Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Právník radí: Musí obec vyvážet odpad od občana, který za službu nezaplatil?

| autor: Hana Tomášková4

popelnice známky Kravaře2
zdroj: Ilustrační foto/ Kravaře

Obce označují nádoby na odpad, za jejichž svoz občané zaplatili, vylepením tzv. známky. Může obec přistoupit k opatření, že nezaplacené nádoby nevyveze? Odpověď poskytl Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Podle § 59 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o odpadech“), je obec povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob. Pouze při zavedení poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků (popelnice) je obec povinna přebírat směsný komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob v množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích prostředků.

Právník radí Poplatky za komunální odpad

Daná obec zavádí poplatky za komunální odpady obecně závaznou vyhláškou. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů („MístPop“) stanovuje náležitosti takové obecně závazné vyhlášky. Mezi nimi však není uvedena možnost obce komunální odpad od nepodnikající fyzické osoby nepřebrat, a to ani v případě nezaplacení poplatků. Tato sankce není stanovena ani v Zákoně o odpadech.

Při neuhrazení poplatku, který byl vyměřen řádně, se poplatník vystavuje vyměření poplatku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ze strany správce poplatku (obecního úřadu). V krajním případě při včasném nezaplacení nebo neodvedení poplatku může správce poplatku zvýšit jeho výši až na trojnásobek jeho původní výše.

Subjektem, který může vymáhat nedoplatek, je podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů („Daňový řád“) zejména sám správce poplatku (obecní úřad). Nedoplatek ale může vymáhat i soudní exekutor. V takovém případě však náklady exekuce budou vyšší než ze strany správce poplatku. Podle Daňového řádu lze za závažné ztěžování správy poplatků ze strany správce poplatku ukládat pořádkové pokuty a pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Doplňme, že nedoplatek lze vymáhat v relativně dlouhé lhůtě šesti let od počátku splatnosti nedoplatku.

Jediným případem, kdy se může stát, že obec není povinna vyvézt soustřeďovací prostředek (popelnici), je situace, kdy obec ve vyhlášce zvolila poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků a současně obec ve vyhlášce nestanovila minimální výši poplatku za odpad.

V takovém případě, pokud si poplatník žádnou kapacitu soustřeďovacích prostředků neobjednal (neuhradil známku), pak nemá žádný soustřeďovací prostředek zapojený do obecního systému a obec tak není povinna v jeho případě ani žádný soustřeďovací prostředek na komunální odpad vyvážet.

Komentáře

  1. Ano, to je jediný správný postup. Neplatiče předáte exekutorovi a zjistíte, že jste patnáctý v pořadí a máte smůlu. A kdo vyhrál? Opět šmejd na úkor platících občanů. Ze života starosty. Charvát

  2. Ještě k předposlednímu odstavci, může tedy obec vymáhat poplatek, když má vyhlášku na tento poplatek, občan si vývoz neobjedná? Děkuji EB

  3. Mám zaplacené odpady a i přesto mi nebyly nekolkrat vyvezeny může starostka zakázat vývoz když majitel baráku nezaplatil a já mám vše zaplaceno? Popelnici dávám pořád na stejné místo kvůli kamionům ji nemohu dát více do silnice popelnice tam stála dva dny a nebyla vyvezena a odpadky odletěli z popelnice takže to někdo paní starostce nahlásil a odpadky mi hodily za branku plus ještě cizí papíry tak to paní starostku zajímalo ale to že mi nebyla vyvezena to ji nezajímá když jsem se zeptala jak to budeme řešit tak na to neodpověděla takže tu mám popelnici plnou

  4. Dle mého názoru, není obec povinna neplatiči vyvážet popelnici u stanovení poplatku za svoz odpadu z nemovité věci určeného dle kapacity soustřeďovacích prostředků, a to ani v případě, že má stanoven minimální základ dílčího poplatku. Obec je dle zákona o odpadech povinna převzít odpad, který vzniká na jejím území. Není ovšem stanoveno, jakým způsobem se tak stane. Dle mého stačí, aby obec umožnila odložit odpad v objednané kapacitě jiným způsobem. např. odložení do kontejneru k tomu určeném na sběrném místě.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert