Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Podporované zdroje energie pro rok 2020

| autor: redakce| zdroj: ERÚ0

Podporované zdroje energie pro rok 2020
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020.

Plné znění Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2019 najdete zde.

Investiční podpora se při poskytnutí provozní podpory podle tohoto cenového rozhodnutí zohledňuje snížením výše provozní podpory následujícím způsobem:

Kategorie výrobnyVýše nevratné investiční podpory
od (včetně)do (včetně)od (včetně)do (včetně)od (včetně)do (včetně)od (včetně)do (včetně)od (včetně)do (včetně)
x2020303040405050x
Výrobna elektřiny využívající vodní energii 0,00 %14,00 %21,00 %28,00 %35,00 %
Výrobna elektřiny využívající větrnou energii
Výrobna elektřiny využívající geotermální energii
Výrobna elektřiny využívající energii slunečního záření
Výrobna elektřiny využívající energii ze spalování komunálního odpadu
Výrobna elektřiny využívající energii ze spalování biomasy 0,00 %4,50 %6,50 %9,00 %11,50 %
Výrobna elektřiny využívající energii ze spalování bioplynu včetně spalování skládkového a kalového plynu z ČOV

Roční zelené bonusy na elektřinu pro výrobu elektřiny spalováním komunálního odpadu a ostatních druhotných zdrojů:

Podporovaný druh energieDatum uvedení výrobny do provozuZelené bonusy (Kč/ MWh)
od (včetně)do (včetně)
Výroba elektřiny spalováním komunálního odpadux31.12.202045
Výroba elektřiny spalováním ostatních druhotných zdrojůx31.12.202045

Ostatními druhotnými zdroji se rozumí veškeré druhotné zdroje s výjimkou důlního plynu a biologicky nerozložitelné části komunálního odpadu.

Odůvodnění návrhu CR POZE na rok 2020

Plné znění Odůvodnění návrhu CR POZE na rok 2020 najdete zde.

Stanovení ECSE pro výpočet ročních zelených bonusů na elektřinu z obnovitelných zdrojů 

Ekvivalentní cena silové elektřiny představuje rozdíl mezi výkupní cenou (VC) a ročním zeleným bonusem (ZB). Zelené bonusy musí být podle zákona č. 165/2012 Sb. stanoveny tak, aby výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou.

Druh OZE Koeficient ECSE pro jednotlivé druhy OZE
Větrné elektrárny 0,70
Malé vodní elektrárny 0,75
Bioplynové stanice AF2, skládkový a kalový plyn 0,90
Bioplynové stanice AF1, biomasa 0,93
Fotovoltaické elektrárny do 30 kW 0,98
Fotovoltaické elektrárny nad 30 kW 0,85

Výše ECSE zásadním způsobem ovlivňuje rozhodnutí investora pro volbu formy podpory výkupní cenou nebo zeleným bonusem. Koeficient ECSE pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie je stanoven především s cílem uplatnit maximální množství elektřiny z obnovitelných zdrojů na volném trhu při splnění podmínky minimalizace nákladů spojených s jejich podporou.

Samotná výše koeficientu je ovlivněna charakterem dodávky elektřiny z jednotlivých obnovitelných zdrojů a je stanovena především s ohledem na stanovení hodnot ECSE v předchozích letech, kdy docházelo k významnému podílu uplatnění elektřiny z OZE na volném trhu.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ