Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Pro pořízení linky na zpracování odpadních plastů POLYBET lze využít dotačních možností

| autor: VIA ALTA a.s.0

Pro pořízení linky na zpracování odpadních plastů POLYBET lze využít dotačních možností

V rámci těchto programů je několik podprogramů zaměřených na dotační podporu pořízení technologií. Finanční prostředky z těchto programů jsou poskytovány především za účelem snížení produkce odpadů, prevenci environmentálních rizik a odstraňování starých ekologických zátěží nebo na kvalitnější nakládání s odpady.

Typickým zástupcem zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů je linka na výrobu stavebních a dekoračních dílců z odpadních plastů a ostatních materiálů. Pořízení této technologické je v současnosti možné z následujících dotačních programů:

Aktuální je 133. výzva OPŽP, která je otevřena pro příjem žádostí do 31. 10. 2019.

Mezi hlavní cíle prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Podporovanými projekty jsou zejména výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury), výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury, a výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Dalšími výzvami, v rámci kterých lze požádat o přidělení finanční podpory, jsou:

- plánovaná 134. výzva OPŽP - příjem žádostí od 2. 9. 2019, více informací zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=139,

- v rámci programu OPPIK, Nízkouhlíkové technologie, plánované vyhlášení výzvy řízen 2019, více informací zde: https://www.oppik.cz/dotacni-programy/nizkouhlikove-technologie.

Foto: zdroj VIA ALTA a.s.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert