Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Opětovné využití vody v zemědělství má předběžně v EU zelenou

| autor: MŽP0

Opětovné využití vody v zemědělství má předběžně v EU zelenou

Ministři životního prostředí dále diskutovali o účinném provádění právních předpisů a přijali společné vyjádření k budoucí chemické politice EU.

Návrh nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné používání vody v zemědělství předložila Evropská komise v květnu 2018, jeho snahou je sjednotit pravidla pro opětovné využívání odpadní vody pro zemědělské závlahy, a tím přispět k řešení problémů nedostatku vodních zdrojů i adaptace na změnu klimatu. Stanovení minimálních požadavků má zaručit, že voda recyklovaná v souladu s novými pravidly bude bezpečná k zavlažování jak z hlediska ochrany složek životního prostředí, tak z hlediska lidského zdraví.

Každému použití recyklované vody na závlahu bude předcházet analýza rizik, která vyloučí přítomnost látek rizikových pro lidské zdraví či životní prostředí, a v recyklované vodě budou pravidelně monitorována především mikrobiologická rizika. Zemědělská produkce koluje volně v rámci evropského vnitřního trhu, ovšem vyčištěná odpadní voda, jež je k zavlažování plodin používána, v sobě nese rizika, proto je nezbytné stanovit společná evropská pravidla.

„ČR s využitím recyklované odpadní vody na závlahu zemědělských plodin zatím nemá zkušenosti. I proto bychom s dávkou předběžné opatrnosti především kvůli hygieně a ochraně zdraví uvítali, kdyby se minimální požadavky nastavily ještě přísněji a použití vyčištěné odpadní vody na zavlažování v zemědělství mělo své jasné limity. ČR nakonec podpořila kompromisní návrh, který má podporu naprosté většiny států. Klademe však důraz na to, aby byly minimální požadavky výhledově posouzeny a v závislosti na vědeckém poznání případně zpřísněny,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který Českou republiku na jednání zastupoval.

Ministerstvo životního prostředí je pro to, aby se nastavila kritéria pro recyklovanou vodu tak, aby se předešlo kontaminaci složek životního prostředí, zejména půdy, a také rostlinné produkce. „Projevy změny klimatu, které byly ještě nedávno hlavně předmětem vědeckých diskuzí, dnes čím dál více pociťujeme na vlastní kůži. V nadcházejících letech ve střední Evropě hrozí častější sucha a my se musíme již dnes připravit na situaci, že vody nebude vždy dostatek,“ doplnil náměstek Smrž.

V současnosti se v ČR recyklovaná voda k zavlažování zatím nepoužívá, se sílícími projevy sucha lze však očekávat, že tento způsob bude relevantní např. pro jižní Moravu či v Polabí. Na národní úrovni je před námi brzká diskuze k tomu, jak budeme v zemědělství pracovat s vodou dešťovou i recyklovanou odpadní. Zároveň je však nutno eliminovat všechna rizika pro životní prostředí a zdraví obyvatel, jež mohou být s využitím recyklované odpadní vody spojena.

Ministři se dále zabývali nedostatky v provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, a to v souvislosti s nedávno zveřejněným druhým kolem zpráv v rámci přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (Environmental Implementation Review; dále jen "EIR") [1]. Iniciativa EIR má za cíl zlepšení implementace legislativy EU v oblasti životního prostředí. Jde o periodickou aktivitu s dvouletým cyklem, v jejímž rámci Evropská komise hodnotí situaci v jednotlivých státech s cílem identifikovat mezery a nedostatky v implementaci právních předpisů a politik EU v oblasti životního prostředí a současně vyhodnocuje, ve kterých oblastech jsou členské státy v implementaci úspěšné a mohou sloužit jako příklad ostatním.

Na jednání se dnes podařilo také schválit závěry Rady ke strategii pro chemické látky. „Především je nutné, aby se zlepšil proces hodnocení látek a aby stavěl na kvalitních vědeckých informacích, ať už se to týká informací k řešení problematiky nanomateriálů, léčivých přípravků, nastavení kritérií endokrinních disruptorů, nacházení bezpečných alternativ či informací o kombinovaných účincích chemických látek,“ uvedl za ČR náměstek Smrž.

Poznámky: [1] Sdělení Evropské komise „Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, které chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života“

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert