Brabec.

NKÚ třeba tvrdí, že kromě programu MŽP Dešťovka, nevytvořila ministerstva (MŽP a MZe) nové dotační programy nebo nepřizpůsobila ty stávající problematice sucha. To je snadno prokazatelná nepravda.

Kromě tisíců projektů financovaných z evropských fondů jsme pro boj se suchem zásadně upravili i Národní program Životní prostředí, jehož součástí je třeba i velmi úspěšný program budování nových zdrojů pitné vody pro obce, kterého již využilo více než 400 obcí a kvalitní pitnou vodu tak získalo téměř 200 tisíc lidí. Zcela nový je i program podpory hospodaření se srážkovými vodami ve městech.

NKÚ navíc bohužel odmítá pochopit, že například programy zaměřené na péči o krajinu patří podle odborníků mezi ty nejefektivnější, co se týká prevence před suchem. Nejsou to nutně nejnákladnější opatření, ale jsou rychle realizovatelné a s okamžitým efektem. 

„NKÚ nereflektuje, že například náš Program péče o krajinu vykazuje tisíce realizovaných projektů v podobě nových tůní, mokřadů, biopásů na orné půdě, zmeandrovaných řek a potoků a vysázených stromů v krajině, které mají pro boj se suchem okamžitý efekt.

Navíc byl tento program před rokem 2014 značně podfinancovaný a je to právě posledních 5 let, co pod mým vedením Ministerstvo životního prostředí tento program každoročně finančně posiluje,“ odmítá kritiku NKÚ šéf rezortu životního prostředí Richard Brabec.

Jedním z klíčových programů zaměřených na boj se suchem je pak Operační program Životní prostředí, do kterého prostředky poskytuje Evropská unie. Ten řeší v rámci svých opatření právě otázky sucha a nedostatku vody, které jsou z pohledu klimatické změny multifunkční a přinášejí tak přínos nejen v oblasti sucha. NKÚ opakovaně odmítá reflektovat, že jeho indikátory jsou zafixovány a nelze je v průběhu programového období měnit.

„První verze tzv. Programového dokumentu byla Evropskou komisí schválena dne 30. dubna 2015, přičemž již dne 16. 7. 2014 byl Evropské komisi zaslán oficiální návrh programového dokumentu vč. indikátorů. MŽP při přípravě programového období nemohlo v programovém dokumentu stanovit speciální indikátory k problematice sucha, neboť by tím byl pozdržený rozjezd dotací putujících do zlepšování životního prostředí v ČR.

Je potřeba si uvědomit, že to bylo právě Ministerstvo životního prostředí, které začalo pod vedením ministra životního prostředí Richarda Brabce na dosud vůbec neřešenou oblast sucha upozorňovat již v roce 2014 a spolu s vládou jí v roce 2015 řešit skrze první analytické a strategické dokumenty,“ vysvětluje tisková mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

Právě na základě prvních odborných i strategických dokumentů byl v první polovině roku 2017 Operační program Životní prostředí rozšířen o další aktivitu hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu - např. zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití či přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem srážkové vody na povrchy s akumulační schopností.

V současné době je samozřejmě plánováno zahrnutí problematiky zmírnění negativních následků sucha a nedostatku vody v krajině do připravovaného Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027. „Z našeho pohledu je tak připomínka NKÚ zcela lichá, neboť skutečná úprava OPŽP ve vztahu k suchu byla provedena,“ upozorňuje mluvčí MŽP.

Co se týká Protierozní vyhlášky, na kterou kontrolní závěr NKÚ rovněž upozorňuje, tak MŽP je aktuálně připraveno její znění poslat do mezirezortního připomínkové řízení. „Na základě nesouhlasu Ministerstva zemědělství a zemědělských svazů s jejím zněním v roce 2017 jsme jednali v posledním roce s odborníky a vědci na danou problematiku. Od nich máme náš přístup potvrzený a odborně podpořený, takže pokud Ministerstvo zemědělství souhlasit, nemělo by jejímu přijetí stát už nic v cestě,“ vysvětluje mluvčí MŽP Petra Roubíčková.

„A pokud NKÚ kritizuje spolupráci rezortů MŽP a MZe, pak chci naopak zdůraznit, že ji považuji v oblasti problematiky sucha za velmi dobrou. Oba rezorty si již před několika lety vymezily své kompetence tak, aby se jejich programy nepřekrývaly, a spolupracují na společné legislativě. Uváděný příklad tzv. protichůdných dotací byl výjimečný a v rámci mnoha tisíc podpořených projektů i statisticky nevýznamný“ uzavírá ministr Brabec.

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ