Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Propojení vodovodů v Jihlavě

| zdroj: Jihlava0

aktuality
zdroj: Jihlava

Propojení vodovodů v délce necelých 200 metrů zajistí bezproblémové zásobování vodou i v případě poruchy na některém z přivaděčů. Jihlavská krajská nemocnice nebo střed města jsou totiž zatím závislé pouze na jediném vodovodním potrubí.

Předmětem stavby je propojení hlavního vodovodního řadu v ul. Pelhřimovská s jižním přivaděčem mezi Pístovským a Kosovským vodojemem. Samotné propojení bude provedeno litinovým potrubím o průměru 50 cm v délce přibližně 193 m a povede i pod Koželužským potokem, kde bude nutné provést protlak.

Zhotovitel, společnost Klee s.r.o., převzal staveniště 2. března. V tomto týdnu na místě probíhaly přípravné práce jako vytyčování výkopů, kácení nebo prořez dřevin. Zahájení výkopových prací se předpokládá po 20. březnu.

„Dopad na dopravu by měl být minimální, protože se práce provádí mimo komunikace. Drobné dopravní omezení bude pouze na výjezdu ze staveniště na ul. Pelhřimovská,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška s tím, že majitele zahrádek v nejbližším okolí stavby už informoval o zahájení prací zhotovitel.

Potrubí pod Koželužským potokem nainstalují dělníci pomocí pneumatického protlaku zeminy pod vodním tokem. Provádět by se měl podle stávajícího harmonogramu prací v průběhu května. Přebytečná zemina se bude odvážet na skládky dle dispozic zhotovitele.

„V současné době je celý střed města vč. např. Nemocnice Jihlava závislý na jediném přívodním potrubí z úpravny vody Hosov. Propojením vodovodů bude umožněno zásobování středu města i nemocnice pitnou vodou také v době odstávek, oprav havárií nebo budoucí rekonstrukce hlavních vodovodních přivaděčů,“ vysvětlil primátor Ryška.

Napojení na stávající vodovodní řady bude ve dvou zcela nových vodovodních armaturních šachtách. Termín dokončení je dle smlouvy o dílo na konci srpna letošního roku. Za stavbu zaplatí město Jihlava 12,2 mil. Kč bez DPH.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy