Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Právník radí: Poplatek za odpady u cizinců ubytovaných v obci déle než 3 měsíce

| autor: Hana Tomášková0

kontejnery_ja
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Do Poradny jsme dostali další dotaz týkající se poplatků za svoz odpadu. Tentokrát se jedná o poplatky za odpady u cizinců ubytovaných v soukromém zařízení provozovaném firmou platící za svoz odpadu vznikajícího v rámci podnikatelské činnosti.

Otázka z Poradny:

Jako firma máme s městem uzavřenou smlouvu na svoz odpadu – kontejner 2× týdně. Naší podnikatelskou činností je mimo jiné i poskytování ubytování. Nyní začalo město rozesílat poplatky za svoz odpadu i u nás ubytovaným osobám – jedná se převážně o cizince a někteří u nás bydlí déle než 3 měsíce. Je možné, aby město chtělo poplatek za svoz odpadu, když tento je již uhrazen z naší podnikatelské činnosti?

Na dotaz odpovídá Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.:

Oplustil_Petr_foto2.jpg

Jako firma – podnikající právnická nebo fyzická osoba – jste původem odpadu dle zákona o odpadech a máte povinnost mít uzavřenu smlouvu o nakládání s Vámi produkovanými odpady s osobou oprávněnou s odpady nakládat. Jako firma můžete též uzavřít smlouvu s městem o zapojení do systému komunálního odpadu, pokud produkujete komunální odpad nebo odpady z obalů z papíru, plastů, skla a kovů a obec takové zapojení podnikatelů do obecního systému umožňuje. V takovém případě platíte městu smluvní odměnu za nakládání s Vaším komunálním odpadem.

Vedle toho však můžete mít jako nepodnikající fyzická osoba i povinnost hradit poplatek za komunální odpad obci z důvodu vlastnictví nemovité věci. Poplatkovou povinnost mohou mít za určitých podmínek též u Vás ubytované osoby v závislosti na konkrétním nastavení místních poplatků ve Vaší obci.

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů („MístPop“) rozlišuje dva druhy poplatku za komunální odpad, a to:

a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo

b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Obec v daném poplatkovém období (zpravidla kalendářní rok) může zavést pouze jeden z nich.

Pokud je ve Vaší obci zaveden první zmíněný poplatek (tj. poplatek za možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství), je poplatníkem (i) fyzická osoba přihlášená v obci nebo (ii) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Podle uvedeného výčtu tedy obec nemůže stanovit povinnost k úhradě poplatku osobě krátkodobě využívající ubytovací zařízení.

Situace je ale jiná v případě Vámi ubytovaných osob. Protože se jedná o cizince, kteří na území České republiky pobývají přechodně a po dobu delší než 3 měsíce, musí být jejich místo pobytu ohlášeno. Z toho důvodu se podle § 16c písm. b) bodu 2 MístPop tyto osoby pro účely poplatků považují za přihlášené osoby a stávají se poplatníky poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Je-li v obci zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, je poplatníkem (i) fyzická osoba, která má v této nemovitosti bydliště, nebo (ii) vlastník té nemovitosti, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Ani v tomto případě není plátcem ani poplatníkem osoba krátkodobě ubytovaná v ubytovacím zařízení. U tohoto druhu poplatku na Vámi ubytované cizince povinnost k platbě tohoto poplatku nedopadne, neboť rozumíme že ubytované osoby u Vás nemají své bydliště (nemají úmysl zde bydlet trvale).

Závěrem zmiňujeme, že poplatek je obcí zaváděn formou obecně závazné vyhlášky. Tou lze upravit sazby poplatku, jeho splatnost a lhůtu pro podání ohlášení nebo například úlevu či osvobození od poplatku. Nelze jí však rozšířit okruh poplatníků nad zákonem stanovený rozsah.

Od placení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je podle § 10g MístPop osvobozena fyzická osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, ve které má zároveň bydliště.

Závěr: Odpověď na Vaši otázku závisí na druhu zavedeného poplatku ve Vaší obci (městě). Je-li zaveden poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, je obec oprávněna vyžadovat zaplacení poplatku po cizincích, které ubytujete na dobu delší než 3 měsíce. V případě poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci nikoliv.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert