Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ostrava: Snížení sazby DPH se projeví ve snížení ceny pro vodné a stočné

| zdroj: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.0

Ostrava: Snížení sazby DPH se projeví ve snížení ceny pro vodné a stočné
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Jeden m3 vody včetně stočného do konce dubna 2020 bude stát včetně DPH 84,34 Kč ve srovnání s cenou 80,71 Kč v letošním roce.

Po změně DPH na 10 % k 1. 5. 2020 se cena pro vodné a stočné sníží o 3,67 Kč, jeden m3 vody včetně stočného od května 2020 bude stát 80,67 Kč oproti 80,71 Kč v letošním roce.

Cenu vody ovlivňuje, mimo jiné, i nárůst nákladů za nájemné infrastruktury, které platí společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) městu Ostrava. Statutární město Ostrava z něj financuje opravy, obnovu, modernizaci a další rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Další faktory ovlivňující cenu jsou vyšší náklady na nákup vody, na chemikálie na čištění odpadních vod, na zpracování a odvoz kalů a na mzdy zaměstnanců. Rada statutárního města Ostravy ze dne 26. 11. vzala cenu pro vodné a stočné na rok 2020 na vědomí.

Úhrada nájemného městu Ostrava není jediným způsobem, kterým společnost OVAK přispívá ke zlepšování vodovodní a kanalizační sítě v Ostravě.

„Prostředky vynaložené OVAK na zkvalitnění stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2020 budou minimálně ve výši 396 mil. Kč, z toho 301 mil. Kč bude uhrazeno prostřednictvím nájmu, zbylá část formou oprav financovaných společností OVAK.

Kromě již zmíněného nájemného a oprav zajišťovaných dodavatelským způsobem, provádí společnost OVAK také údržbu a další opravy vodohospodářské infrastruktury vlastními zaměstnanci. Tyto zásahy, a to včetně havarijních oprav, zabraňují nepříznivým dopadům na poskytování vodohospodářských služeb na území města.

Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsou navíc plánovány investice do provozního majetku společnosti ve výši více než 34 miliónů korun,“ přiblížil plány na další rok generální ředitel OVAK Vojtěch Janoušek.

OVAK patří dlouhodobě mezi průkopníky v testování a využívání moderních vodárenských a kanalizačních technologií. Díky spolupráci s odborníky mateřské společnosti SUEZ se společnosti OVAK dlouhodobě daří v Ostravě aplikovat ojedinělé systémy a zařízení, a to jako v prvním městě v České republice vůbec.

Mezi nejvýznamnější patří dálkový odečet vody pomocí tzv. „Chytrých vodoměrů,“ které napomáhají zákazníkům společnosti efektivněji hospodařit s vodou a včas informovat o nestandardních spotřebách nebo únicích.

„Aktuálně už takto funguje více než 11 000 vodoměrů. Naším záměrem je do konce roku 2024 pokrýt technologií Chytrého měření celou Ostravu, tj. 32 000 vodoměrů. Projekt má obrovský potenciál. Jednou z řady výhod je maximální přehled o spotřebě vody, pohodlí pro zákazníka a možnost pro naši společnost rychle odhalit nestandardní situace na síti,“ doplnil Vojtěch Janoušek.

Tzv. „ICE PIGGING,“ zase umí revolučně a zároveň šetrně čistit vodovodní potrubí prostřednictvím směsi ledu a kuchyňské soli. V roce 2020 bude do ČR pořízena stacionární technologie ICE PIGGINGU, která bude umístěna na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Další investice poputují do chytrých čerpadel na ČOV Michálkovice.

ilustrační foto/pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ