Reklama

24. 9. 2019  |  Publicistika  |  Autor: Hana Tomášková

Otevřená data obcí a měst jsou veřejně přístupné informace, které mají velkou budoucnost

Města Zlín, Kolín, Slaný, Trutnov a obec Dolní Břežany se zapojily do pilotní fáze projektu „Otevřené formální normy a otevřená data obcí“ zaměřeného na efektivní využívání veřejných informací.

Zapojení do projektu pro nás znamená, že můžeme být u něčeho nového. U něčeho, co povede k významné změně v práci s ohromnými daty, která jsou na obcích a městech k dispozici a která mohou být využita v aplikacích, které dnes ještě neexistují,“ objasňuje svůj pohled na otevřená data Věslav Michalik, starosta Dolních Břežan.

O otevřených datech se v Čechách mluví a píše řadu let, ale pragmaticky uvažující starosta brzy zjistí, že se mu v dnešní době investice do standardizovaného zpřístupnění dat nevyplatí. Mnoho dat o své obci má zajatých v software různých komerčních poskytovatelů, jejich zpřístupnění vyžaduje značné náklady a pokud se mu to i povede, tak obtížně najde způsob, jak je efektivně využít,“ konstatuje Miloslav Nič, radní města Slaný .

„V našem pilotním projektu jsme se rozhodli jít novou cestou. V první fázi otevřít data, která nejsou součástí nějakého ekonomického či správního software, ale data, která se v různých podobách vyskytují na webových stránkách obce a sdělují informace, které by každý starosta o své obci rád šířil, jako jsou seznamy kulturních a sportovních akcí, významná turistická místa nebo místní aktuality,“ upozorňuje Nič.

Spojení měst Zlín, Kolín, Slaný, Trutnov a obce Dolní Břežany není náhodné. Slaný se svou vizí města průmyslu 4.0, Kolín jako vlajková loď českých Chytrých měst a Dolní Břežany jako prudce se rozvíjející centrum české vědy nejen v oblasti laserových technologií k sobě přirozeně nacházejí cestu.

Při řešení možností spolupráce v oblasti výměny dat byly navázány kontakty s doc. Nečaským z Matematicko-fyzikální fakulty UK a jeho prostřednictvím s lidmi z Odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR.

Odbor Hlavního architekta spolupracoval se Zlínem a Trutnovem. Tak přirozeným vývojem vznikla skupina pěti měst, která se zapojila do projektu vedeného Odborem Hlavního architekta „Otevřené formální normy a otevřená data obcí“. Cílem projektu je přizpůsobit co největší množství dat o našich městech potřebám počítačového zpracování.

Tady nejde o občany konkrétní obce,“ upřesňuje Věslav Michalik, „Zjednodušeně to chápu tak, že do budoucna umožníme, aby mohli vnější uživatelé bez omezení využívat existující data, pro začátek z webových stránek obcí, v různých aplikacích. Například pojedete autem a v navigaci zadáte dotaz, co se děje zajímavého okolo. A aplikace si stáhne z webů okolních obcí a měst informaci o právě konaných akcích, koncertech, výstavách apod. Když budou data ve správném formátu, vynoří se mnoho různých aplikací a nápadů jak je využít.“

Zpřístupnění a dalšímu využití těchto dat do standardizované podoby nestojí v cestě žádná technická ani právní překážka. Jak říká Miloslav Nič: „To je nesmírně důležité, protože hlavní důvod pomalého otevírání dat české veřejné správy je chybějící motivace. Chybí softwarové aplikace, které by dokázaly data prospěšným způsobem využít. Zapojení pěti různorodých měst a existující spolupráce s vysokými školami je příslibem, že se pro naše standardizovaná otevřená data brzy použití najde.“

Spolupracujeme s řešitelským týmem. Každá obec či město reprezentuje vzorek z celého spektra obcí a měst v Česku,“ připojuje se Věslav Michalik.

Z krátkodobého hlediska to znamená, že jakýkoliv software vyvinutý pro potřeby jednoho města bude okamžitě použitelný i ostatními účastníky projektu. Jakmile budou k dispozici hmatatelné výsledky, začnou je bezpochyby využívat další města a vesnice, která přijdou s novými nápady a novými aplikacemi. Čím více dat z různých míst bude k dispozici, tím více nabudou na významu jak pro veřejnou, tak soukromou sféru.

Tato spolupráce je součástí širší strategie Slaného v přípravě na nástup technologií spojených s průmyslem 4.0. Jedním z hlavních opěrných bodů průmyslu 4.0 je umělá inteligence. Metody umělé inteligence již dnes doporučují hudbu k poslechu, knihy k přečtení, ale třeba i investiční příležitosti. Města, která nebudou skryta v mlze nepřístupných dat, mají mnohem větší šanci upoutat pozornost investorů nebo turistů a zároveň zajistit, že jejich občané budou vědět opravdu o všem, co by je mohlo zajímat,“ uvádí na závěr Miloslav Nič.


 

Zdroj: Ing. Miloslav Nič, Ph.D.

Foto: ilustrační/ Pixabay

  

Máte dotazy či připomínky?

Napište nám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.

 


 

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI