Reklama

12. 6. 2020  |  Publicistika  |  Autor: Hana Tomášková, Hana Němejcová

OZE jsou a budou řešení pro energetiku dalších desetiletí, ať se nám to líbí nebo ne

Aktuální směr energetiky ČR přibližuje v rozhovoru Michal Šnobr, poradce pro energetiku a oblast kapitálových trhů, J &T banka, a.s., který bude zároveň jedním z přednášejících na nadcházející konferenci Obchodování s energií v ČR.

Jak se podepisuje na ceně energií rozvoj OZE a jak se samotný rozvoj dá predikovat v následujících letech?

OZE prošly v Evropě během poslední dekády velmi rychlým vývojem. Stojí za tím hlavně radikálně klesající investiční náklady na jednotku instalovaného výkonu. Tahle vlna už se ale převalila a s ničím podobným pro tu další dekádu už počítat nemůžeme. Naopak na řadě jsou nyní efekty z postupného odpadání velmi drahé podpory OZE z doby před 15 či lety, nástup levnějších řešení, přechod k investiční podpoře na úkor té provozní (cena elektřiny), další decentralizace především u solární energie a konečně i velká očekávaní se zapojením nějakého ekonomicky přijatelného konceptu skladování el. energie, což by z OZE udělalo definitivně fenomén. OZE jsou a budou řešení pro energetiku dalších desetiletí, ať se nám to líbí nebo ne. Po přechodnou dobu dalšímu rozmachu OZE pomůže ideální doplněk současných možností OZE, a tím je plyn jak ve velké energetice, tak i v podobně malých zdrojů, což ještě posílí trend decentralizace.    

Jak vnímáte institut "emisní povolenky" v kontextu decentralizace zdrojů?

Aktuální roli emisní povolenky vnímám především jako cestu k postupnému vytlačení uhlí z velké energetiky. Obecně jako nástroj, který eliminuje nízké ceny energetických komodit posledních let a udržuje ve hře přiblížení tržních cen elektřiny z konvenčních zdrojů s těmi obnovitelnými. Není pochyb, že emisní povolenka je a bude středobodem změny energetického trhu v Evropě. Ta posune Evropu k výrazné změně výrobní struktury zdrojů a posílení decentralizace tedy přiblížení výroby k místu spotřeby elektřiny

Jak tento trend může ovlivnit cenu v následujících letech?

Zásadní pro trh bude to, zda se v brzké době objeví ekonomicky a technicky přijatelný koncept skladování elektřiny. To by změnilo veškerá dosavadní nastavení a urychlilo přechod k max. obnovitelné a značně decentralizované energetice.

Jaký scénář vývoje energetiky a cen energií je nejpravděpodobnější?

Postupně další růst ceny povolenky CO2 na evropských trzích a s tím dále rostoucí cena elektřiny, která podpoří změny, které budou znamenat zásadní změny v energetice a postupné vytlačení stále přetrvávajících schémat energetiky. Do budoucna bude na trhu s elektřinou mnohem důležitější dodávka elektřiny v čase a místě než komodita samotná, což povede k přirozené maximalizaci vlastních zdrojů na úrovni menších lokalit či jiných samostatných subjektů – decentralizaci.

 

Tyto i další otázky můžete pokládat a do hloubky rozebírat na konferenci Obchodování s energií v ČR, která proběhne naživo v hotelu International Prague 23. 6. 2020. Konferenci pořádá B.I.D. services a tentokrát bude zajištěn i online přenos.

 

Foto: zdroj B.I.D. services

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI