Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XVIII.: Staré Hradiště

| autor: redakce Průmyslová ekologie0

Staré Hradiště, jak je v posledních letech v obcích u velkých měst pravidlem, zaznamenalo obrovský nárůst obyvatel vlivem rozsáhlé výstavby. 

Ve Starém Hradišti neexistuje poplatek na občana, ale na nemovitost neboli číslo popisné. Nezáleží tedy na tom, kolik obyvatel v domě či bytě žije. Každý občan, který se zapojí do systému nakládání s odpady, dostane dokonalé školení, což je pro separaci využitelného odpadu důležité.

Třídění je ekologické i ekonomické

Odpad obci sváží firma Marius Pedersen a.s., která si účtuje za směsný komunální odpad v černých popelnicích. Naproti tomu tříděný odpad občané separují do barevných pytlů. Pytle sváží firma Flor s.r.o. jednou za měsíc, směsný komunální odpad firma Marius Pedersen a.s. jednou za 14 dní. Ekonomicky vyvážené nakládání s odpady nenutí vedení zvyšovat poplatky, protože výnosy pokryjí náklady. Patrný je zde obrovský posun v třídění, před 7 lety cena v obci za popelnici ve velikosti 120 l byla 1 450 Kč, dnes je 1 200 Kč.

Třídění je o výchově lidí

Na obecním úřadě mají zkušenosti s tím, že když přijdou lidé, kteří dříve bydleli v Pardubicích, četnost svozu jim připadá nedostatečná. Dozví se ovšem, že pokud budou třídit, nebudou mít žádný problém. Po půl roce tomu dají za pravdu. Každému je na úřadě důkladně vysvětleno, že třídění není jen ekologické, ale i ekonomické. Jinými slovy, jsou motivováni.

Hradiště v separaci nebrání

Poplatek za popelnici je ve Starém Hradišti na nemovitost a je roční, nic jiného obyvatelé neplatí. Cena je určena velikostí popelnice: 80 l za 800 Kč, 120 l za 1 200 Kč a 240 l za 2 400 Kč. Pytle na tříděný odpad dostávají občané zdarma a dle potřeby. Množství není limitováno. Pouze je evidován jejich výdej. V obci se separují plasty, papír, tetrapaky, papírové kartony a kovy. Kovy (plechovky, konzervy, hliník atd.) se třídí rovněž do pytlů, které jsou k dostání na úřadu. Lidí, kteří chtějí větší popelnici, je minimum. Trend je spíše opačný. Podílí se na tom i to, že občané mají také možnost ukládat svůj bioodpad do nádob na bioodpad.

Systém, který je v současné době nastaven, začal fungovat po roce 2006. Svoz jednou za 14 dní, který byl ve Starém Hradišti i předtím, se nezměnil. Obec si dokonce dělala průzkum o tom, zda občané mají zájem o týdenní svozy, ovšem k tomu se přihlásilo jen pět obyvatel. Změnil se nárok na nejmenší popelnici (80 l), dříve ji mohl mít jen občan samostatně bydlící v nemovitosti. Dnes si lidé mohou vybrat velikost popelnice dle svých potřeb. Čím více občan vytřídí odpadu do plastových pytlů, tím menší nádobu poté potřebuje na směsný komunální odpad, a menší nádoba také znamená menší poplatek za svoz odpadů. Tento systém občany motivuje, aby se více zamýšleli nad jeho tříděním.

Přibližně 25 osob v obci, které samostatně bydlí v nemovitosti, dostávají příspěvek na odpady ve výši 400 Kč. Ovšem nejdříve musí zaplatit popelnici, vyplní si žádost o příspěvek a ten pak zpětně obdrží.

Ne všechen bioodpad jde do popelnic, většina jde do sběrných míst

Bioodpad ukládaný do nádob je v sezóně (duben–listopad) vyvážen jednou za dva týdny. O svoz se stará firma Marius Pedersen a.s., která kromě bioodpadu vyváží ještě sklo. Občané mají možnost vybrat si ze dvou velikostí popelnice na bioodpad: 120 l, která stojí 800 Kč na rok, nebo 240 l za 1 400 Kč na rok. V každé ze tří částí obce je sběrné místo na bioodpad. Ti, kteří nemají bioopelnici, mají možnost jej odvézt tam.

Bioodpad se třídí do dvou kontejnerů, jeden je na větve a druhý na ostatní bioodpad. V každém sběrném místě je pracovník, který kontroluje občany, aby bioodpad sypali do správného kontejneru. Obci se totiž neosvědčilo nechat kontejnery bez kontroly. Sběrná místa jsou otevřena po dvou hodinách ve středu a v sobotu.

Co se týká zpětného odběru, má Staré Hradiště smlouvu s kolektivními systémy Asekol, Elektrowin a Ekolamp. Drobné elektro a baterie mohou občané odevzdat v budově obecního úřadu nebo v mateřské škole. Pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení jsou v Hradišti zřízena tři místa, drobné elektrospotřebiče a textil je možné odevzdat do nádob na veřejných prostranstvích. Na dvou místech v obci je možné předat cartridge a tonery.

Se sutí do Dražkovic

Pro odevzdání stavebního a demoličního odpadu, nebezpečného odpadu či velkoobjemového odpadu má obec uzavřenou smlouvu se Službami města Pardubic, které provozují sběrný dvůr v Dražkovicích. Zde je možné odevzdat takřka veškeré druhy odpadů. Do sběrného dvora je to z obce přibližně 10 km. Občané této možnosti hojně využívají. Sběrný dvůr fakturuje Starému Hradišti za odpad, který tam odveze obec a její občané.

Výše úhrady se pohybuje podle toho, jaký druh odpadu se do dvora vyveze a jaké je jeho množství.

Fakturuje se na základě stanoveného ceníku. Pro obec byla v minulosti největší finanční zátěží platba za stavební suť odevzdávanou občany obce. Z tohoto důvodu byl určen limit uložené sutě 300 kg na nemovitost za měsíc (předtím byl limit na občana). Obec chce poskytovat obyvatelům co nejlepší službu, proto je v plánu vytvoření sběrného místa v obci, kde by byly jen kontejnery na jednotlivé komodity, které by se po naplnění odvezly do sběrného dvora v Dražkovicích.

Černé skládky ve Starém Hradišti sice vznikají, ale v malé míře a drtivou většinou se jedná o bioodpad. Lidé posekají trávu a hodí jej za plot. Obec to řeší cedulemi se zákazem skládky pod pokutou. Jiné černé skládky, které se v minulosti zlikvidovaly, už nevznikají.

V kostce

Počet nádob na odpad

Komunální odpad

Bioodpad

Rok

Počet ob. K 31. 12.

80 l

120 l

240 l

140 l

240 l

2011

1 667

62

374

52

0

0

2012

1 713

82

381

51

12

11

2013

1 769

95

382

52

14

16

2014

1 775

108

383

50

15

16

2015

1 837

128

397

46

25

16

2016

1 880

136

410

48

37

23

Celková produkce odpadů (v tunách)

2010

336

2011

373

2012

372

2013

414

2014

360

2015

499

2016

536

Produkce směsného komunálního odpadu (v tunách)

2010

183

2011

223

2012

202

2013

194

2014

82

2015

195

2016

233

Produkce tříděného odpadu dle komodit (v tunách)

Období

Papír

Sklo

Plast

Kov

2010

41

23

57

0

2011

39

33

50

0

2012

37

30

45

0

2013

43

29

60

0

2014

60

28

64

0

2015

50

27

61

0

2016

51

28

55

1

Další tříděné komodity (v tunách)

Období

Tetrapaky

Bioodpad

Suť

Velkobjem. odpad

2010

1

30

0

0

2011

1

25

0

0

2012

1

33

7

13

2013

2

49

7

27

2014

1

103

11

8

2015

1

142

8

11

2016

2

143

9

10

Celkové výdaje na odpadové hospodářství

2010

789 340 Kč

2011

912 069 Kč

2012

949 955 Kč

2013

1 037 629 Kč

2014

1 010 688 Kč

2015

1 250 943 Kč

2016

1 303 890 Kč

Částky od občanů za svoz směsných komunálních odpadů

2010

708 963 Kč

2011

670 768 Kč

2012

708 963 Kč

2013

742 220 Kč

2014

758 861 Kč

2015

716 364 Kč

2016

750 440 Kč

Odměna od společnosti EKO-KOM

2010

486 520 Kč

2011

386 935 Kč

2012

360 281 Kč

2013

449 996 Kč

2014

347 110 Kč

2015

364 143 Kč

2016

504 425 Kč

Článek byl s laskavým svolením převzat z deníku Průmyslová ekologie. Studie zpracovala redakce Průmyslové ekologie. Sběr informací o jednotlivých obcích byl financován Ministerstvem životního prostředí ČR. 

Foto: Vojtěch Dostál, WikimediaMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ