Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Pomohou dobrovolné závazky k plnění cílů EU v recyklacích plastových odpadů?

| autor: František Vörös, EPS ČR0

Pomohou dobrovolné závazky k plnění cílů EU v recyklacích plastových odpadů?

Podle prvního místopředsedy EK Franse Timmermanse „transformace evropského hospodářství probíhá. Principy oběhového hospodářství si našly cestu do výroby, spotřeby, vodního hospodářství, potravinářského průmyslu a nakládání s určitými toky odpadů, zejména plastů.

Všech 54 akcí v plánu, jako je strategie EU pro plasty, nebo nové cíle pro recyklaci odpadů a skládkování již byly zahájeny nebo byly dokončeny“.

Ve Strategii EU pro plasty z 16.1.2018, konkrétně v příloze III zazněla výzva k předložení dobrovolných závazků k vyšší recyklovatelnosti plastů a využití recyklátů. Cílem je uplatnění na evropském trhu v roce 2025 minimálně 10 milionu tun recyklátů.

O přístupu výrobců a zpracovatelů EPS jsem referoval 21.11.2018 na tomto webu „Dobrovolný závazek výrobců expandovatelného polystyrenu /EPS/ a jeho zpracovatelů v rámci asociace EUMEPS“. Do konce roku 2018 předložilo EK dobrovolné závazky 70 firem a průmyslových asociací, z nichž níže uvedených 66 souhlasilo se zveřejněním:

Agoria, Alfred Kärcher SE & Co., KG, Aliplast, APE Europe, Barilla, Borealis, Coca-Cola, Confederation of Danish Industries (Dansk Industri), CONTENUR, COOP Italia, Danish Brewers Association, Danone, Dell, Dow, Eceplast, EcoSynergy Systém, EDANA, Electrolux, European Recovered Fuel Organisation (ERFO), European Manufacturers of EPS (EUMEPS), European Federation of Bottled Waters (EFBW), European Plastics Converters (EuPC), Fischer GmbH, Henkel, Hera Spa, HP, Iberostar Group, IKEA, Indorama, Kaneka Belgium NV, Kaufland, KENOGARD S.A., Klöckner Pentaplast, Lassila &Tikanoja plc., Lexmark, LIDL, LIPOR (Intermunicipal Waste Management, Porto), L’Oréal, MACPAC SA, Mayansi Circular Plastics, SL, Neste Corporation, Nestlé, Next Generation Recyclingmaschinen GmbH, P&G, PepsiCo, Petcore Europe, PET Sheet Europe, Philips, Plastics Recyclers Europe, Plastix AS, POLYOLEFIN Circular Economy Platform (PCEP), REPSOL, SP Group A/S, Styrenics Circular Solutions (SCS), The Swedish Food Retailers' Federation (Svensk Dagligvaruhande), Technology industries of Finland,Tetra Pak, Thrace Plastics Co SA (Thrace Group), UNESDA, Unilever, VH Plastics, Vinylplus, Vosläuer Mineralwasser GmbH, Werner und Mertz, WHIRLPOOL,ZEME Eco fuels & Alloys Limited.

Ve 14-stránkové zprávě „Assessment report of the voluntary pledges under Annex III of the European Strategy for Plastics in a Circular Economy“ ze dne 4.3.2019 je konstatováno z údajů za rok 2016, že pouze 31,1% sebraných plastových odpadů v EU – 8,4 mil. tun- je určeno k mechanické recyklaci, avšak pouze 5,3 mil. tun se skutečně recykluje, zbytek se vyváží, převážně do Asie. Skutečný podíl recyklátu na spotřebě plastů v EU je 7,8 %.

Analýza čtyř nejpoužívanějších typů plastů – konkrétně polyolefinů /PO/, polyvinylchloridu /PVC/, polyetylentrereftalátu /PET/ a pěnového polystyrenu /EPS/ z hlediska spotřeby, sebraných odpadů a množství recyklátu – vše v milionech tun za rok 2016 je patrná z následujícího obrázku. Podíl těchto plastů tvoří 77 % ze sesbíraných plastových odpadů.

Podíl recyklovaných plastů se v rámci dobrovolných závazků má zvýšit do roku 2025 oproti roku 2016 na 150 % v případě PO , na 161 % u PVC, na 169 % u PET a 185 % u EPS.

Závazky výrobců a dodavatelů recyklovaných plastů jsou dostatečné k dosažení cílů ve výši 10 mil. tun, avšak přísliby kupujících recyklovaných plastů dosahují pouze 6,4 mil. tun, což je sice o 60 % více než v roce 2016, avšak málo k dosažení cílů.

Dobrovolná uskupení volají po definicích recyklovatelnosti, zejména po zahrnutí chemické recyklace do plnění cílů, dále certifikaci a standardizaci recyklátu a zejména vyjasnění postupu při certifikaci regranulátů pro styk s potravinami, pitnou vodou a dětskými hračkami. Někteří požadují stanovení povinných minimálních množství obsahu regranulátů ve výrobcích aplikovaných ve veřejných zakázkách.

Koncem minulého století byla ohrožena budoucnost jednoho z prvních termoplastů – PVC. Byla vedena nevybíravá mediální kampaň z hlediska obsahu některých aditiv, dále nebezpečného spalování a hlavně nerecyklovatelnosti.

Byla založena dobrovolná iniciativa Vinyl 2010 a následně VinylPlus, která přistoupila a realizovala několik opatření a mimo jiné si vytýčila cíl – do roku 2020 recyklovat 800 tis. tun odpadního PVC.

Na výročním zasedání iniciativy ve dnech 9.-10.5.2019 v Praze budou prezentovány výsledky za rok 2018. Pokud bude všech 70 dobrovolných iniciativ EU pracovat se stejným přístupem jako VinylPlus, pak by se cíle do roku 2025 splnily.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert