Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Pozměňovací návrh k povinné certifikaci zpracovatelů elektroodpadu upraven

| zdroj: SPDS0

Pozměňovací návrh k povinné certifikaci zpracovatelů elektroodpadu upraven

Pozměňovací návrh poslankyně Evy Fialové ke sněmovnímu tisku č. 677/0, tedy k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností (§69 2c, viz příloha - ZDE), který navrhoval zavést povinnou certifikaci od 1.1. 2021 pro  provozovatele zařízení na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování veškerých odpadních elektrozařízení, byl změněn (aktuální znění ZDE).

Jedná  se novou zákonnou povinnost "zajistit ověření plnění povinnosti dle navrhovaného § 69 odst. 2 písm. b) odborně způsobilou třetí osobou, která je držitelem akreditace vydané Českým institutem pro akreditaci podle technických norem stanovených vyhláškou ministerstva a na vyzvání předložit ministerstvu písemnou zprávu o tomto ověření, která nebude starší tří let". 

Mezi hlavní změny patří prodloužení  intervalu mezi opakováním certifikace ze dvou let na tři roky. Dále je nově navrhováno přechodné období, které povinnost první certifikace posouvá na  1. 7. 2023.

Obě změny jsou ve prospěch  zpracovatelů,  kteří tak nejsou vystaveni nepředvídatelnosti práva a ke dni účinnosti návrhu zákona nemusí mít navrhované ověření, jak předpokládal původní návrh. Stanovení povinné certifikace na 2,5 roku nepochybně dává větší časový prostor pro rozložení realizace. 

Úprava textu pozměňovacího  návrhu k  § 69 odst. 2 ale nemohla změnit skutečnost, že aktuálně existuje pouze jediný subjekt, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., který by byl oprávněn navrhované ověření  plnění povinností provádět. A v takovém  případě nelze vybírat ověřovatele ani podle kvality, ale ani podle ceny za realizaci ověření. 

Toto navrhované  zákonné ověřování plnění povinností při demontáži, soustřeďování, skladování, zpracování odpadních elektrozařízení ovlivní zpracovatele v důsledku své administrativní náročnosti, nákladů za jeho realizaci (nutno  opakovat každé tři roky). Zejména pro malé a střední zpracovatele přinese, v případě schválení, významné náklady a zátěž.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert