Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Průzkum: evropští i čeští spotřebitelé vědí, jak recyklovat elektroodpad a vysloužilé světelné zdroje

| zdroj: Mediakom0

Průzkum: evropští i čeští spotřebitelé vědí, jak recyklovat elektroodpad a vysloužilé světelné zdr

Průzkum prokázal, že značný podíl respondentů ví, kam elektroodpad odnést a jak jej správně zlikvidovat.  Dále potvrdil, že většina respondentů považuje recyklaci za klíčovou součást ochrany životního prostředí. V ČR by 60 % Čechů zlikvidovalo vyřazenou úspornou žárovku správným způsobem.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že 62–88 % evropských spotřebitelů si je vědomo, kde a jak se má elektroodpad správně zlikvidovat. Zhruba tři čtvrtiny (61–75 %) využívá k likvidaci obecní sběrné dvory.

Čechy spontánně uvedená místa, která se zabývají zpětným odběrem nefunkčních světelných zdrojů (TOP 5):

Zadavatelem průzkumu byla evropská asociace EucoLight, která sdružuje organizace zabývající se sběrem a recyklací osvětlovací techniky. Průzkum byl realizován v Rakousku, Německu, Itálii, Nizozemsku a Španělsku prostřednictvím společnosti GfK Italy.

Z obdobného tuzemského průzkumu vyplynuly podobné závěry: 60 % českých spotřebitelů zlikvidovalo vyřazené úsporné zdroje – konkrétně kompaktní zářivky – správným způsobem, tedy nejčastěji odevzdáním ve sběrném dvoře či na prodejním místě. Průzkum pro společnost EKOLAMP loni provedla agentura Markent mezi 1223 respondenty.

„V Česku patří mezi spotřebiteli spontánně nejvíce jmenovaná místa zpětného odběru nefunkčních světelných zdrojů sběrné dvory (47 %), prodejny elektro (40 %) a supermarkety (24 %),“ shrnuje tuzemské výsledky Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů, svítidel a dalších elektrozařízení.

Vysloužilé úsporné zářivky nepatří mezi ostatní elektrospotřebiče

Z evropského průzkumu asociace EucoLight dále vyplynulo, že spotřebitelé vědí o nutnosti elektroodpad recyklovat a uvědomují si, že nepatří do běžného směsného odpadu. Jsou také ochotni přizpůsobit své návyky trvale udržitelnému ekologickému chování. Výsledky nicméně poukazují na potřebu informovat spotřebitele o nutnosti oddělovat při sběru světelné zdroje od ostatních spotřebičů. V jednotlivých zemích si toho není vědomo 5 až 22 % spotřebitelů.

„Vysloužilé zářivky patří výhradně do speciálních sběrných nádob na světelné zdroje. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. Důvodem je jejich křehkost: mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit do okolí toxickou rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují,” uzavírá Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP.

Naprostá většina respondentů (76–84 %) také řekla, že výrobci, distributoři, kamenné i on-line obchody by měli informovat o svých službách sběru a recyklace elektroodpadu. Tím by podle nich pomohli zvýšit povědomí o správném chování při recyklaci elektroodpadu. V podobném duchu se vyjádřili i tuzemští spotřebitelé.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert