Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

R e c y c l i n g 2019 - Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako druhotných surovin

| autor: Hana Tomášková0

Stavební a demoliční odpady jsou jednoznačně největším materiálovým odpadových proudem. Celková produkce odpadů v letech 2014 až 2016 dosahovala průměrně 34,5 milionu tun ročně, z toho bylo stavebních a demoličních odpadů v uvedených letech průměrně 18,7 mil. tun, což představuje ca 54 % (dle databáze CENIA). Pro srovnání – celková produkce komunálních odpadů činila v uvedených letech průměrně ca 5,4 mil. tun, což představuje necelých 16 % produkce všech odpadů.

Mezi diskutovaná témata konference patří např. mezinárodní spolupráce ve využití stavebních a demoličních odpadů, recyklace stavebních materiálů v České republice, environmentální požadavky pro využití znovuzískaných asfaltových směsí v silničním stavitelství, recyklované stavební materiály pro stavby dopravní infrastruktury, odpadová legislativa.

Proběhne pódiová diskuse na téma: „Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů – cesty k zefektivnění jejich využívání“. Moderátorem bude Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., předseda ARSM. Účastníky pódiové diskuse tvoří Ing. Pavlína Kulhánková za Ministerstvo průmyslu a obchodu, ing. Jaromír Manhart za Ministerstvo životního prostředí, ing. Ladislav Bukovský z České komory autorizovaných inženýrů a techniků, ing. Lukáš Kůs z České inspekce životního prostředí.

Zítra budou následovat témata jako vážící systémy v recyklačních linkách, možnosti využití odpadního skla, skelného recyklátu z fotovoltaických panelů a keramiky do betonu a pro betonové zdicí prvky, využití odpadního kalu při zpracování přírodního kamene, alternativní možnosti využití recyklované sádry ve stavebnictví nebo recyklace sádrových výrobků pomocí vysokorychlostního mikromletí.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert