Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Přes 500 tun stavebních odpadů uložila firma na obecní pozemek

| zdroj: ČIŽP0

Přes 500 tun stavebních odpadů uložila firma na obecní pozemek

Odpad vznikl při stavební činnosti společnosti v místě bývalé celnice - hraničního přechodu Folmava. Konkrétně se jednalo o návoz zeminy s kamením a příměsemi, které tvořily betonové bloky, velké železo-betonové bloky, kusy i celé díly zámkové dlažby, obrubníků a zatravňovacích dlaždic. Dále pak cihly, kousky izolace tvořené minerální vlnou, plasty, pařezy, větve a kořeny, malé kousky asfaltů a další. Společnost tak porušila zákon o odpadech a inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Plzni jí za to uložili pokutu sto tisíc korun.

„Firma uvedla, že původcem zeminy s příměsemi je obec Česká Kubice, jelikož vlastní pozemek. Vlastnictví ale není podle zákona rozhodné. Obec, která si nechala odpady ze stavby, dle dohody zeminu, od obviněného na pozemek navést, není k převzetí do svého vlastnictví oprávněna a není ani provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění odpadu,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Původce odpadů je podle zákona o odpadech zodpovědný za jím vzniklé odpady až do doby jejich převedení oprávněné osobě a je povinen zjistit, aby tato osoba byla k jejich převzetí oprávněna. Je také povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem, tedy pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena. „Pokud by obviněný nakládal s předmětným odpadem v souladu se zákonem, měl ho předat do zařízení k jeho využití či odstranění. Poplatek za uložení tuny zeminy a kamení bez příměsí činí v průměru cca 230 korun za tunu. V tomto případě se ale jedná o zeminu a kamení s příměsí, kde by za jednu tunu zaplatil  více jak 800 korun,“ uvedla Horčicová.

Firma SBS group s.r.o. se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala, ta nabyla 4. ledna 2020 právní moci.

Foto: zdroj ČIŽP

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS