Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XVII.: Ploskovice

| autor: redakce Průmyslová ekologie0

Paušální poplatek se zkoušel

V Ploskovicích se zkoušely různé systémy nakládání s odpady. V dávné historii zde existoval lístkový systém, který je zde i dnes, nicméně v mezidobí se experimentovalo i s jinými systémy. Současný se zavedl v roce 2004 a už u něj zůstalo. V mezidobí, o kterém je řeč, přešla obec na místní poplatek za odpady. Platilo se 480 Kč za občana a čtyřčlenná rodina tedy ročně zaplatila za odpady 1 920 Kč.

Nevýhod byla celá řada. Občané mohli požadovat vyvezení i 4 popelnic každý týden. V popelnicích bylo i to, co tam být nemělo, včetně bioodpadu a mnohdy se vyvážely popelnice poloprázdné. Nikoho nenutilo nic třídit, vše končilo v nádobě na směsný komunální odpad. Tento systém byl pro obec velmi drahý. Vyvážení poloprázdných popelnic a velkého množství se prostě obci nevyplácelo. Proto onen návrat k lístkovému systému.

Občané mají možnost zakoupit si lístek na popelnici. Jeden lístek stojí 55 Kč a je možné jej zakoupit na obecním úřadě. Na každou popelnici se přiváže lístek, pakliže chce její majitel, aby byla vyvezena. Popelnice bez lístku, ať je jakkoli plná, si popeláři nevšimnou. V případě, že lidé nevlastní popelnici, mohou si na úřadu za 55 Kč koupit plastové pytle s potiskem, které jsou také vyváženy. Vedení obce se snaží, aby odpadové hospodářství fungovalo co nejjednodušším způsobem.

Na lístku je uvedeno evidenční číslo lístku, rok, svozová firma a číslo popisné. Celková evidence o tom, kdo a kolik lístků si koupil, je vedena na obecním úřadě. Lístky jsou prodávány nejen z ruky do ruky, ale i přes doklad. Tím je zajištěno, že úřad ví, kdo a v jakém množství lístky obdržel.

Při manipulaci s popelnicí se lístek odtrhne a svozová firma je schraňuje. Obec pak může zkontrolovat, zda byly odevzdány či nikoliv. A protože na obci se přesně ví, které číslo popisné má daný rok koupeno kolik lístků, dá se jednoduše dohledat, kdo a jak se svými odpady nakládá, tedy i to, zda produkuje či zda někdo neprodukuje, tedy zachází s komunálním odpadem „záhadným způsobem“.

Ihned po zavedení tohoto systému se v obci zvýšil podíl tříděného odpadu a produkce směsného komunálního odpadu se snížila. Tento systém dal lidem možnost volby a ti si rozmysleli, zda budou PET lahve házet do popelnice, nebo je odnesou do kontejneru.

Na vytříděné odpady obec zakoupila tašky, které občané obdrželi zdarma. Jedná se o tašky většího objemu, do kterých je možné dávat papír, sklo a plasty, které pak putují do kontejnerů.

Lístkovým systémem k lepšímu třídění

K lepším číslům vytříděného odpadu pomohl nejen lístkový systém, ale i kontroly popelnic. V obci působí pracovníci provádějící veřejně prospěšnou činnost, kteří mají za úkol minimálně jednou týdně popelnice a kontejnery zkontrolovat.

Ploskovice svozový lístek.png

Nešvar podnikatelů

V poslední době si Ploskovičtí povšimli tendence drobných živnostníků a podnikatelů, kteří svou činnost provádí v nedalekých Litoměřicích. Ti využívají obecního systému k likvidaci živnostenského odpadu, který si vozí právě z Litoměřic. Tak často končí karton v kontejneru na papír. Zaměstnanci úřadu pak třídí na dvoře úřadu papírový odpad.

Sběrných míst je v obci devět, sbíranými komoditami jsou papír, plasty a sklo. Jedno sběrné místo se nachází u obecního úřadu, ostatní jsou umístěna tak, aby je lidé měli v docházkové vzdálenosti. U samotného úřadu je rovněž možné zbavit se plechovek. V třídění papíru také hodně pomáhá místní základní škola. Výnos z prodeje nechává obec škole, která za tyto peníze pak pořizuje školní a učební pomůcky.

Svoz odpadu v obci

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťují technické služby, což je samostatný ekonomický subjekt, který své služby obci fakturuje. Směsný komunální odpad končí na skládce, kterou vlastní Sdružení obcí pro nakládání s odpady, jehož jsou Ploskovice členem. Místní odpadová společnost sváží vytříděný odpad na třídicí linku v nedalekých Posmykách.

Odpadové hospodářství tvoří cca 15 % z obecního rozpočtu. Obec má přehled stanovišť a kontejnerů. Za ty, které má ve výpůjčce od společnosti EKO-KOM, nic neplatí. Dále se v Ploskovicích nachází několik kontejnerů v pronájmu, za které si společnost, která je má ve vlastnictví, účtuje pronájem. Nutno dodat, že obec velmi důsledně vede přehled o tom, jaký je měsíční pronájem kontejnerů, jaká je cena za odvoz a jak často se vyváží.

I Ploskovice řeší známý problém s vážením kontejnerů. Vůz, který sváží směsný komunální odpad, nesváží pouze Ploskovice, ale i jiné obce. Nic takového, jako je váha „před“ a „po“ naložení, neexistuje. Vedení obce by velmi uvítalo, kdyby každá obec měla váhu svou. Průměr, jak se nyní počítá, není vypovídající. To způsobuje důslednější kontrolu svozové firmy.

Zpětný odběr

V zimě se směsný komunální odpad sváží jednou týdně, v létě (od 1. května do 30. září) jednou za 14 dní. V případě vytříděných komodit byl vytvořen plán, který uvádí, v kterém místě a kdy bude proveden svoz. Například kontejner na sklo se nenaplní za týden a ani za 14 dní, proto se vyváží jednou za měsíc. Vše sledují pracovníci úřadu a případně mění vývozovou četnost dle potřeby. Pokud je někde týdenní cyklus, přidá se kontejner.

V obci neexistuje klasický sběrný dvůr, ale využívají se prostory starého kulturního domu pro sběr elektrospotřebičů i železa. Obec má smlouvy s kolektivními systémy, které se starají o elektroodpad. S kovy obec obchoduje. I s ostatními komoditami s kladnou ekonomickou hodnotou.

Bioodpady

Ty jsou zvláštní kapitolou. V roce 2015 získala obec dotaci od MŽP na techniku pro hospodaření s bioodpady. Ministerstvo nabídlo hradit kontejnery a štěpkovač. Potřebný traktor si zakoupila obec za své.

V místních částech byly umístěny kulaté kontejnery, kam mohou občané ukládat bioodpad, a ty pak obec zdarma vyváží. Pro občany, zejména pro ty mimo místní části, jsou k dispozici nádoby na bioodpad. Dodány jsou oproti záloze 300 Kč, a ve chvíli, kdy ji přestanou používat, zaplatí ji nebo vrátí. Bioodpad se vyváží na skládku bioodpadu společnosti SONO.

Dvakrát ročně je organizován svoz velkoobjemového odpadu a SONO organizuje 2× ročně sběr nebezpečných odpadů. Obojí je pro občany zdarma. Sběr textilu je pořádán 1× ročně. Občané odevzdávají textil na obecním úřadě a tam jej také převezme firma, která se nakládáním s textilním odpadem zabývá.

U bytových domů, kde je více nájemníků, jsou kontejnery na tříděný odpad a jeden kontejner na směsný komunální odpad, který se vyváží každý týden. Náklady na vývoz jsou rozpočítávány mezi nájemníky.

V kostce

Celková produkce odpadů (v tunách)

2013

58

2014

58

2015

78

2016

93

Směsný komunální odpad (v tunách)

2009

40

2010

55

2011

40

2013

34

2014

31

2015

33

2016

36

Produkce tříděného odpadu dle komodit (v tunách)

Rok

Papír

Sklo

Plast

Kartony

Celkem

2009

7

7

9

0

23

2010

6

6

11

0

23

2011

5

7

12

0

25

2012

4

8

11

0

27

2013

4

8

11

0

24

2014

5

9

12

0

27

2015

5

8

13

0

27

2016

8

10

14

0

33

Bioodpad (v tunách)

2015

18

2016

22

2017

9

Náklady na odpadové hospodářství

2013

326 453 Kč

2014

346 926 Kč

2015

856 613 Kč

2016

424 644 Kč

V roce 2015 byly náklady zvýšené, neboť se investovalo do zařízení na bioodpad.

Příjmy na odpadové hospodářství

2013

148 226 Kč

2014

178 258 Kč

2015

235 036 Kč

2016

202 892 Kč

Odměna od společnosti EKO-KOM

2013

87 000 Kč

2014

102 884 Kč

2015

106 280 Kč

2016

118 003 Kč

Článek byl s laskavým svolením převzat z deníku Průmyslová ekologie. Studie zpracovala redakce Průmyslové ekologie. Sběr informací o jednotlivých obcích byl financován Ministerstvem životního prostředí ČR. 

Foto: archiv redakceMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert