Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Polemika: Získají obce výhody při nákupu energií, když se sdruží ve svazky?

| autor: Hana Tomášková0

Polemika: Získají obce výhody při nákupu energií, když se sdruží ve svazky?

Ke sdružování obcí v oblasti nákupu energií dochází s velkou oblibou, a to na úrovni mikroregionů, kde se sdružují místně příslušné obce/městysy a jejich příspěvkové organizace jako jsou ZŠ, MŠ, tělocvičné jednoty, hasičské sbory apod. V těchto případech je sdružení nákupu čistě na iniciativě příslušných obcí. Sdružením dosáhnou zadavatelé zpravidla lepších cenových podmínek, než jak by tomu bylo, kdyby poptávali individuálně. Především však mají obvykle možnost dosáhnout lepších smluvních podmínek - odstranění sankcí, skrytých poplatků, automatického prodlužování smluv apod.

Zajímalo nás, jak se ke sdružování obcí při nákupu energií staví jejich dodavatelé. Zeptali jsme se proto:

Jaký je váš postoj ke sdružování obcí za účelem nákupu energií? Jaké mohou tyto svazky získat výhody oproti nákupu samostatně mimo svazek?

Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy:

Sdružování obcí za účelem nákupu energií má několik úhlů pohledu. Těm obcím, které mají podle Zákona o zadávání veřejných zakázek povinnost uskutečnit výběrové řízení nebo veřejnou soutěž umožní svazek to, aby za všechny obce ve svazku vystupovala a organizovala jej jedna obec za všechny. Kdyby výběrové řízení pořádala každá obec sama, bylo by to násobně administrativně a časově náročnější.

Další objektivní výhodou je, že agregace poptávky šetří potenciálním uchazečům o dodávku čas, který by jinak museli věnovat každé jednotlivé poptávce a tedy i náklady na prodej. Proto pak sdružená poptávka zpravidla znamená i lepší cenové podmínky, než by si vysoutěžila obec sama. I zde totiž funguje úspora z velikosti.

Největší výhoda však spočívá při větším objemu dodávky v možnosti uskutečnit namísto jednorázového nákupu tzv. postupný nákup. Při jednorázovém nákupu dodavatelé vždy nabídnou cenu dle aktuální ceny na velkoobchodním trhu (na burze). Ta v může být v době podání nabídky jak dobrá, tak velmi špatná. V dlouholeté historii se ukazuje, že jen díky volatilitě cen na velkoobchodním trhu je rozdíl mezi minimální a maximální cenou v průběhu jednoho roku v průměru 10 EUR/MWh, tedy zhruba 250 Kč/MWh. V případě postupného nákupu se toto riziko významně omezuje právě tím, že může vysoutěžit bezrozměrný koeficient, jímž se určí cena komodity ve vazbě na velkoobchodní referenční cenu a vysoutěží se také cena, za kterou bude dodavatel službu dodávky realizovat. Obce pak mohou realizovat nákup komodity postupně v několika krocích a riziko špatného načasování nákupu tak významně omezit.

Je na místě připomenout, že Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje pro nákup elektřiny anebo plynu využít komoditní burzu (např. PXE). V tom případě obcím odpadne i administrativní zátěž s organizací soutěže. Komoditní burza soutěž zajistí a zbaví tak obce starostí s výběrovým řízením.

Martin Chalupský, innogy Česká republika a.s.:

innogy reaguje na všechny poptávky nebo na řádná výběrová řízení, která si jednotlivé obce vyhlašují. Jsme vždy připraveni dodávat energii pro jednu nebo i celý svazek obcí. Preferujeme, a takové je naše doporučení i pro obce, aby tak zvaně soutěžily nebo poptávaly dodávky energií na přímo od jednotlivých obchodníků a nikoli přes zprostředkovatele. Tuto tezi radíme už velmi dlouho. Každý zprostředkovatel nebo tak zvaná aukční síň pouze zvedá cenu energie pro koncové spotřebitele. Je to mezičlánek, který svoji činnost vykonává jako byznys. Pokud obce uzavřou smlouvu o dávkách energie přímo s konkrétním obchodníkem, tak většinou ušetří a mají výběr a smlouvu o dodávkách samy pod kontrolou.

Totéž platí i pro případy, pokud obce chtějí organizovat aukce pro své občany. Prostředník vždy prodražuje a pro koncové spotřebitele komplikuje dodávku energie. Spotřebitel poté není svobodný ve výběru.

e-Yello , dceřinná společnost PRE:

Sdružování obcí vychází z předpokladu, že pokud budou mít větší nakupovaný objem energií, dosáhnou nižší ceny. Samozřejmě, že tento princip je splněn, ale velmi záleží na organizaci takovéto poptávky. Máme zkušenosti s aukcemi energií, které měly vrchol v letech 2013-2015, a jejich úspěšnost postupně klesá a jejich počet v současnosti neroste. Důvody, proč aukce nerostou, jsou následující, a jsou zároveň riziky pro zákazníky:

·         Honba za nízkou cenou vede ke smlouvám s problematickými dodavateli (One Energy, Enwox byly společnosti, které se na tyto zákazníky zaměřovaly a zkrachovaly, zákazníci si museli hledat nového, dražšího dodavatele; společnost Energie pod kontrolou je předmětem vyšetřování)

·         Pro sdružení většího množství obcí je důležité, aby byly schopny garantovat účast jednotlivých subjektů, protože se často děje, že ve sdružení jsou různé zájmy a lze těžko odhadnout množství dodávané energie, což zvyšuje nejistotu a dodavatelé dají vyšší cenu

·         Pokud obec dokáže najít prověřeného a férového dodavatele a nabídnout jej občanům nebo sjednat s ním podmínky dodávky pro svá odběrná místa, je dlouhodobá spolupráce dobrá pro obě strany

Roman Gazdík, mluvčí ČEZ:

Výhodou sdružování obcí může být tlak na lepší cenu od dodavatele. Existují ale i případy, kdy takzvané výhodné aukce vedly naopak ke šmejdským praktikám. Stejně jako u domácností se nemohou starostové spolehnout na „dobrou radu“ zprostředkovatele aukcí, podvodníci si vybírají i obce a slibují jim nemožné. 

I proto odborníci doporučují zřídit pozici takzvaného energetického manažera, který se bude starat o majetek obcí a měst z hlediska energetiky. U malých obcí může jít o pozici klidně pro klastr několika desítek obcí sdružených dohromady. U větších měst dává smysl, aby mělo každé město tuto funkci zřízeno. V Německu je to ze zákona povinné například pro obce nad 10 000 obyvatel. Energetický manažer pak může nejen nejlépe vyhodnotit různé nabídky energií, ale stará se zejména o majetek obcí nebo měst. Může například v obcích rozjet projekty energetických úspor, které zahrnují například školy a školky, divadla, kina, nemocnice a administrativní budovy.

Loni díky těmto projektům naši zákazníci ušetřili 215 milionů korun. Zajímavá je i služba digitálního energetického managementu, která sleduje spotřeby energií, predikuje jejich vývoj a navrhuje úspory v objektu. Vstupní náklady této služby jsou přitom nízké.Foto: ilustrační/ PixabayKomentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert