Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Otázky kolem různých sazeb poplatku za komunální odpad

| autor: Hana Tomášková| zdroj: MV, Praha.eu, Milan Havel0

10.png
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Česká republika v součinnosti s požadavky Evropské unie přijala novou odpadovou legislativu. Se změnou zákona o odpadech úzce souvisí i zákon o místních poplatcích. Pro města a obce to znamená povinnost zrušit dosavadní způsob placení za likvidaci komunálního odpadu a v obecně závazné vyhlášce zavést místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Platba za litr SKO

Platba za litr směsného odpadu znamená v důsledku zdražení pro obyvatele velkých sídlišť, kteří využívají největší nádoby na odpad. Dosavadní způsob stanovení ceny přitom zohledňoval faktické náklady na svoz jednotlivých druhů popelnic.

Zejména hlavní město Praha nesouhlasí s takovýmto stanovením výše poplatků a vedlo jednání s vládou s cílem zajistit občanům spravedlivé platby zohledňující reálné náklady na svoz odpadu.

Zavedení záloh

Důsledky převedení plateb pod místní poplatek nebyly pravděpodobně dostatečně zváženy.

„Novela není ideální. V zákoně se například nepočítá s možností záloh,“ upozorňuje Milan Havel z Arniky, který o problému také již několikrát jednal se zástupci Ministerstva vnitra.

Vyjádření Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra (MV) uvádí, že nebrání zavedení různých sazeb poplatku za komunální odpad. Gestorem zákona o místních poplatcích je Ministerstvo financí a MV ze zákona pouze dozoruje a nabízí metodickou pomoc. Nastavení a zdůvodnění ceny je na samosprávách.

Ministerstvo financí obecně nedoporučuje rozdílné poplatky

Ministerstvo financí, které je gestorem zákona o místních poplatcích, v rámci své metodické činnosti obecně nedoporučuje diferenciaci sazby poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci zavádět. Zákon o místních poplatcích, který příslušný poplatek za komunální odpad zavádí, diferenciaci sazby nicméně nezakazuje.

Odůvodnění diferenciace sazby

Případná diferenciace sazby však nesmí vést k diskriminaci jednotlivých poplatníků, přičemž by měla být motivována objektivními a racionálními důvody. S ohledem na charakter poplatku by se tak mělo mimo jiné též jednat o důvody plynoucí z cílů zákona o odpadech; v obecné rovině jsou těmito cíli snižování produkce odpadů a zvyšování podílu tříděných (recyklovatelných) složek odpadu.

Důvody, které by odůvodňovaly diferenciaci sazby, tak musí být poměřovány ve vztahu k odpadovému hospodářství města a jeho cílům stanovených v souladu se zákonem o odpadech.

Další jednání na Ministerstvu životního prostředí

Zmíněná oblast však patří primárně do působnosti Ministerstva životního prostředí, které proto na příští týden svolá jednání, na kterém bude související problematika třídění odpadů řešena.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT