Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strategických priorit

| zdroj: MPSV ČR/ NSZM ČR0

Přístup k zadávání veřejných zakázek se mění od pouhého důrazu na nejnižší cenu k naplňování strat

Na konferenci vystoupila řada zahraničních i domácích odborníků na veřejné zadávání a hlavním tématem bylo strategické využití veřejných zakázek. Jde o odpovědný přístup k nakupování za veřejné finance, který napomáhá plnit strategické cíle společnosti, včetně udržitelnosti. Veřejné organizace mají zájem o sdílení zkušeností, jak kromě dobré ceny získat plnění veřejných zakázek v dobré kvalitě. A kvalitu představuje i udržitelnost. V průběhu konference byla udělena ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněno bylo město Jičín a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Nejde o nic jiného než zvážit, jaké jsou priority zadavatele nebo společnosti obecně a tomu přizpůsobit požadavky na zakázku. Pak se jedná o odpovědné veřejné zadávání, které vychází z našich společných hodnot, jako jsou například důstojné pracovní podmínky pro všechny, férová soutěž nebo péče o životní prostředí. Proto vyzývám všechny zadavatele veřejných zakázek, aby se k odpovědnému veřejnému zadávání přihlásili a začali ho realizovat,“ uvedla Ingrid Štegmannová, státní tajemnice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Jak na konferenci zaznělo, v Evropě i v České republice lze již nalézt mnoho příkladů odpovědně zadaných veřejných zakázek. A důležité je, že stále více organizací odpovědné veřejné zadávání, někdy označované jako udržitelné, implementuje do svých vnitřních procesů. Odpovědné zadávání veřejných zakázek je pak v těchto institucích pevně ukotveno a uplatňuje se v každodenní praxi. Některé státy, jako je například Slovensko, dokonce stanovují zákonnou povinnost zadávat určité procento zakázek sociálně odpovědně.

Během slavnostního večera byla na konferenci také udělena dvě ocenění za přínos k rozvoji společensky odpovědného veřejného zadávání v České republice. Oceněno bylo město Jičín za komplexní a systematickou implementaci odpovědného veřejného zadávání a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která podporuje zejména férové dodavatelské vztahy a upřednostňuje řešení šetrná k životnímu prostředí.

Ocenění za odpovědné zadávání veřejných zakázek si velmi vážíme. Odpovědné, respektive udržitelné nakupování nám dává smysl a věříme, že město Jičín může být inspirací pro ostatní obce a města,” řekl Jan Malý, starosta města Jičína.

Konference se konala v rámci projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání a pořádalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství. Veškeré informace lze nalézt na stránce http://sovz.cz/akce/konference-ovz-2019/.

Foto: zdroj: MPSV/ NSZM ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ