Reklama

4. 4. 2019  |  Odpady  |  Autor: Hana Tomášková

R e c y c l i n g 2019 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako druhotných surovin

V Brně právě probíhá 24. ročník mezinárodní konference R e c y c l i n g 2019 s názvem Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako druhotných surovin. Akci pořádá Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR ve spolupráci s EQAR a Vysokým učením technickým pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) .

Stavební a demoliční odpady jsou jednoznačně největším materiálovým odpadových proudem. Celková produkce odpadů v letech 2014 až 2016 dosahovala průměrně 34,5 milionu tun ročně, z toho bylo stavebních a demoličních odpadů v uvedených letech průměrně 18,7 mil. tun, což představuje ca 54 % (dle databáze CENIA). Pro srovnání – celková produkce komunálních odpadů činila v uvedených letech průměrně ca 5,4 mil. tun, což představuje necelých 16 % produkce všech odpadů.

 

Mezi diskutovaná témata konference patří např. mezinárodní spolupráce ve využití stavebních a demoličních odpadů, recyklace stavebních materiálů v České republice, environmentální požadavky pro využití znovuzískaných asfaltových směsí v silničním stavitelství, recyklované stavební materiály pro stavby dopravní infrastruktury, odpadová legislativa.

 

Proběhne pódiová diskuse na téma: „Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů – cesty k zefektivnění jejich využívání“. Moderátorem bude Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM. Účastníky pódiové diskuse tvoří Ing. Pavlína Kulhánková za Ministerstvo průmyslu a obchodu, ing. Jaromír Manhart za Ministerstvo životního prostředí, ing. Ladislav Bukovský z České komory autorizovaných inženýrů a techniků, ing. Lukáš Kůs z České inspekce životního prostředí.

 

Zítra budou následovat témata jako vážící systémy v recyklačních linkách, možnosti využití odpadního skla, skelného recyklátu z fotovoltaických panelů a keramiky do betonu a pro betonové zdicí prvky, využití odpadního kalu při zpracování přírodního kamene, alternativní možnosti využití recyklované sádry ve stavebnictví nebo recyklace sádrových výrobků pomocí vysokorychlostního mikromletí.

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI