Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ohňostroje jsou pro ptáky vážným ohrožením, ČIŽP za ně může uložit pokutu

| zdroj: ČIŽP0

erwan-hesry-WPTHZkA-M4I-unsplash
zdroj: unsplash.com

Panika, narušení odpočinku a sociálních vazeb, zvýšené riziko úrazů a úhynu - to jsou jen některé z negativních dopadů ohňostrojů na živočichy. Nejvíce ohroženi jsou ptáci, kteří jsou na ohňostroje obzvláště citliví. Volně žijící ptáci jsou chráněni zákonem o ochraně přírody a krajiny. Proto by měl každý, kdo plánuje uspořádat ohňostroj, svůj záměr předem konzultovat s příslušným orgánem ochrany přírody. Česká inspekce životního prostředí hraje klíčovou roli v zajišťování dodržování předpisů na ochranu přírody, a proto může v odůvodněných případech ohňostroj zakázat, případně za jeho uspořádání uložit pokutu.

Pro ptáky je ohrožující v podstatě jakýkoliv ohňostroj se silným zvukovým nebo vizuálním efektem ve vzdálenosti stovek metrů až kilometrů. Vymezit období, kdy by negativní vliv na ptactvo nehrozil, prakticky nelze.

„Téma konání ohňostrojů je často diskutováno na přelomu roku ve spojení s novoročními oslavami, pro ptáky jsou však ohňostroje problematické i jindy. K velmi zásadnímu rušení dochází především v období hnízdění, které obecně trvá od dubna do konce srpna. Světelné záblesky a hluk způsobují stres a zmatení, což vede ptáky k opuštění hnízd,“ vysvětluje ředitelka odboru ochrany přírody, lesa a CITES Veronika Oušková. Odborné poznatky k vlivu zábavní pyrotechniky a ohňostrojů na ptáky shrnuje článek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Pro úmyslné rušení či ohrožení volně žijících ptáků je dle zákona o ochraně přírody a krajiny nutné disponovat rozhodnutím o odchylném postupu. K uskutečnění akce, která by mohla rušit či ohrozit zvláště chráněné druhy ptáků, musí mít její organizátor výjimku. V obou případech je potřeba obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, který v případě povolení akce stanoví podmínky pro její konání.

„V případech, kdy dojde uspořádáním ohňostroje k porušení zákona s negativním vlivem na ptáky, může být uložena pokuta. Ta může podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro podnikatele a právnické osoby dosahovat až milionu korun, v případě fyzických osob až deset tisíc korun,“ upozorňuje Veronika Oušková.

Použití zábavní pyrotechniky začala řada měst a obcí omezovat. Od pořádání tradičního novoročního ohňostroje v posledních letech ustoupilo např. hlavní město Praha.  „Vnímáme pozitivně tendenci ke snižování využití ohňostrojů a k jejich nahrazování méně rušivými alternativami. Ohňostroje jsou přesto stále častou součástí společenských akcí. S ohledem na nutnost chránit zájmy ochrany přírody se inspekce bude na tuto problematiku více zaměřovat,“ dodává Veronika Oušková.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ