Reklama

PROHLÁŠENÍ GDPR

I. Základní ustanovení Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ekologie v praxi, z.s., IČ 22821651, se sídlem Rubeška...

1