Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe: Smluvní vztahy s dodavateli energií v Pardubickém kraji

| autor: Hana Tomášková0

Příklady dobré praxe: Smluvní vztahy s dodavateli energií v Pardubickém kraji

Při nákupu energií nemůžeme ovlivnit vývoj ceny na burze v čase. Volíme ale čas (myšleny hodiny, nikoli dny a týdny), kdy se, vzhledem k vývoji cen, rozhodujeme pro nákup.

To, kde energie nakupujete, není zase až tak rozhodující. Je ale důležité, KDY (zde je třeba mít zajištěnou flexibilní technologii nákupu) a NA JAK DLOUHO energie nakupujete.

Stav smlouvy s dodavatelem energií ovlivňuje možnosti energetického managementu z hlediska operativy i z hlediska jeho dalšího rozvoje. Tyto aspekty jsou velmi důležité a je třeba nadefinovat si je do poptávky nebo při uzavírání smlouvy. To jsou věci, které je třeba nějakým způsobem ošetřit,“ říká Milan Vich a dodává: „dojdete k závěru, že dodavatel energie by pro vás měl být partner, který vám pomůže řešit také distribuci a systémové služby.“

Je třeba si uvědomit, že dodavatel plynu i elektřiny zajišťuje sdruženou službu:

 • dodávku vlastní komodity

 • distribuční služby

 • systémové služby

Při přípravě nákupu energií (elektrické energie a plynu) je třeba jasně definovat (a vyžadovat) podmínky, které budoucí dodavatel plynu i elektřiny musí zajistit a respektovat. A to jak po stránce dodávky vlastní komodity, tak i po stránce zajištění přenosových, distribučních i systémových služeb.

Co může zákazník vyžadovat?

 • Libovolný bezsankční nárůst a pokles spotřebitele

 • Libovolný bezsankční nárůst a úbytek odběrných míst

 • Bezsankční změnu diagramu

 • Optimální způsob nákupu z hlediska flexibility a reakce na vývoj cen na burze a kurzu komodity

Ve smluvním vztahu s dodavateli energií si mohu nadefinovat např.:

 • Chci platit měsíčně dle spotřeby, ne zálohově

 • Chci elektronickou fakturaci

 • Chci sdílet faktury

 • Pokud víme, že máme nový projekt, který úzce souvisí se stávajícím, chci spolupráci na novém projektu


Pardubický kraj připravil projekt „Automatický sběr a vyhodnocování dat o spotřebě energií a vody ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje – 1.etapa“.

Jeho příprava trvala několik měsíců z důvodu:

 • vytipování odběrných míst

 • návrhu technického řešení

 • technické konzultace přímo na místě

 • proměření signálu na místech odečtů

 • zajištění kybernetické bezpečnosti

 • návrh IT řešení

 • návrh integrace dat do stávajícího IS EnMS Pk

 • zdokumentování veškerých odběrných míst pro potřeby zadání VZ

 • návrh odběrných míst EE na VN i na NN od jednoho dodavatele EE vzhledem k možnosti ke sdílení dat ze stávajícího portálu naměřených dat (ČEZd)

 • návrh odběrných míst plynu (VO i MO) od jednoho dodavatele plynu vzhledem k možnosti ke sdílení dat z Internetu AVE (IAVE) portálu GasNet

Výsledek přípravy:

Veřejná zakázka malého rozsahu pro „Automatický sběr a vyhodnocování dat o spotřebě energií a vody ve vybraných objektech v majetku Pardubického kraje“.

 • Elektrická energie:

82 odběrných míst nízké napětí (portál naměřených dat ČEZd)

27 odběrných míst vysoké napětí (portál naměřených dat ČEZd)

 • Plyn:

12 odběrných míst (IAVE GasNet)

 • Teplo:

7 odběrných míst (data z projektů EPC – EM + spolupráce s EOP)

 • Voda:

33 odběrných míst (osazování čidel + úpravy)

Na rok 2019 se změnil dodavatel elektrické energie. Pardubický kraj má nyní dva dodavatele - jiný je na nízké napětí a jiný je na vysoké napětí. Dodavatel plynu zůstal stejný i na rok 2019.

Důsledky změny dodavatele v průběhu projektu:

U plynu došlo k plynulému přechodu od přípravy k realizaci. U elektrické energie musela příprava začít prakticky od začátku, je nutná koordinace přímo s ČEZ distribuce bez účasti dodavatelů energií.

Zdroj: Nákup energie v organizacích veřejné správy

Foto: Milan Vich: Nová kotelna s kogenerační jednotkouKomentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert