Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Plzeňský kraj vyzývá k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací

| zdroj: Plzeňský kraj0

Plzeňský kraj vyzývá k podávání žádostí do III. vlny kotlíkových dotací

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3691/19 ze dne 24. 6. 2019 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" v rámci dotačního programu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech".

Žádosti budou přijímány od 1. 10. 2019 od 8:00 hod do 30. 9. 2020 nebo do vyčerpání alokace ve výši 230 000 000 Kč. Postup podání žádosti je specifikovaný ve Výzvě. Pravidla pro příjemce a žadatele z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" tvoří přílohu č. 1.

Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Finanční alokace pro tuto výzvu je celkem 230 000 000 Kč. Po uzavření dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" bude bezprostředně poté otevřen "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" (dále jen "zásobník") a to do vyčerpání alokace 20 000 000 Kč. Žadatelé budou postupovat dle pravidel dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". Žádosti v zásobníku budou využity v případě vyřazení žádostí nesplňujících podmínky vyhlášeného dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III". 

Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnustávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, a to za:

  • plynový kondenzační kotel,
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel pouze na biomasu.

Důležité upozornění pro žadatele:

Upozorňujeme, že žádosti o poskytnutí podpory, jejichž předmětem je náhrada kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, nesplňují podmínky třetí vlny kotlíkových dotací.

Již průběhu administrace druhé vlny kotlíkových dotací byla řešena problematika kotlů ATMOS C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. U těchto kotlů byly uváděny na štítku výrobku chybné údaje týkající se třídy kotle. Výrobcem Atmos bylo potvrzeno, že kotle C18S, C20S a C30S vyrobené od března 2000 mohou mít na štítku  uvedenou nižší třídu kotle než třídu 3, kterou ve skutečnosti splňují. Kotle třídy 3 a výše nejsou přijatelné pro náhradu ve třetí vlně kotlíkových dotací (117. výzva MŽP).

Kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Platzová
            e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cztel. 377 195 485
Jana Soukupová
            e-mail: jana.soukupova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 768
Mgr. Martina Beránková
            e-mail: martina.berankova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 620
Ing. Eva Platzová
             e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cztel. 377 195 689
Eva Křenková
e-mail: eva.krenkova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 455
Marcela Bártová
e-mail: marcela.bartova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 601
Mgr. Vladimíra Nedvědová
e-mail: vladimira.nedvedova@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 759

Důležité odkazy:
• Seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz/
• Aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Přílohy: 

Výzva.pdf [467.45 KB]

Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce.pdf [829.36 KB]

Příloha č. 2 - Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1 - 117. výzva.pdf [656.64 KB]

Žádost o poskytnutí dotace .pdf [1.05 MB]

Formulář č. 2 - Protokol o uvedení zdroje do trvalého provozu.pdf [529.55 KB]

Formulář č. 3 - Potvrzení o likvidaci kotle.pdf [184.64 KB]

Koncept smlouvy.pdf [544.3 KB]

Vzor obálky.pdf [177.58 KB]

Manuál k podání žádosti.pdf [1.79 MB]

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ