Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ostrava investuje do obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací

| zdroj: Město Ostrava0

Ostrava investuje do obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Město, jakožto vlastník vodohospodářské infrastruktury, zpracovalo aktualizaci takzvaného Plánu na financování obnovy vodovodů a kanalizací na období příštích deseti let. Jeho důležitou součástí je odstranění volných kanalizačních výustí do řek a potoků, což významně přispěje k větší čistotě vodních toků ve městě.

V plánu jsou zahrnuty konkrétní připravované akce, jejichž cílem je hlavně obnova vodohospodářské infrastruktury, zlepšení jejího technického stavu a následně její rozvoj. Součástí plánu jsou i stavby kanalizací, na kterých se bude finančně podílet Ministerstvo financí v rámci dotačního programu na odstraňování důlních škod.

„Od roku 2014 máme zřízené dva speciální fondy, jeden pro vodovody a druhý pro kanalizace, ve kterých tvoříme rezervu finančních prostředků pro obnovu vodohospodářské infrastruktury. V Ostravě je 899 kilometrů kanalizační a 1046 kilometrů vodovodní sítě. To je množství, které potřebuje neustálou péči a hlavně spoustu peněz na její opravy a modernizaci.

Tyto investice sice nejsou vidět, ale jsou nutné a ve městě bychom se bez nich neobešli. Díky celkové modernizaci vodovodního systému se podařilo snížit ztráty vody ze sítě historicky na nejnižší číslo, které je nyní okolo 11 procent, přičemž celostátní průměr se pohybuje kolem 15 %.

Že vkládáme nemalé finanční prostředky do vodohospodářské infrastruktury, se projevuje i na kvalitě vody, která v Ostravě splňuje veškeré zákonné limity pro pitnou vodu, a v případě dusičnanů a dusitanů dokonce i limity pro tzv. kojeneckou vodu," řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V následujících pěti letech bude město vkládat do obnovy vodovodní sítě v průměru 131 milionů korun. Dalších zhruba 553 milionů bude každoročně dávat do obnovy a dostavby kanalizace.

„Naší snahou bylo připravit Plán na financování obnovy vodovodů a kanalizací co nejpřesněji podle aktuálně známých skutečností. Dílčí posuny jsou ale možné. Reagovat budeme na stav přípravy jednotlivých investičních akcí.

Častým problémem těchto liniových staveb totiž bývá řešení majetkoprávních vztahů. Tam, kde je to možné, se snažíme časově sladit řešení vodohospodářských staveb s potřebnými opravami chodníků a silnic. Obnovovat dosluhující kanalizaci a zároveň rekonstruovat komunikaci budeme například v Moravské ulici," zmínila investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulici Moravská si vyžádá téměř 69 milionů korun hrazených z městského fondu. Začne letos na jaře a dokončena bude v červnu příštího roku. Její celková délka je 894 metrů.

„S pracemi na vodohospodářských stavbách nemusíme čekat až na jaro. Letošní počasí nám umožňuje provádět výstavbu již teď. Pracuje se na druhé etapě splaškové kanalizace v Plesné za celkem 219,5 milionu korun. Dokončena bude v září 2022. A čeká nás také stavba kanalizace v Koblově, která si vyžádá 152 milionů korun. Hotová bude v roce 2022. K významným stavbám řadíme také výstavbu kanalizace v Heřmanicích a ve Svinově," doplnila náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Nová kanalizace v Koblově, rozšíření tamní čistírny odpadních vod a zrušení dvou volných kanalizačních výustí výrazně zlepší situaci i v této lokalitě. Její obyvatelé se přepojí ze současné jednotné kanalizace na nově budovanou kanalizaci splaškovou, která odvede splaškové vody na kapacitně rozšířenou čistírnu. Díky tomu skončí vypouštění odpadních vod do Koblovského a Antošovického potoka a do řeky Odry.

Na jaře začne výstavba kanalizace v Heřmanicích v ulicích Vrbická a Záblatská. Celkem 1170,9 metrů nové sítě, která odvede dešťové i splaškové vody do stávající jednotné kanalizace ve Vrbické ulici, přijde na 101,5 milionu korun. Dokončena bude v roce 2022. Na úhradě nákladů se bude celkovou sumou 51,9 milionu korun podílet Ministerstvo financí z dotačního programu na odstraňování důlních škod, statutární město zaplatí 49,5 milionu korun.

Po dobu stavebních prací se budou muset zejména řidiči připravit na některá dopravní omezení. Nová kanalizace umožní efektivně likvidovat odpadní vody, což bude mít výrazný vliv na kvalitu životního prostředí v oblasti. Stavba je navíc podmínkou pro navazující odkanalizování oblasti Bučina, v níž město vlastní volné výusti jednotné kanalizace vedoucí do přilehlého lesa, které musí odstranit.

K významným rekonstrukcím vodohospodářské struktury patří odkanalizování Svinova. Jedná se o rekonstrukci stávající jednotné kanalizace a rekonstrukci vodovodních řadů včetně kanalizačních a vodovodních přípojek ve veřejném prostranství ve Svinově na ulicích Bratří Sedláčků, Axmanova, Hrabyňská, Hečkova, Krůčkova, Králka a Navrátilova. Součástí stavby je výstavba 2 objektů čerpacích stanic.

Stavbou dojde ke zrušení dvou výustí a pro další dvě se jedná o podmiňující stavbu. Náklady na stavbu podle rozpočtu jsou 70,1 milionu korun, délka kanalizace je 1 795,5 metru.

Práce budou pokračovat na prodloužení kanalizačního sběrače B do Radvanic za celkovou částku 255,5 milionu korun o celkové délce téměř 7233 metrů. Dokončeny budou v únoru roku 2021. Tato stavba je klíčová pro odkanalizování Radvanic, části Slezské Ostravy a výhledově ještě Bartovic, Kunčic a Kunčiček. Součástí bude zrušení sedmi volných výustí. Zároveň je nezbytnou pro další výhledové stavby kanalizační sítě.

„Prioritně budeme realizovat stavby řešící volné kanalizační výustě na území města. Postupně by jich mělo být na čistírny odpadních vod napojeno čtyřicet šest, a to do šesti let. Zrušení všech takových kanalizačních výustí významně zlepší kvalitu vody ve vodních tocích v Ostravě, hlavně v řece Lučině, následně Ostravici a samozřejmě Odře. Pro životní prostředí jsou to proto velmi důležité investice," dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.

V příštích letech se budou dále navyšovat prostředky ve fondech. Pro rok 2020 je ve Fondu pro vodovody 104,899 milionu a ve Fondu pro kanalizace 449,592 milionu korun. Od roku 2014 vložila Ostrava do těchto speciálních fondů už 1,48 miliardy korun a na údržbu vodovodní a kanalizační sítě dala do konce roku 2019 celkem 1,622 miliardy korun.

Letos i v dalších letech bude město k dodatečnému financování vodohospodářských staveb využívat také prostředky z kapitálového rozpočtu města, z bankovního úvěru a z dotačních titulů. Na investicích participuje také provozovatel vodohospodářské infrastruktury společnost OVAK, a to částkou cca 80 milionů korun ročně.

Ilustrační foto, úpravna vody. Foto: Jiří Zerzoň/ostrava.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert