Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Přehled dotačních programů v rámci elektromobility

| autor: redakce0

Přehled dotačních programů v rámci elektromobility

IROP – 20. výzva (2016-17): „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ – 2,6 mld. Kč 26 podpořených projektů = 287 podpořených vozidel pro veřejnou dopravu: 65 EL autobusů, 48 trolejbusů, 28 tramvají, 146 CNG autobusů

IROP – 50. a 51. výzva (2017-2019): „Udržitelná doprava (ITI/IPRU) – 2,2 mld. Kč Podporované aktivity: vozidla, telematika, bezpečnost silničního provozu, terminály pro veřejnou dopravu

89. výzva IROP pro nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony (MSK, Úst.K, Karl.K)

• původně neplánovaná výzva (realokace prostředků z OP PIK)

• stejný systém hodnocení projektů jako ve 20. výzvě IROP

Příjem žádostí 26.6.2019 – 2.10.2019

Nákup silničních nízkoemisních vozidel a bezemisních drážních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG elektřinu nebo vodík (včetně tram + trolejbusy)

• Alokace 1 mld. Kč

• Celková alokace 1,2 mld Kč.

• Podprogram 1: Podpora rozvoje sítě dobíjecích stanic (70% podpora/alokace 850 mil. Kč)

 • Akce 1: realizace páteřní sítě dobíjecích stanic

 • Akce 2: realizace doplňkové sítě dobíjecích stanic

• Podprogram 2: Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic (30% podpora/alokace 50 mil. Kč)

• Podprogram 3: Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic (60% podpora/alokace 100 mil. Kč)

• Podprogram 4: Podpora rozvoje infrastruktury vodíkových plnících stanic (85% podpora/alokace 250 mil. Kč)

Harmonogram realizace dotačního programu OPD

 • Doba trvání programu: 2017 –2022
 • 4 výzvy na realizaci páteřní sítě dobíjecích stanic
 • 3 -4 výzvy na realizaci doplňkové sítě dobíjecích stanic
 • Podprogram 1a (páteční síť rychlodobíjecích stanic)
 • Uzavřena a vyhodnocena 1. a 2. výzva
 • Uspěly společnost PRE a.s. a ČEZ a.s.
 • 3. výzva vyhlášení v červnu 2019
 • Podprogram 1b (běžné dobíjecí stanice)
 • Uzavřena a vyhodnocena 1. výzva (8/2018)
 • Uzavřena 2. výzva, probíhá vyhodnocení
 • 3.výzva bude vyhlášena v květnu 2019
 • Podprogramy 2 (CNG) a 3 (LNG)
 • Uzavřena a vyhodnocena 1. výzva na CNG i LNG
 • Předpokládá se vyhlášení 2.výzvy na LNG (podzim 2019)
 • Podprogram 4 (vodík)
 • Proběhla 1. výzva, vyhlášena 2.výzva (30.4 2019)1. výzva č. 13/2016 + 2. Výzva č. 21/2017 +

3. výzva č. 11/2018 (aktuální do konce 9/2019)

Alokace: každá 100 mil. Kč

Oblast podpory: elektromobily, PHEV, HEV a CNG

Podpořeno celkem: 430 EL, 9 PHEV, 127 CNG (z prvních dvou výzev)

Rozložení alokace: 90% EV, PHEV a HEV; 10% CNG

Nově podpora Smart Wall Box – 20 tis. Kč

Podmínky výzvy č. 11/2018 NPŽP

Projekty nutno realizovat do 31. 12. 2020

Formy podpory:

 • Dotace na pořízení vozidla do majetku žadatele

 • Dotace na úhradu nákladů operativního leasingu

Žádosti mohou podávat:

 • Územní samosprávné celky (obce a kraje)

 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků + nově státní příspěvkové organizace

 • Společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či krajem

Jednoduché podání žádosti o dotaci (výzva je nesoutěžní)

Osvěta čisté mobility NPŽP – Výzva č. 11/2017

Celková alokace: 20 mil. Kč

Kraje: max. 1,5 mil. Kč

Stat. města nad 1 mil. obyv.: max. 2 mil. Kč

Stat. města nad 100 tis. obyvatel: max. 1,5 mil. Kč

Ostatní stat. města: max. 1 mil.

Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů

Příjem žádostí: 12. 9. 2017 – 31. 1. 2018

Okruh příjemců: kraje a stat. města

Výzva jednokolová, soutěžní (důraz na komplexnost projektů)

6 měst, 2 kraje

Plán vyhlášení výzvy na konci 2019

Podpora projektů NNO (MŽP)

Vyhlášení výzvy každý rok na podzim (13,5 mil. Kč)

Projekty do 200 tis. Kč

Oblast č. 16 - Udržitelná doprava

V roce 2018:

 • Lidová škola městské cyklistiky (Auto*mat)

 • Doprava není otrava (Auto*mat)

 • Hejbej se Brnem (Nesehnutí)

V minulosti:

 • Zažít město jinak (Auto*mat)

 • Kola do ulic, kola pro všechy (Rekola)

Plánovaná podpora z OP 2021+

MD - Zahájena příprava OPD (2021-27) + CEF (Nástroj pro propojení Evropy)

Čistá mobilita bude zahrnuta

Elektromobilita a vodík určitě (patrně i LNG, už ne CNG)

Opět jen podpora infrastruktura (včetně ultrarychlých dobíjecích stanic)

MMR - Zahájena příprava IROP, ITI (2021-27) na MMR

Pouze ITI (IPRÚ ne)

Podpora nákupu vozidel s alternativním pohonem včetně dobijecí/plnicí infrastruktury (Elektro, vodík, CNG biomethan?)

Praha bude součástí IROP

MŽP - OPŽP mobilita nebude

počítá se pouze s doplňkovými výzvami z NPŽP (MŽP)

 • podpora nákupu vozidel s alt. pohonem pro obce/kraje

 • osvěta

Zdroj: Mgr. Jaroslav Kepka/ Vedoucí oddělení politiky a strategií ŽP MŽP

Konference Elektromobilita v praxi/ BID services

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ