Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe: Výměna a rekonstrukce veřejného osvětlení v Jihlavě

| autor: Hana Tomášková0

Příklady dobré praxe: Výměna a rekonstrukce veřejného osvětlení v Jihlavě

1. Co bylo cílem výměny/ rekonstrukce veřejného osvětlení a na co jste kladli největší důraz při zadávání zakázky?

Cílem výměny veřejného osvětlení, v některých případech jeho rekonstrukce, je v první řadě zajištění bezpečného pohybu chodců a provozu vozidel na pozemních komunikacích. V souladu s generelem veřejného osvětlení je plánována průběžná obnova, a to vzhledem k jeho technickému stavu. Další významnými body jsou pak úspora elektrické energie, se kterou úzce souvisí i snížení emisí CO2.

2. Jak hodnotíte finanční náročnost na realizaci projektu pro obec? 

Podle zpracovaného generelu veřejného osvětlení by město mělo každoročně investovat do jeho obnovy minimálně 14 milionů korun. Skutečně vynaložené  investice do veřejného osvětlení jsou však  přibližně poloviční. 

3. Využili jste k financování projektu státní podporu? Pokud ano, jaký konkrétní program? 

Od roku 2014 probíhá na území města Jihlavy postupná výměna svítidel veřejného osvětlení, která je spolufinancována z dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu – EFEKT, který podporuje obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídícího systému veřejného osvětlení v obcích.

4. Jaké úspory elektrické energie jste díky projektu dosáhli a jak náročné je stávající veřejné osvětlení na provoz a údržbu?

V rámci dotačního titulu EFEKT bylo dosud vyměněno 598 ks stávajících výbojkových svítidel SHC za svítidla nová, osazená LED zdroji s autonomní regulací výkonu a celkovou úsporou elektrické energie cca 330 MWh/rok, což je rovno cca 75 % původní spotřeby.

Statutární město Jihlava ve spolupráci se Službami města Jihlavy, které veřejné osvětlení provozují, průběžně hledají možnosti, jak veřejné osvětlení dále zkvalitňovat a současně snižovat náklady na provoz a údržbu. Důraz je především kladen na to, aby případná úsporná opatření nesnižovala kvalitu veřejného osvětlení, byla ekonomicky výhodná a zároveň nezvyšovala světelný smog.

5. Co byste doporučila dalším městům a obcím, pokud se rozhodnou pro výměnu veřejného osvětlení? 

Pokud se již město nebo obec rozhodne pro výměnu svítidel veřejného osvětlení, je důležité si stanovit přesně technické parametry, které by nová svítidla měla splňovat. Statutární město Jihlava má na základě zkušeností z již provedených  výměn svítidel a s pomocí správce veřejného osvětlení vytvořeny „standardy“ pro typy svítidel, která má město ve své správě. Tyto standardy byly vytvořeny s ohledem na bezpečnost provozu, prevenci kriminality, splnění požadavků dle norem ČSN, potřebnou životnost svítidel a jejich bezúdržbový provoz, garance a záruky, měrných výkon, optickou účinnost, spotřebu elektrické energie a efektivitu využití, světelný komfort a architektonicko-estetické provedení. Na trhu se svítidly je v současné době mnoho „kvalitních“ svítidel veřejného osvětlení a je třeba předejít případným budoucím komplikacím při jejich správě.

6. Splnil projekt Vaše očekávání?  

Ano, investiční akce proběhly v souladu se zpracovanými projekty, což zaručilo očekávané výsledky.

Foto: Jakub Koumar: ulice Vrchlického -rozdíl v osvětlení starých a nových lamp

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ