Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strategických priorit

| zdroj: MPSV ČR/ NSZM ČR0

Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strat

Na konferenci vystoupila řada zahraničních i domácích odborníků na veřejné zadávání a hlavním tématem bylo strategické využití veřejných zakázek. Jde o odpovědný přístup k nakupování za veřejné finance, který napomáhá plnit strategické cíle společnosti, včetně udržitelnosti. Veřejné organizace mají zájem o sdílení zkušeností, jak kromě dobré ceny získat plnění veřejných zakázek v dobré kvalitě. A kvalitu představuje i udržitelnost. V průběhu konference byla udělena ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněno bylo město Jičín a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Nejde o nic jiného než zvážit, jaké jsou priority zadavatele nebo společnosti obecně a tomu přizpůsobit požadavky na zakázku. Pak se jedná o odpovědné veřejné zadávání, které vychází z našich společných hodnot, jako jsou například důstojné pracovní podmínky pro všechny, férová soutěž nebo péče o životní prostředí. Proto vyzývám všechny zadavatele veřejných zakázek, aby se k odpovědnému veřejnému zadávání přihlásili a začali ho realizovat,“ uvedla Ingrid Štegmannová, státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Jak na konferenci zaznělo, v Evropě i v České republice lze již nalézt mnoho příkladů odpovědně zadaných veřejných zakázek. A důležité je, že stále více organizací odpovědné veřejné zadávání, někdy označované jako udržitelné, implementuje do svých vnitřních procesů. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je pak v těchto institucích pevně ukotveno a uplatňuje se v každodenní praxi. Některé státy, jako je například Slovensko, dokonce stanovují zákonnou povinnost zadávat určité procento zakázek sociálně odpovědně.

Během slavnostního večera byla na konferenci také udělena dvě ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněno bylo město Jičín za komplexní a systematickou implementaci odpovědného veřejného zadávání a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která podporuje zejména férové dodavatelské vztahy a upřednostňuje řešení šetrná k životnímu prostředí.

Ocenění za odpovědné zadávání veřejných zakázek si velmi vážíme. Odpovědné, respektive udržitelné nakupování nám dává smysl a věříme, že město Jičín může být inspirací pro ostatní obce a města,” řekl Jan Malý, starosta města Jičína.

Konference se konala v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání a pořádalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství. Veškeré informace lze nalézt na stránce http://sovz.cz/akce/konference-ovz-2019/.

Foto: zdroj: MPSV/ NSZM ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS