Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Přehled dotačních programů v rámci elektromobility

| autor: redakce0

Přehled dotačních programů v rámci elektromobility

IROP – 20. výzva (2016-17): „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ – 2,6 mld. Kč 26 podpořených projektů = 287 podpořených vozidel pro veřejnou dopravu: 65 EL autobusů, 48 trolejbusů, 28 tramvají, 146 CNG autobusů

IROP – 50. a 51. výzva (2017-2019): „Udržitelná doprava (ITI/IPRU) – 2,2 mld. Kč Podporované aktivity: vozidla, telematika, bezpečnost silničního provozu, terminály pro veřejnou dopravu

89. výzva IROP pro nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony (MSK, Úst.K, Karl.K)

• původně neplánovaná výzva (realokace prostředků z OP PIK)

• stejný systém hodnocení projektů jako ve 20. výzvě IROP

Příjem žádostí 26.6.2019 – 2.10.2019

Nákup silničních nízkoemisních vozidel a bezemisních drážních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG elektřinu nebo vodík (včetně tram + trolejbusy)

• Alokace 1 mld. Kč

• Celková alokace 1,2 mld Kč.

• Podprogram 1: Podpora rozvoje sítě dobíjecích stanic (70% podpora/alokace 850 mil. Kč)

 • Akce 1: realizace páteřní sítě dobíjecích stanic

 • Akce 2: realizace doplňkové sítě dobíjecích stanic

• Podprogram 2: Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic (30% podpora/alokace 50 mil. Kč)

• Podprogram 3: Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic (60% podpora/alokace 100 mil. Kč)

• Podprogram 4: Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic (85% podpora/alokace 250 mil. Kč)

Harmonogram realizace dotačního programu OPD

 • Doba trvání programu: 2017 –2022
 • 4 výzvy na realizaci páteřní sítě dobíjecích stanic
 • 3 -4 výzvy na realizaci doplňkové sítě dobíjecích stanic
 • Podprogram 1a (páteční síť rychlodobíjecích stanic)
 • Uzavřena a vyhodnocena 1. a 2. výzva
 • Uspěly společnost PRE a.s. a ČEZ a.s.
 • 3. výzva vyhlášení v červnu 2019
 • Podprogram 1b (běžné dobíjecí stanice)
 • Uzavřena a vyhodnocena 1. výzva (8/2018)
 • Uzavřena 2. výzva, probíhá vyhodnocení
 • 3.výzva bude vyhlášena v květnu 2019
 • Podprogramy 2 (CNG) a 3 (LNG)
 • Uzavřena a vyhodnocena 1. výzva na CNG i LNG
 • Předpokládá se vyhlášení 2.výzvy na LNG (podzim 2019)
 • Podprogram 4 (vodík)
 • Proběhla 1. výzva, vyhlášena 2.výzva (30.4 2019)1. výzva č. 13/2016 + 2. Výzva č. 21/2017 +

3. výzva č. 11/2018 (aktuální do konce 9/2019)

Alokace: každá 100 mil. Kč

Oblast podpory: elektromobily, PHEV, HEV a CNG

Podpořeno celkem: 430 EL, 9 PHEV, 127 CNG (z prvních dvou výzev)

Rozložení alokace: 90% EV, PHEV a HEV; 10% CNG

Nově podpora Smart Wall Box – 20 tis. Kč

Podmínky výzvy č. 11/2018 NPŽP

Projekty nutno realizovat do 31. 12. 2020

Formy podpory:

 • Dotace na pořízení vozidla do majetku žadatele

 • Dotace na úhradu nákladů operativního leasingu

Žádosti mohou podávat:

 • Územní samosprávné celky (obce a kraje)

 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků + nově státní příspěvkové organizace

 • Společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či krajem

Jednoduché podání žádosti o dotaci (výzva je nesoutěžní)

Osvěta čisté mobility NPŽP – Výzva č. 11/2017

Celková alokace: 20 mil. Kč

Kraje: max. 1,5 mil. Kč

Stat. města nad 1 mil. obyv.: max. 2 mil. Kč

Stat. města nad 100 tis. obyvatel: max. 1,5 mil. Kč

Ostatní stat. města: max. 1 mil.

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů

Příjem žádostí: 12. 9. 2017 – 31. 1. 2018

Okruh příjemců: kraje a stat. města

Výzva jednokolová, soutěžní (důraz na komplexnost projektů)

6 měst, 2 kraje

Plán vyhlášení výzvy na konci 2019

Podpora projektů NNO (MŽP)

Vyhlášení výzvy každý rok na podzim (13,5 mil. Kč)

Projekty do 200 tis. Kč

Oblast č. 16 - Udržitelná doprava

V roce 2018:

 • Lidová škola městské cyklistiky (Auto*mat)

 • Doprava není otrava (Auto*mat)

 • Hejbej se Brnem (Nesehnutí)

V minulosti:

 • Zažít město jinak (Auto*mat)

 • Kola do ulic, kola pro všechy (Rekola)

Plánovaná podpora z OP 2021+

MD - Zahájena příprava OPD (2021-27) + CEF (Nástroj pro propojení Evropy)

Čistá mobilita bude zahrnuta

Elektromobilita a vodík určitě (patrně i LNG, už ne CNG)

Opět jen podpora infrastruktura (včetně ultrarychlých dobíjecích stanic)

MMR - Zahájena příprava IROP, ITI (2021-27) na MMR

Pouze ITI (IPRÚ ne)

Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem včetně dobijecí/plnicí infrastruktury (Elektro, vodík, CNG biomethan?)

Praha bude součástí IROP

MŽP - OPŽP mobilita nebude

počítá se pouze s doplňkovými výzvami z NPŽP (MŽP)

 • podpora nákupu vozidel s alt. pohonem pro obce/kraje

 • osvěta

Zdroj: Mgr. Jaroslav Kepka/ Vedoucí oddělení politiky a strategií ŽP MŽP

Konference Elektromobilita v praxi/ BID services

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy