Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe: Smluvní vztahy s dodavateli energií v Pardubickém kraji

| autor: Hana Tomášková0

Příklady dobré praxe: Smluvní vztahy s dodavateli energií v Pardubickém kraji

Při nákupu energií nemůžeme ovlivnit vývoj ceny na burze v čase. Volíme ale čas (myšleny hodiny, nikoli dny a týdny), kdy se, vzhledem k vývoji cen, rozhodujeme pro nákup.

To, kde energie nakupujete, není zase až tak rozhodující. Je ale důležité, KDY (zde je třeba mít zajištěnou flexibilní technologii nákupu) a NA JAK DLOUHO energie nakupujete.

Stav smlouvy s dodavatelem energií ovlivňuje možnosti energetického managementu z hlediska operativy i z hlediska jeho dalšího rozvoje. Tyto aspekty jsou velmi důležité a je třeba nadefinovat si je do poptávky nebo při uzavírání smlouvy. To jsou věci, které je třeba nějakým způsobem ošetřit,“ říká Milan Vich a dodává: „dojdete k závěru, že dodavatel energie by pro vás měl být partner, který vám pomůže řešit také distribuci a systémové služby.“

Je třeba si uvědomit, že dodavatel plynu i elektřiny zajišťuje sdruženou službu:

 • dodávku vlastní komodity

 • distribuční služby

 • systémové služby

Při přípravě nákupu energií (elektrické energie a plynu) je třeba jasně definovat (a vyžadovat) podmínky, které budoucí dodavatel plynu i elektřiny musí zajistit a respektovat. A to jak po stránce dodávky vlastní komodity, tak i po stránce zajištění přenosových, distribučních i systémových služeb.

Co může zákazník vyžadovat?

 • Libovolný bezsankční nárůst a pokles spotřebitele

 • Libovolný bezsankční nárůst a úbytek odběrných míst

 • Bezsankční změnu diagramu

 • Optimální způsob nákupu z hlediska flexibility a reakce na vývoj cen na burze a kurzu komodity

Ve smluvním vztahu s dodavateli energií si mohu nadefinovat např.:

 • Chci platit měsíčně dle spotřeby, ne zálohově

 • Chci elektronickou fakturaci

 • Chci sdílet faktury

 • Pokud víme, že máme nový projekt, který úzce souvisí se stávajícím, chci spolupráci na novém projektu


Pardubický kraj připravil projekt „Automatický sběr a vyhodnocování dat o spotřebě energií a vody ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – 1.etapa“.

Jeho příprava trvala několik měsíců z důvodu:

 • vytipování odběrných míst

 • návrhu technického řešení

 • technické konzultace přímo na místě

 • proměření signálu na místech odečtů

 • zajištění kybernetické bezpečnosti

 • návrh IT řešení

 • návrh integrace dat do stávajícího IS EnMS Pk

 • zdokumentování veškerých odběrných míst pro potřeby zadání VZ

 • návrh odběrných míst EE na VN i na NN od jednoho dodavatele EE vzhledem k možnosti ke sdílení dat ze stávajícího portálu naměřených dat (ČEZd)

 • návrh odběrných míst plynu (VO i MO) od jednoho dodavatele plynu vzhledem k možnosti ke sdílení dat z Internetu AVE (IAVE) portálu GasNet

Výsledek přípravy:

Veřejná zakázka malého rozsahu pro „Automatický sběr a vyhodnocování dat o spotřebě energií a vody ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje“.

 • Elektrická energie:

82 odběrných míst nízké napětí (portál naměřených dat ČEZd)

27 odběrných míst vysoké napětí (portál naměřených dat ČEZd)

 • Plyn:

12 odběrných míst (IAVE GasNet)

 • Teplo:

7 odběrných míst (data z projektů EPC – EM + spolupráce s EOP)

 • Voda:

33 odběrných míst (osazování čidel + úpravy)

Na rok 2019 se změnil dodavatel elektrické energie. Pardubický kraj má nyní dva dodavatele - jiný je na nízké napětí a jiný je na vysoké napětí. Dodavatel plynu zůstal stejný i na rok 2019.

Důsledky změny dodavatele v průběhu projektu:

U plynu došlo k plynulému přechodu od přípravy k realizaci. U elektrické energie musela příprava začít prakticky od začátku, je nutná koordinace přímo s ČEZ distribuce bez účasti dodavatelů energií.

Zdroj: Nákup energie v organizacích veřejné správy

Foto: Milan Vich: Nová kotelna s kogenerační jednotkouKomentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy