Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Olomouc je vzorem. Ministr Brabec ocenil spolupráci města s ekology

| zdroj: Olomouc0

Olomouc je vzorem. Ministr Brabec ocenil spolupráci města s ekology

Rameno řeky Moravy v Litovelském Pomoraví nedaleko Horky prošlo takzvanou renaturací, tedy úpravou směrem k původní přírodní podobě. V praxi pak takové koryto řeky umožňuje rozliv zvýšené hladiny vody do okolní nivy, čímž brání obce níže na toku před záplavami.

„Kdysi se vysoušely mokřady, koryta řek se narovnávala, voda se odváděla pryč z krajiny. My jsme se s panem primátorem a kolegy z CHKO a agentury přijeli podívat na úsek řeky, kde se udělal pravý opak, řece se vrátila možnost vytvářet meandry a zadržovat vodu v krajině. Chceme nechat přírodu dělat to, co ona sama umí nejlépe, když jí do toho lidé moc nezasahují,“ uvedl ministr Richard Brabec.

„Je to vzorová ukázka, krajina v této podobě funguje jako výborná prevence před povodněmi, protože dokáže zadržet obrovské množství vody. Podobné úpravy bychom chtěli dělat i na větších tocích, na Labi či na Vltavě, a Olomouc a řeka Morava jsou pro nás v tomto ohledu vzorem,“ dodal František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Pro nás je to důležité setkání, jsem rád, že jsme mohli panu ministrovi prezentovat zásadní spolupráci města s CHKO Litovelské Pomoraví a s Agenturou ochrany přírody a krajiny. V mnoha ohledech máme společné zájmy, což potvrzují i konkrétní společné projekty,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. Ministrovi pak představil i další projekty, které by měly krajinu v okolí Olomouce postupně přibližovat přírodní podobě. To je důležité v době nastávajících klimatických extrémů. „Taková opatření mají pozitivní vliv jak v otázce boje se suchem, tak naopak i při ochraně před náhlými povodněmi,“ doplnil primátor Žbánek s tím, že povodně i sucho spolu úzce souvisejí.

Do připravovaných výzev Státního fondu životního prostředí chce Olomouc přihlásit celou řadu dalších projektů v oblasti boje proti suchu, navracení zeleně, energetických úspor či protipovodňové ochrany. S těmito projekty primátor při následném jednání rovněž ministra Brabce seznámil.

„Důležitá v tomto směru je příprava přírodě blízkých opatření v rámci čtvrté etapy protipovodňových opatření v Olomouci, připravujeme i projekty menších dílčích ochrany před přívalovými dešti, „Chystáme po letech také aktualizaci územního systému ekologické stability. Chceme do krajiny okolo Olomouce vrátit větší diverzitu, je třeba rozparcelovat velké zemědělské plochy na menší části, obnovit remízky, vytvořit drobné krajinné prvky, které dokáží lépe zadržovat vodu v krajině,“ uzavřel primátor. Všechny tyto aktivity chce město realizovat ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, respektive se Státním fondem životního prostředí.

Foto: zdroj Olomouc.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert