Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Pražští radní jmenovali komisi, která pomůže naplnit klimatický závazek Prahy

| autor: Praha.eu0

Pražští radní jmenovali komisi, která pomůže naplnit klimatický závazek Prahy

Rada hl. m. Prahy (RHMP) na pondělním zasedání jmenovala Komisi pro udržitelnou energii a klima RHMP, která pomůže hlavnímu městu klimatický závazek naplnit.

Předsedou komise jmenovala pražská rada Martina Bursíka, ekologa a experta Rozvojového programu OSN (UNDP) pro klima a udržitelnou energetiku. Členy komise jsou dále zástupci koaličních stran, opozice, úředníci Magistrátu hl. m. Prahy a experti na problematiku udržitelné energetiky a mobility, cirkulární ekonomiky a přizpůsobení se dopadům klimatické změny.

Poradním orgánem nově jmenované komise bude vědecká rada složená z uznávaných zástupců akademické a vědecké obce. Klimatický závazek Prahy je v souladu se závěry zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) při OSN z října 2018.

„Každý občan Prahy by měl svědomitě nakládat s prostorem, ve kterém žije, a zamyslet se nad tím, jak do svého života zavést opatření v reakci na vyhlášení klimatického závazku města. Nikdy není pozdě začít se snižováním produkce odpadu nebo vyšším využíváním MHD na úkor osobních automobilů v centru města. Tak, aby se nám v Praze všem dobře žilo,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Konkrétní plán, jak závazku a cílů dosáhnout, bude obsahovat dlouhodobá Strategie dekarbonizace Prahy do roku 2050 a střednědobý Akční plán udržitelné energetiky a klimatu na období 2021 až 2030 (tzv. SECAP), který Praha připraví do poloviny roku 2020. Některá opatření ve stručnější podobě již Praha má navržena v dílčích strategiích z nedávné doby, jako jsou Plán udržitelné mobility, Územní energetická koncepce, Adaptační strategie na změnu klimatu či Program zlepšování kvality ovzduší.

„Odklon od fosilních paliv při výrobě energie, v dopravě a dalších ekonomických aktivitách Praha nepovažuje za ekonomickou či sociální hrozbu, nýbrž za příležitost postupně transformovat město v ekologicky přátelskou metropoli atraktivní pro život,“ uvádí Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí.

Opatření, která bude nutné zavést, se budou promítat do strategického a finančního plánování rozvoje města v následujících letech. Ta se budou týkat především oblasti zdrojů elektrické energie a tepla, udržitelné automobilové dopravy, nakládání s odpady, výstavby a rekonstrukce budov či nákupu a spotřeby výrobků. Nedílnou součástí jsou i adaptační opatření na změny klimatu.

„Praha chce být zdravou metropolí 21. století a zavázala se k tomu i v Plánu udržitelné mobility. V něm je 242 konkrétních opatření, která přispějí k celkovému zklidnění dopravy ve městě, rozvoji elektromobility a snižování uhlíkové zátěže. Investujeme nyní především do kvalitnější, rychlejší a pohodlnější MHD, kterou navíc propojujeme novými linkami. V přípravě jsou záchytná parkoviště P+R. Nový systém připraví hlavní město také na zavedení mýtného pro vjezd do centra Prahy, které úspěšně funguje v řadě evropských metropolí. Vedle toho podporujeme elektromobilitu a auta na plynový a vodíkový pohon,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Zadáním práce komise a jejích čtyř pracovních skupin je navrhnout taková opatření, která povedou k naplnění klimatických cílů hl. m. Prahy, tedy snížení emisí oxidu uhličitého o 45 % do roku 2030 a dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Čtyři odborné pracovní skupiny - pro udržitelnou energetiku, udržitelnou mobilitu, cirkulární ekonomiku a adaptační opatření - jsou složeny z externích odborníků, zástupců univerzit a akademických pracovišť, zástupců organizací hlavního města, odborů, podnikatelů a poradenských a nevládních organizací.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema