Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Proč (ne)funguje odpuštění poplatku za odpady

| autor: Hana Tomášková1

otaznik00.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Města, která nevybírají poplatky za odpady, působí v dnešní době tak trochu jako čaroděj Dobroděj. Občané sice za odpady platit nemusí, ale náklady hradí město, a to z peněz, které pak chybí jinde. Tento systém zároveň veřejnost nemotivuje ke snižování produkce odpadu ani ke zlepšení kvality třídění.

Populismus a odpady nejdou k sobě

V některých městech jde o pozůstatek z minulosti. Populistické řešení možná politicky pomohlo, ale efektivnímu odpadovému hospodářství neprospívá.

Změny, které přinesla odpadová legislativa, kladou zvýšené nároky na obce v oblasti snižování produkce směsného komunálního odpadu, navyšování třídění apod. Je třeba, aby municipality i veřejnost změnily myšlení. Musí převzít odpovědnost za své odpady.

„Až 80 % obcí by potřebovalo optimalizovat svoje odpadové hospodářství. Díky zvyšujícím se nákladům za uložení odpadů na skládku se o to některé obce začínají více zajímat. Pokud by obce začaly řešit tento tlak tím, že by zvyšovaly daň z nemovitosti, zabrzdilo by to tento pozitivní trend,“ upozorňuje odpadový expert Milan Havel z Arniky.

Zvýšení koeficientu daně z nemovitosti

Nulové příjmy za odpady totiž některé obce suplují zavedením zvýšeného koeficientu daně z nemovitosti. To však nevede k žádoucím změnám v odpadovém hospodářství.

„Snížil by se tlak na obce, zastupitele i domácnosti, aby se touto problematikou zabývaly. Je to přímo opak toho, co by šlo označit jako příklad dobré praxe, totiž to, že v řadě zemí je povinnost domácnostem účtovat plné náklady na odpady. Poplatek za odpady má důležitou funkci zpětné vazby. Z téhož důvodu obce mají povinnost zveřejňovat každý rok údaje o stavu odpadového hospodářství,“ dodává Milan Havel.

Co je směsný nebo také zbytkový komunální odpad (SKO)

Směsný komunální odpad je zbytková část odpadu, který zůstane po vytřídění všech využitelných složek. Likviduje se nejčastěji ukládáním na skládku nebo energeticky.

Kolik odpadu vyprodukujeme?

„V ČR máme zhruba o 70 kg/ob/rok vyšší produkci zbytkových odpadů, než je průměr EU, a tuto situaci se stále nedaří řešit,“ upozorňuje Havel s tím, že u směsného komunálního odpadu je třeba dostat se pod 2,5 až 3 l/ob/den. K tomu může výrazně napomoci menší objem nádob na odpady. Občané jsou tak nuceni více třídit.

V průměru přibližně polovinu výdajů za směsný komunální odpad tvoří náklady na jeho odstranění na skládce. Jak uvádí AOS EKO-KOM, v roce 2021 vyšplhala celorepubliková cena na 1 254 Kč za tunu odstraněného materiálu.

K jakým hodnotám nás směřuje zákon?

Směsný komunální odpad bude nejdražší složkou odpadového hospodářství obcí. Obce se budou muset dostat pod 120 kg směsného komunálního odpadu za občana a rok.

Legislativa zdražuje ukládání odpadu na skládky, pokud obec přečerpá stanovený limit. Ten se postupně snižuje až na 120 kg v roce 2029.

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Kg/ občan 200 190 180 170 160 150 140 130 120

Poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku se bude postupně zvyšovat až na 1850 Kč/t v roce 2029.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Dílčí základ poplatku za ukládání využitelného odpadu Kč/t 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850

Odpadové hospodářství řeší motivační platby

„Vhodné je zavedení motivačních plateb odvozených od množství vyprodukovaného směsného odpadu nebo slevy u poplatku na hlavu,“ uvádí Milan Havel a dodává: „Dovedu si představit jedinou situaci, kdy by zvyšování daně z nemovitosti za účelem pokrytí nákladů na odpadové hospodářství mohlo mít smysl. Jde o obce, kde jim legislativa neumožňuje poplatkem pokrýt všechny náklady. Jedná se například o obce, kde je zaveden poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci, protože ten vede ke snižování objemu vyvážených popelnic, a tudíž příjmu obce. Tato situace se ale v současnosti diskutuje a možná se dočkáme změny konstrukce tohoto poplatku, který by mohl mít pevnou a pohyblivou složku, jako je to běžné v jiných zemích.“

Komentáře

  1. Budeme mít nejvyšší hory pro lyžování na horách z odpadků ? Švýcarsko je asi tím největším rájem spaloven komunálního odpadu na světě – a to zcela bezkonkurenčně. Není lepší než budovat spalovny s modernější technologiemi raději každoročně zvyšovat výběr za svoz a ukládání komunálního odpadu na určené lokality pro novou turistickou trasu ?

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert